REULTATE - SIP Hunedoara

Report
2012
PREMIUL I
Numele şi
Disciplina
prenumele elevului
RUSU
SCHONBERGER LIMBA GERMANĂ
KARLA
HERŢA ANA
LIMBA GERMANA
MARIA
MATERNA
Anul de studiu
X
XI
LUCA DANIELA
PSIHOLOGIE
XI
ANEMŢOAIEI
RĂZVAN
VIOARĂ
XII
DRANCA BOGDAN
VASILE
SCULPTURĂ
XI
VIŞĂNESCU
DARIA IOANA
ŞAH
IX
Unitatea de
Profesor
învățământ
coordonator
COL. NAŢ. "IANCU
MUREŞAN
de HUNEDOARA"
BEATRICE
HUNEDOARA
COL. NAŢ.
PIŢU NADIA
"DECEBAL" DEVA
COL. NAŢ.
NIŢESCU OLIVIA
"DECEBAL" DEVA
LICEUL DE
MUZICASI ARTE
CALCIU MIRELA
PLASTICE
“S.TODUTA” DEVA
LICEUL DE
MUZICASI ARTE
DRAGOMIR
PLASTICE
CĂTĂLIN
“S.TODUTA” DEVA
LICEUL
PEDAGOGIC
HEREDEA DAN
“SABIN DRĂGOI”
DEVA
PREMIUL II
Numele şi
prenumele elevului
Disciplina
Anul de studiu
Unitatea de
învățământ
Profesor
coordonator
VI
COL. NAŢ. "IANCU
de HUNEDOARA"
HUNEDOARA
LAZĂR VALERIA
NICULA DELIA
ROXANA
LIMBA ŞI
LITERATURA
ROMÂNĂ
Concursul "Ionel
Teodoreanu"
LIMBA ROMÂNĂ
(MINORITĂŢI)
LIŢĂ DOROTEEA
VIOLONCEL
IV
MOLDOVAN
ANDREI
ISTORIA ARTEI
XII
LAZĂR MIHAI
ANDREI
ARMIONI DIANA
RELIGIE
MIRUNA
KAJTAR ANDREEA LIMBA GERMANA
MARIA
MATERNA
VIII
9
VII
COL. NAŢ.
TEODORU
"DECEBAL" DEVA
DANIELA
COLEGIUL
NAȚIONAL DE
INFORMATICĂ
IAKAB CAMELIA
”T.LALESCU”
HUNEDOARA ȘCOALA DE MUZICĂ
LICEUL DE
MUZICASI ARTE
JULA DIANA
PLASTICE
“S.TODUTA” DEVA
COL. NAŢ. "I.C.
ARDELEAN
BRĂTIANU" HAŢEG
MARCEL
COL. NAŢ.
PIŢU NADIA
"DECEBAL" DEVA
PREMIUL III
Numele şi
prenumele elevului
Disciplina
Anul de studiu
Unitatea de
învățământ
Profesor
coordonator
RADU CRISTIAN
CONCURSUL
NAŢIONAL DE
FIZICĂ "EVRIKA"
XII
COL. NAŢ.
"DECEBAL" DEVA
STĂNCULESCU
SORIN
VASIU ADRIAN
EDUCAŢIE
TEHNOLOGICĂ
VIII
LAZĂR
ALEXANDRU
PIAN
XII
BARBU TEODOR
PIAN
VI
COL. EC.
"EMANUIL
GOJDU"
HUNEDOARA
LICEUL DE
MUZICASI ARTE
PLASTICE
“S.TODUTA” DEVA
LICEUL DE
MUZICASI ARTE
PLASTICE
“S.TODUTA” DEVA
COCOŞILĂ
MARIANA
ONA DOINA
ONA DOINA
MENŢIUNE
Numele şi
prenumele elevului
Disciplina
Anul de
studiu
PAVEL S. MIHAI
LIMBA ROMÂNĂ
VIII
MATEI SYLVIA
LIMBA GERMANĂ
ALEXANDRA
MATERNA
FETOIU E.C.
MATEMATICĂ
CĂTĂLIN EMIL
SPUNEI N.
CHIMIE
NICOLAE ANDREI
DUMITRESCU
FIZICĂ
DRAGOŞ LUCIAN
CONCURSUL DE
PIPIS RAUL ALEX
FIZICĂ "EVRIKA"
VIII
IX
VIII
VIII
X
Unitatea de învățământ
COL. EC. "EMANUIL
GOJDU" HUNEDOARA
COL. NAŢ. "DECEBAL"
DEVA
COL. NAŢ. "IANCU de
HUNEDOARA" HD
COL. EC. "EMANUIL
GOJDU" HUNEDOARA
ŞCOALA GENERALĂ "I.
G. DUCA" PETROŞANI
COL. NAŢ. "IANCU de
HUNEDOARA" HD
ŞC. GEN. "ANDREI
ŞAGUNA" DEVA
COLEGIUL NA'IONAL
"M EMINESCU"
PETROŞANI
COL. NAŢ. "DECEBAL"
DEVA
FARCAŞ RAREŞ
ISTORIE
VIII
ARCANA
MĂDĂLINA
ISTORIE
IX
ȘORTAN SONIA
GEOGRAFIE
IX
GEOGRAFIE
XI
LIC. TEORETIC LUPENI
GEOGRAFIE
XII
COL. EC. "EMANUIL
GOJDU" HUNEDOARA
GUȚU BOGDAN
MIHAI
MATACHE
ALEXANDRU
Profesor
coordonator
CHINTOANU
DORINA
MATEI MONIKA
MARINESCU DAN
BRANEA
CORNELIA
STĂNOI CAMELIA
LAZĂR DANIEL
COSTA ADELIA
RĂDUŢI MINEL
DORIN
AMZULESCU
FELICIA
ȘTEFĂNESCU
CODRIN
VLĂICONI
CRISTINA
MENŢIUNE
Numele şi
prenumele elevului
Disciplina
Anul de
studiu
MANIU SIXTINE
PIAN
XI
SLAVU TEODORA
GRAFICĂ
XII
DURDUN ROXANA
DESEN - DESIGN
AMBIENTAL
XII
ELECTRONICĂ HATEGAN SILVIU AUTOMATIZĂRITELECOMUNICAŢII
XII
DUDUDIA
ANDREEA
TURISM SI
ALIMENTAŢIE
XI
DAVIDOI SORIN
ADRIAN ROBERT
CONCURSUL
NAŢIONAL
"URMAŞII LUI
MOISIL" IAŞI
XII
Unitatea de învățământ
LICEUL DE MUZICASI
ARTE PLASTICE
“S.TODUTA” DEVA
LICEUL DE MUZICASI
ARTE PLASTICE
“S.TODUTA” DEVA
LICEUL DE MUZICASI
ARTE PLASTICE
“S.TODUTA” DEVA
Profesor
coordonator
ONA DOINA
TELEMAN ALINA
MIHĂILESCU
MIRCEA
ROMAN CRISTINA
OGNEAN DIANA
COLEGIUL TEHNIC
MOŞUŢIU LAURA
"TRANSILVANIA" DEVA
URCAN VIOREL
APOLZAN LAVINIA
COLEGIUL ECONOMIC
CERNAT KATI,
"EMANUIL GOJDU"
MERCE NADIA,
HUNEDOARA
STANCU MARIANA
COLEGIUL NAŢIONAL
"IANCU DE
MAFTEIU SCAI
HUNEDOARA"
EMANUELA JANA
HUNEDOARA
MEDALIE
Numele şi prenumele
elevului
Disciplina
COJOCARU MIRUNA MATEMATICĂ
DUNA ALEXANDRU
DAN
MATEMATICĂ
ISAC A.C. FLAVIUS ANDREI
MATEMATICĂ
Anul de
studiu
IX
X
XI
PIPIS RAUL ALEX
FIZICĂ
X
FIZICĂ
X
FIZICĂ
VI
FIZICĂ
VII
FRIEDRICH EDUARD
MICHAEL
FIZICĂ
VIII
RADU CRISTIAN
FIZICĂ
XII
ZAHARIA TEOFIL
RETEGAN
CĂTĂLIN CRISTIAN
POPA RAREŞ IONUŢ
Unitatea de învățământ
Profesor
coordonator
COLEGIUL NAȚIONAL ”
MONEA MIHAI
DECEBAL” DEVA
COLEGIUL NAȚIONAL "I.C.
PASCOTESCU
BRĂTIANU" HAȚEG
CAMELIA
COLEGIUL NAŢIONAL
"M.EMINESCU"
NECHITA MARIUS
PETROŞANI
COL. NAŢ. "IANCU de
HUNEDOARA"
LAZĂR DANIEL
HUNEDOARA
COL. NAŢ. "IANCU de
HUNEDOARA"
LAZĂR DANIEL
HUNEDOARA
COL. EC. "EMANUIL
GOJDU" HUNEDOARA
PERPEGEL MARIA
ŞCOALA GENERALĂ "I. G.
STĂNOI CAMELIA
DUCA" PETROŞANI
COL. NAŢ. "IANCU de
HUNEDOARA"
LAZĂR DANIEL
HUNEDOARA
COL. NAŢ. "DECEBAL"
STĂNCULESCU
DEVA
SORIN
PREMIU/MENŢIUNE SPECIALĂ
Numele şi prenumele
elevului
Disciplina
Anul de studiu
Unitatea de învățământ
Profesor
coordonator
LIMBA SPANIOLĂ
XII
LICEUL TEORETIC "TRAIAN" DEVA
DÂNCAN CORINA
FIZICĂ
VI
ŞCOALA GENERALĂ "ANDREI ŞAGUNA" DEVA
FIZICĂ
IX
COL. NAŢ. "DECEBAL" DEVA
BOTOŞ CARMEN
STĂNCULESCU
ANA
LIMBA LATINĂ
IX
COL. NAŢ. "DECEBAL" DEVA
CIUCIAN VIORICA
LIMBA LATINĂ
X
COL. NAŢ. "MIHAI EMINESCU" PETROŞANI
PALADE ANA
MARIA
ŢÂRLEA ANDREEA
PIAN
III
MONIŢĂ DIANA
PIAN
IV
LOGOJAN MIRCEA
PIAN
V
CIOACA IOANA
PIAN
VIII
GHEORGHIAN OANA
MARIA
FLOREA DIANA
FLORINA
HAREZA ANDREI
FLORIN
CERAMICĂ
XII
PSIHOLOGIE
GENERALĂ
X
INFORMATICĂ
X
MIHALOIANIS ANDREAS
INFORMATICĂ
XI
RESIGA T. OANA
ECATERINA
BIOLOGIE
VII
VADUVA D. NAOMI
BIOLOGIE
XI
OPRIŢA C.ELENA
ROXANA
STUDIUL VECHIULUI
TESTAMENT
IX
VIJULAN I.EVELIN
GEORGIANA
OIEGAR RUXANDRA
AVRAMESCU DANA
CODINĂ JESSICA
BRENDA
MOLDOVAN IULIA
MARIA
LICEUL DE MUZICASI ARTE PLASTICE
DUMITRIU CRISTIAN
“S.TODUTA” DEVA
ŞCOALAGENERALĂ “I.G.DUCA” PETROŞANI –
STAN ADINA
ŞCOALA DE MUZICĂ
LICEUL DE MUZICASI ARTE PLASTICE
ONA DOINA
“S.TODUTA” DEVA
LICEUL DE MUZICASI ARTE PLASTICE
LUPU ANDREEA
“S.TODUTA” DEVA
LICEUL DE MUZICASI ARTE PLASTICE
IANCU ANA
“S.TODUTA” DEVA
LICEUL PEDAGOGIC "SABIN DRAGOI" DEVA
PANĂ LUMINIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL "IANCU DE
MAFTEIU SCAI
HUNEDOARA" HUNEDOARA
LIVIU OCTAVIAN
COLEGIUL NAŢIONAL "IANCU DE
MAFTEIU SCAI
HUNEDOARA" HUNEDOARA
LIVIU OCTAVIAN
C.T.E. "DRAGOMIR HURMUZESCU" - ŞC. GEN.
VULCU MARIANA
"ANDREI MUREŞANU" DEVA
COL. NAŢ. "IANCU de HUNEDOARA"
GABOR GABRIELA
HUNEDOARA
SEMINARUL TEOLOGIC "SF. ECATERINA"
RADEŞ RAMONA
PRISLOP
CRISTINA

similar documents