pptx

Report
Slovesný vid
Dokonavý
nedokonavý
Vid dokonavý
• vyjadřuje ohraničený děj. Dokonavý vid mají
slovesa, která nelze vyjádřit v přítomném čase,
tedy slovesa, která lze vytvořit pouze v čase
minulém a budoucím.
• Mnemotechnická pomůcka před slovesem si
řekni JEDNOU
• Přijít: přišel (čas minulý), přijde (čas budoucí) –
čas přítomný nelze utvořit
• Jednou přečíst, jednou zamávat, jednou se
usmát, jednou zmizet, jednou si zlomit, jednou
přijít, jednou se naštvat…
Autor dopsal knihu.
Babička upekla koláče.
Sousedé postavili dům.
Honza přišel do školy.
Pes zaštěkal.
Zuzanka si dopíše úkoly.
Za chvíli usne.
Tu slohovou práci dopíši zítra večer.
Vid nedokonavý
• mají slovesa, jejichž děj stále probíhá a není
nijak ohraničen. Slovesa s videm
nedokonavým můžeme vytvořit ve všech
časech (minulý, přítomný, budoucí). Budoucí
čas se často tvoří za pomoci slovesa být (bude,
budou…)
• Mnemotechnická pomůcka před slovesem si
řekni STÁLE, POŘÁD
• Stále psát, stále číst, stále mávat, stále chodit,
stále se zvedat, stále nosit, stále se mračit…
Volala jsem k vám domů.
Dnes běžím závod.
V sobotu budu vařit svíčkovou na
smetaně.
David píše dopis.
Leželi jsme na dece.
Letadlo letí nad mraky.
Karkulka šla lesem.
O víkendu budu spát až do oběda.
• Jít – šel (čas minulý), jde (čas přítomný), půjde
(čas budoucí)
• Volat – volal (čas minulý), volá čas přítomný),
bude volat (čas budoucí)
Vidové dvojice se tvoří pomocí
předpon a přípon
N
D
• Ze slovesa s videm nedokonavým lze tedy
pomocí předpony vytvořit sloveso s videm
dokonavým.
• Hledat (hledal, hledá, bude hledat) x
vyhledat (vyhledal, vyhledá)
• Jít (šel, jde, půjde) x přijít (přišel, přijde)
D
N
• Ze slovesa s videm dokonavým lze vytvořit
sloveso s videm nedokonavým pomocí
přípony.
• Najít (našel, najde) x nacházet (nacházel,
nachází, bude nacházet)
• Vyvolat (vyvolal, vyvolá) x vyvolávat
(vyvolával, vyvolává, bude vyvolávat)
Pozor na záměnu sloves
• Vyhledat (vyhledal, vyhledá) NE vyhledává v
přítomném čase, to je od slovesa vyhledvat
Vidové dvojice
•
•
•
•
•
•
Slovesa často tvoří vidové dvojice
Dělat – udělat
Mávat – zamávat
Kouzlit – vykouzlit
Chodit – přijít
Malovat - zmalovat

similar documents