PPTX

Report
Reichlová
Charakteristika








kousací ústní ústrojí
skákací zadní nohy
cvrčivé zvuky stridulací ( samci)
luční
teplomilní
většina z nich je bezkřídlých
přední křídla přeměněna v krytky
hlava je skloněná dolů, kolmo k ose těla
Systém
 celkem 20 000 druhů
 kobylky (Ensifera)
 kobylky (Tettigonioidea)
 cvrčci (Grylloidea)
 krtonožky
 koníci (Gryllacridoidea)
 saranče (Caelifera)
 saranče (Acridioidea)
 marše (Tetrigoidea)
 pacvrčkové (Tridactyloidea)
Kobylka zelená samice
Kobylka zelená samec
Kobylka sága – chráněný druh
Kobylky
 dlouhá nitkovitá tykadla
 masožravé ( užiteční)
 kořist nejprve chytne do prvního páru nohou a potom
usmrtí mohutnými kusadly
 zimu přečkávají ve stadiu vajíček
 vývoj nepřímý
 samci vyluzujícími zvuky třením předního páru křídel
o sebe (tzv. alární stridulace)
Zajímavosti
 sluchové ústrojí se nachází na prvním páru nohou tzv.
tympanální orgány. Nacházejí se v holeni, takže o
kobylkách lze tvrdit, že poslouchají kolenem
 parazit strunovec umí ovlivnit centrální nervovou
soustavu kobylky takovým způsobem, aby se, ač je
jinak výhradě suchozemská, vydala hledat vodu.
Nešťastná kobylka dojde k vodní hladině a skočí do ní,
aniž by mohla svoje sebedestruktivní chování nějak
ovlivnit tzv. nemoc šílených kobylek
Cvrček
Cvrčci






meze, sušší louky
vyhrabává si díry do země
na jaře samec láká samičku cvrkáním
v České republice žije 11 druhů cvrčků
samičky jsou o trochu větší
nymfy přezimují. Po dospění samečci zůstávají v
chodbičce, ale samičky chodbičku opouštějí a lezou
volně po terénu
 býložravci
 samička klade až 600 vajíček
Krtonožka obecná
Krtonožka
 rozrývají půdu
 živí se hmyzem a jeho larvami
 škody na rostlinách
 poškozují kořínky při vyhrabávání zemních chodeb
 v ČR žije krtonožka obecná
 pokryta hustými chlupy
 má velké přední nohy
Saranče obecná
Saranče uherská
Saranče modrokřídlá
Sarančata
 krátká tykadla
 býložravci
 samičky bez kladélka
 po stranách zadečku jsou sluchové orgány
 samci vábí samice cvrkáním
 samice klade až 400 vajec do půdy
 někteří zástupci dokážou létat
 stridulují třením stehen zadních nohou o křídelní
žilky (tzv. femoroalární stridulace)
Zajímavosti
 za den urazí až několik set kilometrů
 průměrné hejno může být tvořeno 2 miliardami jedinců
 některé druhy sarančí umějí vytvářet dvě formy - usedlou a
stěhovavou
 rovnokřídlí existovali už dlouhou dobu před dinosaury.
Předci současných druhů rovnokřídlých se vyvinuli před
přibližně 200 miliony lety současně s prvními plazy. Nálezy
fosílií ale dokazují, že první primitivní rovnokřídlí se
objevili dokonce již v době Karbonu, tedy před více než 300
miliony lety
Zdroje
 Kniha : Zoologie, Vladimír Zicháček
 http://www.biomach.cz
 http://cs.wikipedia.org
 http://www1.osu.cz/orthoptera/
 http://www.hmyz.net/10rovnokridli
 http://www.livingnaturephoto.com/clanky/155-
sarance-a-kobylky-zrcadlo-davnoveku.html
 http://www.naturfoto.cz
 http://wiki.rvp.cz

similar documents