Sítotiskové terky

Report
SÍTOTISKOVÉ TĚRKY
Funkce:
• protlačuje tiskovou barvu na materiál
• ovlivňuje výslednou kvalitu tisku
Těrka se skládá ze dvou částí:
•
•
držák těrky
těrkový list
Těrkový držák
- liší se podle toho, zda jde o těrku pro ruční , nebo strojní tisk
- pro ruční tisk se používají různé tvary držáků zhotovené ze dřeva
plechu či umělých hmot
Těrkový držák musí splnit tyto požadavky:
– držák musí být tuhý a rovný
– držák musí spolehlivě sevřít po celé délce těrkový list
– držák má být opřen v dlani, nikoli jen na prstech
– tvar má být takový, aby bylo možné upnutí do brousícího stroje
• Strojní těrky jsou uzpůsobeny k upnutí do
stroje pomocí rychloupínacích svěrek…
Vlastnosti těrky:
• rovnost hrany těrky
• ostrost a geometrická přesnost
• schopnost dosáhnout rovnoměrné vrstvy barvy
Nedostatky těrky způsobují:
•
•
•
•
nárůst tiskového bodu
neostrost hran kontur
pruhování
podtečení hran
• Pro různé aplikace a především pro
některé skupiny tiskových barev je nutno
použít odlišné druhy těrky...
Výroba sítotiskových těrek
Polyuretan
tvrdost
chemická odolnost
odolnost vůči ředidlovým i UV barvám
lehký, pevný
dále výroba lepidel, pružné pěny, textilní
vlákno, kolečka na skateboard
• odolnost proti tření
•
•
•
•
•
K výrobě speciálního polyuretanu se
používají tři základní suroviny:
MDI - methylendifenyldiizokyanát
NDI - naftalendiizokyanát
TDI - toluendiizokyanát
MDI - k výrobě se používá anilín (aminobenzen - aromát)
- dobrý poměr ceny a kvality
Postupy výroby
- odstřeďování
- lití
Odstřeďování:
Hmota je nalita do odstředivého bubnu
stěny bubnu
vznikají vícevrstvé těrky
hmota je tlačena na
• nevznikají bublinky ve struktuře ( ty mají negativní vliv na
vlastnosti těrky)
• vytváří se velmi jemný povrch a po nařezání mají těrky všechny
hrany stejně ostré (delší životnost – otáčení při broušení)
• menší variabilita ve formátech – rozměr bubnu je 3660 x 500 mm
Lití:
Hmota se nalije do speciální formy ve tvaru těrky
výroba
speciálních formátů ale i malých sérií (někdy i individuální výroba)
dosahuje se tak lepších výsledků
• je to málo autorizovaný proces, je zapotřebí více pracovních sil
• je více nákladný
• mohou vznikat bublinky ve struktuře těrky
změna tvrdosti pod
povrchem v místě bublinky
vytrhávání materiálu
• neumožňuje výrobu vícevrstvých těrek
Profily těrek
- každý profil má své specifické vlastnosti
a také typický druh aplikace
- v grafickém sítotisku se používá nejčastěji
obdélníkový profily – do kontaktu s tkaninou přichází
však pouze hrana
Dále se používají šikmé profily
-
jedna nebo dvě hrany se sesekávají
potisk lahví, průmyslový sítotisk…
jsou upnuty kolmo bez možnosti nastavení úhlu
těrka přichází do kontaktu s tkaninou rovněž hranou
Poslední základní profil je zakulacený
- setkáváme se s ním u textilního sítotisku
- přenáší větší množství barvy
A – obdelníkový tvar, využívaný napříč spektrem aplikací sitotisku
B – zkosený profil, průmyslový sítotisk
C – zakulacený profil, textilní sítotisk – větší množství barvy
Tvrdost těrek:
- jedním z nejdůležitějších parametrů
- je udávána ve stupních Shore A
- běžně se tato tvrdost pohybuje od 55 – 95 ° Shore A
Měkké těrky
-
mají tvrdost 55 – 65° Shore A
lépe přilnou a přenášejí větší množství barvy
textilní nebo speciální sítotisk
Středně tvrdé těrky
-
mají tvrdost 75° Shore A
nejběžnější typ využívaný téměř všude
Tvrdé těrky
-
mají tvrdost 85° Shore A
přenášejí tenký film barvy
používají se v elektrotechnice a v oblasti potisku UV barvami
vyšší chemická odolnost
Velmi měkké těrky
- mají tvrdost 30 – 50 ° Shore A
- používají se na keramiku a při tisku obtisků
Výběr vhodné těrky
- základní kritérium při výběru těrky je druh aplikace sítotisku
- pokud má těrka lepší schopnosti omezuje se nám počet vadných
tisků (těrky s vylepšenými vlastnostmi jsou dražší)
- ne všechny těrky jsou odolné vůči chemikáliím (dodavatel)
- v současné době existuje asi 15 dodavatelů, kteří produkují 7
základních typů těrek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
mono - standartní (jedna vrstva polyuretanu)
Duplo - litím
Triflex - odtřeďováním
Apolan - litím
RKS
Carbon
HR5 - odstřeďováním
Vícevrstvé těrky
složeny z vrstvev s různou tvrdostí
měkčí vrstva má za úkol lepší kontakt s materiálem a tkaninou
tvrdší vrstva zamezuje prohýbání těrky
využívají se u cylindrických strojů s u strojů s vysokou
produktivní rychlostí (rovnoměrný film barvy)
• jedná se o těrky Carbon či Duplo
• RKS – skládají se nejen z pryže ale i z nosného laminátového
listu – pevnost, pružnost
•
•
•
•
Skladování těrek
• nutná je údržba již v tiskovém stroji
• skladují se naplocho tak, aby se nepoškodily jejich hrany
• musí být chráněny před světlem, stejně tak před nízkými a
vysokými teplotami (polyuretan – náchylnost)
• používají se obvykle dvě sady těrek – životnost
• po použití je třeba těrku důkladně očistit a uložit do
vodorovné polohy, aby se jejich povrch zatáhl
• při tisku agresivními barvami (či styku s ředidlem), může
docházet k bobtnání polyuretanu – změna tisokvých
vlastností
• jak při tisku, tak při broušení by neměl být na povrch těrky
vyvíjen velký tlak
Broušení těrek…???
Jaroslav Bárta

similar documents