*AHAVCI- mnohobun**ní *ivo*ichové

Report
ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI
Autor: Mgr. Monika Urbancová
Datum: 1. 6. 2013
Cílový ročník: 6. ročník
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763












Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obor: PŘÍRODOPIS
Tematický okruh: ZOOLOGIE
Téma: HMYZ
Metodický list/anotace: slouží k seznámení se stavbou těla a životem
žahavců a ploštěnců
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: žáci se naučí popsat stavbu těla nezmara, naučí
se poznávat základní druhy žahavců a ploštěnců
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 11 - 12 let
ŽAHAVCI- mnohobuněční živočichové

žijí ve sladkých i slaných vodách

paprsčitě souměrné tělo s chapadly

v pokožce žahavé buňky (viz. obr.)

schopnost regenerace

rozptýlená nervová soustava


rozmnožují se → nepohlavně = pučení
pohlavně = oplození
obojetníci = hermafroditi
vlákno
buňka
Nezmar hnědý – vnitřní stavba těla
Druhy žahavců:

sladkovodní druhy
nezmar zelený, nezmar hnědý,
medúzka sladkovodní

mořské druhy
MEDÚZY - volně se vznášejí ve vodě, dravé
medúza kořenoústá, talířovka ušatá
KORÁLI - žijí přisedle na dně moří
- vytváří kolonie
- mají vápenatou schránku → korálové útesy
korál červený
SASANKY - přisedlé, netvoří kolonie
- nemají schránku
sasanka koňská
Koráli, korálový útes – podmořské akvárium
v Palma de Mallorca
PLOŠTĚNCI


žijí ve sladkých i slaných vodách
někteří cizopasí na živočiších (vnitřní a vnější
parazité)

ploché tělo dvoustranně souměrné

schopnost regenerace

provazcovitá nervová soustava

obojetníci, rozmnožování pohlavní

vývin
přímý (z vajíčka jedinec podobný dospělci)
nepřímý (z vajíčka larva a z ní dospělec)
Ploštěnka mléčná – vnitřní stavba těla:
Druhy ploštěnců:

sladkovodní druhy
ploštěnka potoční, ploštěnka mléčná

cizopasné druhy
MOTOLICE - živí se krví živočichů
motolice jaterní
TASEMNICE - cizopasí ve střevech obratlovců a člověka
- tělo složeno z hlavičky a článků
- vývin nepřímý (larva se v těle dobytka
zapouzdří a vzniká boubel)
tasemnice dlouhočlenná
tasemnice bezbranná
Co je to za buňky? Vylušti křížovku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cizopasník
Trávicí dutina ž.
Přisedlý žahavec
Vznášející se žahavec
Druh ploštěnky
Sladkovodní žahavec
Žahavec se schránkoü
Stadium tasemnice
Žahavci žijí ve …
Roční období
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
Řešení křížovky: jsou to vylučovací buňky ploštěnců
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cizopasník
Trávicí dutina ž.
Přisedlý žahavec
Vznášející se žahavec
Druh ploštěnky
Sladkovodní žahavec
Žahavec se schránkou
Stadium tasemnice
Žahavci žijí ve …
Roční období
3
5 M
8
1 0
1
2
S
4
L
6
7
B
9
L
P
L
A
M
É
N
K
O
V
É
A
Á
S
E
Č
E
O
U
O
T
R
Č
A
D
N
Z
R
B
D
O
A
K
N
Ú
Á
M
Á
E
Ě
Z I T
A
K A
Z A
A R
L
L
Použité zdroje:
LITERATURA:
 Vilček, F. a kol. Přírodopis 6. 9. vydání, Scientia, Praha
1995. ISBN 80-85827-60-3
 Černík, V., Martinec, Z., Vítek, J. Přírodopis 2 – zoologie.
1. vydání, SPN, Praha 1997. ISBN 80-85937-56-5
 Čabradová, V. a kol. Přírodopis 6 . 1.vydání,
Nakladatelství Fraus, Plzeň 2003. ISBN 80-7238-211-X
 Zicháček, V. Zoologie. 1.vydání, Nakladatelství FIN,
Olomouc 1995. IBSN 80-85572-74-5
 Foto, obrázky – zdroj vlastní
Děkuji vám za pozornost.

similar documents