Prezentace aplikace PowerPoint

Report
VY_32_INOVACE_MAT_VA_02
Digitální učební materiál
Sada: Matematika
Téma: Graf lineární funkce s absolutní hodnotou
Autor: Mgr. Eva Vaňková
Předmět: Matematika
Ročník: 2. ročník VG
Využití: Prezentace určená pro výklad
Anotace: Prezentace ukazuje a procvičuje sestrojení grafu lineární funkce s absolutní hodnotou. Jde o typ
funkce, v jejíž rovnici se vyskytuje několik absolutních hodnot „v sobě“. Cílem je pochopit, jak se změní graf
funkce v případě, že celou pravou stranu rovnice funkce dáme do absolutní hodnoty. Současně žáci
procvičují posun grafu ve směru osy y a pečlivost při rýsování.
Graf lineární funkce
s absolutní hodnotou
VY_32_INOVACE_FKN_VA_02
Úloha:
Sestrojte graf funkce
: =
2 − 4 − 3 − 2
Řešení:
Graf sestrojíme postupně
v několika krocích:
: =
2 − 4 − 3 − 2
1) = 2 − 4
2) = 2 − 4
3) = 2 − 4 −3
4) = 2 − 4 − 3
5) = 2 − 4 − 3 − 2
6) =
2 − 4 − 3 − 2
1)
 = 2 − 4
2)
 = 2 − 4
3)
 = 2 − 4 −3
4)
 = 2 − 4 − 3
5)
 = 2 − 4 − 3 − 2
6)
=
2 − 4 − 3 − 2
Příklady k procvičení:
Sestrojte grafy funkcí
: =
−2 −1 −3
: =
+1 −5 +1
ℎ: =
3 − 3 − 3 − 3
Výsledné grafy:
:
−2 −1 −3
:
=
+1 −5 +1
ℎ:
=
3 − 3 − 3 − 3
Zdroj: program Graph 4.3

similar documents