počítačové tiskárny speciální

Report
VY_32_INOVACE_E3-04
POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY - SPECIÁLNÍ
AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš
VYTVOŘENO: SRPEN 2011
STRUČNÁ ANOTACE: VÝKLAD LÁTKY K TÉMATU: POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY
Časová náročnost: 20-25 minut
Předmět: INFORMATIKA
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
*
 k tisku používá typové kolečko nebo kotouč
(kopretinu)
 tiskne se celý znak najednou - tisk je kvalitnější a
rychlejší než u klasické jehličkové tiskárny
 neumí tisknout grafiku (dodávají se pouze celé
řady vyměnitelných kotoučů s různým písmem)
 Patří mezi průklepové tiskárny, které využívají
pásku s barvou.
 Jednotlivá písmenka jsou umístěna na otočném
řetězu, těchto řetězů mají více, až 80 - jeden
pro každé písmenko v řádku.
 Tisk je kvalitní a rychlý, avšak velmi hlučný.
 celý řádek se tiskne elektromagneticky
ovládanými kladívky
 znak je rozdělen na mikrořádky, které se vždy
tisknou najednou
 velká rychlost tisku: až přes 1 000 řádků/min. 18 listů A4
Typická piezoelektrická tisková hlava má méně
trysek než klasická tiskárna bublinková a také
může tisknout na papír menší body, protože
mechanické řízení funguje přesněji. Inkoust
vystřikuje z jediné trysky 20.000 až 30.000 krát
za sekundu.
PŘEHLED INTOUSTOVÝCH TISKOVÝCH
TECHNOLOGIÍ
Tekutý inkoust
Inkoust je vystřikován proti papíru v miniaturních
kapičkách. Jde o nejméně kvalitní, avšak levnější
technologii. Trysky, které inkoust vystřikují, jsou velmi
citlivé, a tak se může stát, že v nich inkoust zaschne.
Tekutý inkoust používá převážná většina inkoustových
tiskáren.
Suchý inkoust
Inkoust je nanesen na velmi tenkých plastových páskách
uložených v tiskové kazetě. Tisková hlava pak nanáší inkoust
obtiskováním pásky na papír.
Pro každou barvu - azurovou, purpurovou, žlutou a černou je použita jedna páska, takže je dosaženo úsporného režimu
(na rozdíl od technologie tekutého inkoustu, kdy jsou barvy
obvykle v jedné kazetě - když jedna barva dojde, je nutno
celou náplň vyměnit).
Pevný inkoust
Jde spíše o vosk, který je v tiskárně roztaven, nanesen na
papír a poté válcem zalisován do papíru.
Výsledek tisku je velmi kvalitní, a dokonce není drahý, ale
pořizovací ceny tiskáren jsou veliké.
Podstatnou nevýhodou toho tzv. fotorealistického tisku je
vysoká cena barevných náplní a nutnost použít speciální
papír.
 Na první pohled vypadají jako laserové
tiskárny.
 Místo laseru je jako zdroj světla použita LED
dioda.
 Toto řešení je konstrukčně jednodušší a má
méně pohyblivých součástí, takže je i odolnější
proti případným otřesům.
 Po osvitu válce je další postup shodný s
postupem popsaným pro laserovou technologii
tisku.
Slouží především pro uměleckou grafiku, jsou drahé a dělíme je na:
sublimační tiskárny
Převedou tepelným impulsem barvu z pevného skupenství
na páru. Pára následně zkondenzuje jako barevný bod na
vhodné tiskové ploše v přechodech mezi barvami se tím
dosáhne měkkých přechodů barev. Barvy jsou průsvitné a
lze je na sebe skládat. Tiskárna je vybavena fólií s
nanesenými třemi základními barvami. Za fólií se pohybuje
zahřívací lišta, která v daný čas a na daném místě provede
ohřev barvy a její nanesení na podkladní materiál.
termografické tiskárny
pracují na principu přenesení voskové barvy (i v několika
vrstvách) na speciální papír nebo fólii
- známé pod názvem PLOTTER
je výstupní zařízení, které slouží zejména k:
 přenosu technických výkresů, schémat a plánků z počítače
na papír při pro automatickém projektování a
konstruování
 pro vyhodnocování výsledků výzkumu, programování
numericky řízených strojů, robotizaci, optimalizaci
stříhacích a řezacích plánů, kartografií anebo i
vyhodnocování rentgenových snímků v lékařství
Plottery pracují dvojím způsobem:
 Hlava nesoucí kreslicí zařízení (pisátka) jezdí po
papíře ve dvou na sebe kolmých směrech, přičemž
papír je pevně uchycen. Tento postup je používán
obvykle u malých formátů papíru. Taková konstrukce
plotru je označována jako stolní. Jestliže se používá
více pisátek, jsou uložena v otočném nebo posuvném
zásobníku
 Hlava jezdí v jediném směru a pohyb ve druhé ose se
provádí posunem papíru. Tyto plotry nesou označení
plotry stojanové.
STOLNÍ PLOTTER
STOJANOVÝ PLOTTER
http://gvpdoc.comehere.cz/lib/exe/fetch.php?w=200&media=wiki:informatika:typove_k
olecko.jpg
http://www.tiskarny.ic.cz/char.jpg
http://www.tiskarny.ic.cz/CHAINPTR.gif
http://www.svettisku.cz/buxus/images/MX-serie-2_low.jpg
http://student.oapion.cz/ict/hw/obr/piezo_kapicky.gif
http://student.oapion.cz/ict/hw/obr/laserova_bar_1.jpg
http://student.oapion.cz/ict/hw/obr/sublimacni_tiskarna.jpg
http://student.oapion.cz/ict/hw/obr/tepeln%C3%A1.jpg
http://www.portalhuarpe.com.ar/Medhime20/Talleres/TALLERES%20SECUNDARIOS
%20UNSJ/Comercio/01Informatica/Navegable/images/plotter.gif
http://www.matrixmedia.eu/images-digitalni-tisk/rezaci-plotter-zund-g3-big.jpg
http://www.mimaki.cz/UserFiles/Image/Product/CGSRII/cg-srii-3.jpg

similar documents