Střednědobé a dlouhodobé úvěry

Report
Obchodní akademie a Střední
odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny,
p.o.
Osvoboditelů 380, Louny
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0644
Číslo sady
36
Číslo DUM
12
Předmět
Ekonomika
Tematický okruh
Činnosti obchodních bank
Název materiálu
Střednědobé a dlouhodobé úvěry
Autor
Ing. Charlotta Kissová
Datum tvorby
21. 4. 2013
Ročník
3. ročník
Anotace
Kombinovaný materiál zaměřený na téma střednědobé a dlouhodobé úvěry. Obsahuje objasnění podstaty,
přehled a charakteristiku úvěrů. Součástí je samostatná aktivita žáků.
Metodický pokyn
Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti střednědobých a dlouhodobých
úvěrů a formou úkolů si na závěr danou problematiku procvičí.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ
ÚVĚRY
PODSTATA A PŘEHLED
• doba splatnosti je delší než 1 rok: a) střednědobé 1 - 5 let
b) dlouhodobé nad 5 let
• aktivní operace banky (banka je věřitelem)
• přehled: emisní úvěr
úvěr na úvěrový úpis
hypoteční úvěr
americká hypotéka
spotřební úvěr
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
1. EMISNÍ ÚVĚR
• nutné povolení Ministerstva financí se souhlasem ČNB
• je spojen s emisí dlouhodobých cenných papírů
(př. podnikové obligace)
• emitent vydává obligace: a) samostatně
b) prostřednictvím banky
(za úplatu)
• splácení úvěru je jednorázové
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
2. ÚVĚR NA ÚVĚROVÝ ÚPIS
• klasická půjčka
• uzavírá se úvěrová smlouva mezi klientem (dlužníkem)
a bankou
• na poskytnutý úvěr dlužník podepisuje úvěrovou listinu
• čerpání i splácení úvěru je postupné
• výhoda: rychlejší poskytnutí úvěru
• nevýhoda: chybí cenný papír
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
3. HYPOTEČNÍ ÚVĚR
• účelový úvěr (prostředky lze použít pouze na nemovitosti,
př. pozemek, stavbu)
• jištěn hypotékou (zástavou nemovitosti) → banka má
zástavní právo (zápis v katastru nemovitostí)
• poskytován na pořízení nebo výstavbu nemovitosti
• splatnost až 30 let
• úroková sazba se stanovuje na dobu fixace (př. na 5 let)
→ po této době může banka výši úrokové sazby změnit
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
4. AMERICKÁ HYPOTÉKA
• neúčelový úvěr (prostředky lze použít libovolně)
• ručí se nemovitostí (jde o hypotéku)
• vyšší úroková sazba
• používá se fixace úrokové sazby
• poskytována na 3 až 20 let
CHARAKTERISTIKA ÚVĚRŮ
5. SPOTŘEBNÍ ÚVĚR (PŮJČKA)
• pro fyzické osoby (občany)
• může být: účelová i neúčelová
• střednědobý charakter
• rychlost, dostupnost, ale vyšší úrok
• slouží k nákupu spotřebního zboží
• formy:
a) pořizovací (celou nákupní cenu hradí banka)
b) doplňková (část ceny hradí banka, část spotřebitel)
c) osobní (vyplácena v hotovosti)
ÚKOLY - zadání
1. Vyhledejte prostřednictvím internetu konkrétní obchodní
banku, která poskytuje hypoteční úvěry.
2. Zjistěte informace o tzv. australské hypotéce.
3. Jaký typ úvěru byste zvolili v případě, že si chcete pořídit
automobil, elektroniku nebo nábytek?
ÚKOLY - zadání
4. Znáte nějakou nebankovní společnost, která poskytuje
spotřební úvěr?
Jaká je podle Vašeho názoru výše úrokové sazby
u spotřebního úvěru poskytovaného společností
bankovní a nebankovní?
ÚKOLY - řešení
1. Konkrétní obchodní banka poskytující hypoteční úvěry:
Česká spořitelna, a. s.
2. Australská hypotéka:
- nejedná se o nový typ úvěru
- je to marketingová akce Hypoteční banky
- podstata:
sleva z úrokové sazby pro klienty ČSOB při úvěru
nad 3 mil. Kč s dobou fixace úrokové sazby minimálně 5 let
a pojištěním úvěru u ČSOB pojišťovny → čím více si klient
půjčí, tím výhodnější úrokovou sazbu získá
ÚKOLY - řešení
3. Vhodný typ bankovního úvěru v případě pořízení
automobilu, elektroniky nebo nábytku:
spotřební úvěr (př. spotřební úvěr ČSOB, a. s.)
4. Nebankovní společnosti poskytující spotřební úvěry:
COFIDIS, CETELEM, HOMECREDIT
Vyšší úroková sazba je u nebankovních společností (př. 25%),
nižší u bankovních společností (př. 10%).
ZDROJE
• KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro ekonomická
lycea a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2008. ISBN
978-80-7373-033-8.
• ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe
aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 295 s. ISBN 80-9034333-3.
• NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ.
Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda
Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.

similar documents