Produkty finančního trhu

Report
VY_32_INOVACE_30 - 09
Produkty finančního
trhu
- každá
finanční instituce nabízí
potenciálním zákazníkům tzv.
finanční produkty
jde například o běžné a
termínované účty, stavební spoření,
pojištění apod.
- dva klíčové termíny pro posuzování toho,
nakolik je daný finanční produkt výhodný:
a) úrok: částka, kterou buď dostaneme, nebo
platíme
b) úroková míra (sazba): vyjadřuje v
procentech, jakou část z uložené nebo
půjčené částky bude úrok činit, úrokovou
míru ovlivňuje inflace
Anuitní platby
- často na účet pravidelně vkládáme (u úvěrů
splácíme) určitou částku
takové částce se říká anuita
- vzoreček pro výpočet úroků při anuitních
platbách je daleko složitější
opět ho lze provést pomocí internetu, viz
www.finance.cz
Bankovní poplatky
- obchodní banky vybírají poplatky za vedení
účtu, výpis účtu, příchozí a odchozí platby,
výběr peněz, vedení platební karty apod.
- situace v ČR je taková, že výše poplatků často
přesahuje výši úroků ze vkladu, a tedy místo
toho, aby nám účet u banky vynášel, ještě za
něj bance platíme (typicky u běžných účtů)
RPSN
- pokud si vezmeme jakýkoli úvěr, nestačí jen
srovnávat úrokové sazby, je tu i celá řada
poplatků spjatých s úvěrem
- proto nabídka úvěru musí obsahovat i RPSN:
roční procentní sazbu nákladů, ta vyjádří
všechny náklady spjaté s úvěrem za rok
Finanční produkty pro ukládání
peněz
a) bankovní vklady (běžné účty, spořicí účty,
vkladní knížky, termínované účty)
b) stavební spoření
c)
penzijní připojištění
d) cenné papíry
Nedostatek peněz
- řeší: půjčky a úvěry
- lze je získat:
a) v bance
b) u splátkové společnosti
c) u nebankovní instituce
d) finanční leasing
Úvěry dělíme:
a) účelové: je definováno, na co klient použije
půjčené peníze (na koupi auta, nemovitosti
apod., např. hypotéka)
b) neúčelové: není definováno, na co má klient
půjčené peníze použít (kontokorent, kreditní
karty, osobní půjčky)
Pojištění
a) životní: slouží pro případ úmrtí, dožití se
určitého věku nebo úrazu
b) neživotní: ostatní typy pojištění
(domácnosti, nemovitosti apod.)
- životní pojištění může sloužit i jako forma
spoření (investiční životní pojištění,
kapitálové životní pojištění)

similar documents