LESNÉ *IVO*ÍCHY

Report
LESNÉ ŽIVOČÍCHY
BEZSTAVOVCE
• Mäkkýše
• -ulita (niektoré druhy nemajú), vnútornostný
vak, svalnatá noha
• -drsný jazýček na spracovanie potravy,
otvorená obehová sústava, sú hermafrodity
(obojpohlavné), nervová sústava má uzly
najmä v hlavovej časti, rozvetvuje sa do nohy
a vnútornostného vaku,
slimák záhradný
slizniak karpatský
slimák pásikavý
• Obrúčkavce
• dážďovka zemná
• -telo tvoria rovnaké články – rovnomerná
článkovanosť, obehová sústava uzavretá,
nervová sústava rebríčková, hermafrodity,
pohlavné bunky sa tvoria v opasku
dážďovka zemná
• Článkonožce
• nerovnomerná článkovanosť tela, článkované
končatiny, dýchajú väčšinou vzdušnicami,
obehová sústava otvorená, rebríčková nervová
sústava, oddelené pohlavie, často pohlavná
dvojtvarosť, vývin cez viac štádií
• pavúkovce – križiak obyčajný, kosec rožkatý,
kliešť obyčajný, kvetárik menlivý
• kôrovce – žižiavka
• stonôžky – stonôžka
• hmyz – mravec hôrny, lumok veľký, mníška
obyčajná, lykožrút smrekový, roháč obyčajný,
fúzač alpský, húseničiar pyžmový, svietivka
svätojánska,
križiak obyčajný
kosec rožkatý
kliešť obyčajný
kvetárik menlivý
stonôžka
žižiavka
mravec hôrny
lumok veľký
roháč obyčajný
mníška obyčajná
lykožrút smrekový
fúzač aplský
húseničiar pyžmový

similar documents