Krátkodobé úvěry

Report
Obchodní akademie a Střední
odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny,
p.o.
Osvoboditelů 380, Louny
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0644
Číslo sady
36
Číslo DUM
11
Předmět
Ekonomika
Tematický okruh
Činnosti obchodních bank
Název materiálu
Krátkodobé úvěry
Autor
Ing. Charlotta Kissová
Datum tvorby
4. 5. 2013
Ročník
3. ročník
Anotace
Kombinovaný materiál zaměřený na téma krátkodobé úvěry. Obsahuje podstatu,přehled a charakteristiku
krátkodobých úvěrů. Součástí je samostatná aktivita žáků.
Metodický pokyn
Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti krátkodobých úvěrů včetně jejich
charakteristiky a formou úkolů si v závěru danou problematiku procvičí.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
KRÁTKODOBÉ
ÚVĚRY
PODSTATA KRÁTKODOBÉHO ÚVĚRU
• aktivní bankovní operace
• banka je v postavení věřitele → účtuje se úrok z půjčených
peněz
• klient nemá na úvěr právní nárok → jde o smluvní vztah
mezi klientem a bankou
• doba splatnosti do 1 roku
PŘEHLED ÚVĚRŮ
1. kontokorentní
4. ručitelský
2. směnečný eskontní
5. lombardní
3. akceptační
6. revolvingový
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
• KONTOKORENTNÍ
- je uzavřena smlouva o čerpání úvěru z běžného účtu,
→ je zřízen kontokorentní účet a stanoven úvěrový rámec
(klient může jít do určitého limitu do mínusu)
- poskytován v případě, kdy jsou výběry z účtu větší než
příjmy na účtu
- splácí se z příjmů
- čerpání i splácení je automatické
- banka si účtuje vyšší úrok
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
• SMĚNEČNÝ ESKONTNÍ
- podstatou je eskont směnky = odkoupení směnky bankou
od věřitele před lhůtou splatnosti
- banka si sráží úrok (diskont) za dobu do splatnosti směnky
- ve lhůtě splatnosti banka předloží směnku k proplacení
- v případě neproplacení směnky dlužníkem banka požaduje
částku na majiteli směnky
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
• AKCEPTAČNÍ
- banka na žádost výstavce akceptuje (uzná) směnku a stává
se hlavním dlužníkem (větší důvěryhodnost směnky)
- banka neposkytuje peníze, ale dobré jméno
- pouze pro kvalitní klienty (ověřené)
• RUČITELSKÝ
- banka se zaručuje za klienta uhradit závazek vůči třetí
osobě, pokud se klient dostane do finanční tísně
- pouze velmi kvalitní klienti (dlouhodobá spolupráce)
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
• LOMBARDNÍ
- poskytován na zástavu movité věci
(př. cenných papírů, šperků, drahých kovů)
• REVOLVINGOVÝ
- opakované čerpání úvěru po splacení předchozího
bez nutnosti sepisovat novou smlouvu
- podmínka: splacení předešlé půjčky
ÚKOLY - zadání
• Jakým subjektům podle Vašeho názoru poskytují banky
eskontní úvěr?
1. podnikatelům
2. soukromým osobám
• Určete o jaký typ krátkodobého úvěru se jedná:
a) jako zástava slouží pohledávka nebo zboží
b) lze čerpat úvěr na účtu do úvěrového limitu
20 000 Kč
ÚKOLY - zadání
• Doplňte správnou odpověď (ANO/NE):
1. banka musí investovat finanční prostředky s rozvahou
2. banka nehospodaří s propůjčenými finančními
prostředky
3. banka musí svým klientům vrátit ve stanovené době
vložený kapitál včetně úroku
4. banka dává při úvěrových činnostech přednost
krátkodobé rentabilitě
5. banka upřednostňuje bonitního klienta
ÚKOLY - řešení
• Jakým subjektům podle Vašeho názoru poskytují banky
eskontní úvěr? 1. podnikatelům
2. soukromým osobám
(podnikatelům)
• Určete o jaký typ krátkodobého úvěru se jedná:
a) jako zástava slouží pohledávka nebo zboží
(lombardní úvěr)
b) lze čerpat úvěr na účtu do úvěrového limitu
20 000 Kč
(kontokorentní úvěr)
ÚKOLY - řešení
• Doplňte správnou odpověď:
1. banka musí investovat finanční prostředky
s rozvahou ANO/NE
2. banka nehospodaří s propůjčenými finančními
prostředky ANO/NE
3. banka musí svým klientům vrátit ve stanovené době
vložený kapitál včetně úroku ANO/NE
4. banka dává při úvěrových činnostech přednost
krátkodobé rentabilitě
ANO/NE
5. banka upřednostňuje bonitního klienta
ANO/NE
ZDROJE
• KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro ekonomická
lycea a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2008. ISBN
978-80-7373-033-8.
• ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe
aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 295 s. ISBN 80-9034333-3.
• NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ.
Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda
Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.

similar documents