Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Rozkvět císařství
Dějepis
VY_32_INOVACE_316, 16. sada, D
ANOTACE
Materiál seznamuje žáky s obdobím římského císařství a s osobnostmi
nejvýznamnějších císařů od Oktaviána po Marka Aurelia.
Druh učebního
materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žák se orientuje v činech nejvýznamnějších římských císařů, zodpoví
kvízové otázky.
Pro koho je materiál
určen
Žáci, základní škola, 6. ročník, předmět dějepis
Autor
Mgr. Monika Chudárková
Datum vzniku
20. 4. 2012
Vzdělávací oblast
Člověk a společnost
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Co to znamená?
adoptivní
proskripce
konfiskace
konzervativní
provincie
veřejné vyhlášení nežádoucích osob
dobyté území, závislé na Římu
zabavení majetku státem
osvojený, přijatý za vlastního
snaží se zachovat osvědčené pořádky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Kliknutím smaž nesprávné odpovědi:
Jak se nazývá sdružení tří spolupracujících mužů?
tercie
triumvirát
triola
tripartita
Kteří z uvedených mužů tvořili první triumvirát?
Crassus
Sulla
Caesar
Pompeius
Svůj slavný výrok „Kostky jsou vrženy“ pronesl údajně
Caesar, když překročil řeku na pomezí Galie a Itálie a
táhl na Řím proti Pompeiovi. Jak se tato řeka jmenuje?
Tibera
Rubikon
Pád
Rýn
Co bylo hlavní příčinou roztržky mezi Oktaviánem a
Markem Antoniem a tedy konce druhého triumvirátu?
vražda Julia
Caesara
Oktaviův pakt
s Brutem
Markův vztah
s Kleopatrou
vznik císařství
v Římě
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
• 27 př. n. l. konec republiky,
Oktavián si nechává říkat
Augustus (vznešený). Tím
se odděluje a vzniká
císařství (Caesar)
Octavianus Augustus
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
• dál fungují republikánské
úřady, ale obsadil je svými
lidmi - principát. Ve
východních provinciích se
nechal uctívat jako bůh.
• Díky míru rozkvět
hospodářství.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
• Jeho nástupci se již netají tím, že jsou
absolutními vládci – božské pocty v celé říši
• Problémy při smrti císaře, nevyřešeno
nástupnictví, více uchazečů, nepokoje.
Císař Nero (1. století n.l.) se považoval za
skvělého umělce, o vládu se nestaral. Krutovláda,
masové likvidace odpůrců, dal zavraždit vlastní
matku a manželku.
Za jeho vlády vypukl v Římě obrovský
požár, šířily se pověsti, že jej dal založit sám jako
kulisu pro recitaci svých básní. Aby obrátil podezření
jinam, obvinil křesťany a dal je krutě umučit při
„hrách“ na oslavu konce požáru. Spáchal
sebevraždu při povstání pretoriánů.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Největší rozkvět:
• Traján (98 – 117 n. l.): dobyl nová
území, po jeho smrti se říše již jen
bránila.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
• Marcus Aurelius
(161 – 180):
poslední velký císař,
války s Germány
(i na našem území)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Kliknutím smaž nesprávné odpovědi:
Který císař dal údajně podpálit Řím?
Caligula
Claudius
Nero
Traian
Který císař dosáhl největšího území římského impéria?
Traian
Nero
Caesar
Mar. Aurelius
Co způsobilo změnu ve způsobu obdělávání půdy v Římě
v 1. století našeho letopočtu?
Neronovo
nařízení
nedostatek
otroků
dobyvačné
války
změna
podnebí
Jak se nazývali rolníci, pracující na půdě, pronajaté od
velkostatkáře?
propuštěnci
kujóni
kolóni
kolonisté
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
POUŽITÉ ZDROJE:
•
Snímek 7:
cjh1452000 [cit. 2012-04-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nero_1.JPG
•
Snímek 8:
Saperaud [cit. 2012-04-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Trajan-Xanten.JPG
•
Sńímek 9:
[cit. 2012-04-20]. Dostupný pod licencí Public Domains na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marcus_Aurelius_Glyptothek_Munich.jpg

similar documents