vy_32_inovace_j06 - Střední škola, Havířov

Report
Technické kreslení
Kosoúhlé promítání
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.
Výuková sada – Technické kreslení, DUM č. 06
Kosoúhlé promítání
 Vychází z technického zobrazování, jehož základem je promítání
pomocí promítacích přímek procházejících jednotlivými
zobrazovanými body na plochu – průmětnu.
 Patří mezi rovnoběžné promítání – promítací přímky jsou navzájem
rovnoběžné, ale nejsou kolmé k průmětně.
 Jde o názorná (3D) zobrazení, která zvyšují prostorovou představivost
o zobrazeném předmětu.
 Jsou určeny pro různé katalogy, návody, montážní postupy a laickou
veřejnost.
Kosoúhlé promítání
Dělí se na tyto metody promítání:
1. Kavalírní axonometrie
2. Kabinetní axonometrie
3. Planometrická axonometrie - planometrie
Kavalírní axonometrie
 jde o kosoúhlé promítání, kde průmětna je obvykle svislá
 průměty os x‘ a y‘ svírají navzájem úhel 45° nebo 135°
 rozměry ve směru os se vynášejí nezkráceně
Kavalírní axonometrie
 čtyři možnosti zobrazení krychle v kavalírní axonometrii
Kabinetní axonometrie
 jde o kosoúhlé promítání, kde průmětna je obvykle svislá
 průměty os x‘ a y‘ svírají navzájem úhel 45° nebo 135°
 rozměry ve směru os svírajících spolu 90° se vynášejí nezkráceně,
rozměry ve směru třetí osy se zkracují na polovinu
Kabinetní axonometrie
 příklady zobrazení
Planometrie
 jde o kosoúhlé izometrické promítání na vodorovnou průmětnu
 průměty os x‘, y‘, z‘ svírají vzájemně úhly 135°, 135° a 90° nebo
120°, 150° a 90°

 dle normy ISO se délky ve směru osy z‘ zkracují na  , v „normální“
planometrii (dle původní ČSN) se délky nezkracují
Planometrie
Kontrolní otázky
1)
2)
3)
4)
Co je kosoúhlé promítání?
Jaký je rozdíl mezi kabinetní a kavalírní axonometrií?
Nakreslete krychli o straně a=50 v kabinetní a kavalírní
axonometrii.
Jaké úhly vzájemně svírají osy v planometrii?
Kontrolní otázky
1)
2)
4)
Slouží k názornému 3D zobrazení těles, které zvyšuje prostorovou
představivost o zobrazeném předmětu.
U kabinetního zobrazení se vynáší rozměry ve směru všech os v
poměru 1:1:1, kdežto u kavalírního zobrazení v poměru 1:1:0,5.
Osy svírají úhly buď 135°, 135°, 90° nebo 120°, 150°, 90°.
Použitá literatura
1.
ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi. 1. vyd.
Praha: Scientia, 2003. 341 s. ISBN 80-7183-297-9.
2.
LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy
technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2.
3.
Category: Descriptive geometry – Wikimedia Commons. In: Wikimedia
Commons [online]. 2012 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Descriptive_geometry?uselang=cs

similar documents