(IP) dan Subnet Mask (PART 2)

Report
Binary&Decimal
Conversion
FULLY DEDICATED BY :
AINUL BARIAH
MAZUIN
ASMARUL SHAZILA
SOFIRUDMAN
Adakah anda tahu semua aktiviti yang
dilakukan oleh komputer
berdasarkan 0 dan 1?
• Komputer hanya memahami nombor binary
• Nombor binary terdiri dari nombor 0 dan 1
• Setiap data yang dihantar atau arahan yang
dilaksanakan diwakili oleh jujukan nombor 0 dan 1
• Proses ini,umpama menghidupkan dan mematikan
lightswitch
• Andaikan komputer diperbuat dari sekumpulan
lampu dgn switch (lightswitches), setiap lightswitch
mengawal hanya satu mentol.
Lightswitch
Binary
On
1
Off
0
• Komputer (MAC dan Windows)
menggunakan Extended ASCII
dengan 8 bit
• Ini bermaksud setiap abjad (aBcdE etc)
dan nombor (153480etc) atau character
(!#@$%^&*() ~`=’: etc) lain akan diwakili oleh
satu jujukan nombor binary
dikenali sbg binary code
• Jadi, apabila sesuatu aktiviti atau komunikasi
berlaku didalam komputer, arahan atau
maklumat itu perlu diterjemahkan ke bentuk
binary supaya boleh difahami oleh komputer
• Memang sukar untuk bayangkan
kan?
• Jom kita cuba encode beberapa perkataan
kepada Binary dan Decimal menggunakan
software ni ? 
http://www.theproblemsite.com/codes/Binar
y.asp
MANUAL
PERTUKARAN BINARY KE
DECIMAL DAN SEBALIKNYA
• Jadual dibawah menyenaraikan senarai nilai Decimal
yang sah dalam bentuk Binary.
• Anda boleh hafal atau menggunakan kalkulator saintifik
untuk mendapatkan pertukaran antara Decimal dan
Binary
Binary ke Decimal : Manual
Tukar nombor binary 100110112 kepada
Decimal.
Langkah 1 :
Senaraikan nombor kuasa dua seperti berikut.
27
26
25
24
23
22
21
20
Binary ke Decimal : Manual
Langkah 2 :
Tulis nombor binary yang hendak ditukarkan
kepada decimal dan garis dibawahnya
Binary ke Decimal : Manual
Langkah 3 :
Sekiranya nilai binary 1, tulis nilai kuasa duanya
dibawah garisan
Sekiranya nilai binary 0, tulis 0 dibawah garisan
Binary ke Decimal : Manual
Langkah 4 :
Tambahkan nilai dibawah garisan
Maka, nilai decimal bagi 100110112 ialah 15510.
Juga boleh ditulis begini.
100110112 = 15510
Jom Buat Latihan
BINARY KE DECIMAL : MANUAL
Decimal ke Binary : Manual
Tukarkan nombor Decimal 15610 kepada Binary.
Langkah 1:
Tuliskan nombor decimal seperti berikut.
BINARY
DECIMAL
2)156
Bahagi nilai decimal kepada binary.
Decimal ke Binary : Manual
Langkah 2:
Tulis hasil bahagi seperti dibawah
BAKI
HASIL
BAHAGI
2)156 0
78
Decimal ke Binary : Manual
Langkah 3:
Teruskan membahagi sehingga hasil bahagi menjadi 0
2)156
2)78
2)39
2)19
2)9
2)4
2)2
2)1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
Decimal ke Binary : Manual
Langkah 4:
Baca hasil bahagi dari bawah ke atas (rujuk simbol
2)156
2)78
2)39
2)19
2)9
2)4
2)2
2)1
0
15610 = 100111002 #
0
0
1
1
1
0
0
1
).
= 10011100 maka,
Jom Buat Latihan
DECIMAL KE BINARY : MANUAL
KALKULATOR
PERTUKARAN BINARY KE
DECIMAL DAN SEBALIKNYA
Decimal ke Binary : Kalkulator
Tukar 156 10 kepada binari.
Langkah 1:
Masuk dalam ‘Mode Base’. Tekan butang
seperti dibawah :
MODE
MODE
MODE
3
Decimal ke Binary : Kalkulator
Langkah 2:
Tukar kepada ‘Decimal Mode’:
DEC
Decimal ke Binary : Kalkulator
Langkah 3:
Kemudian masukkan nilai dalam Decimal yang
hendak ditukar kepada Binary. Dalam kes ini,
156
1
5
6
=
Decimal ke Binary : Kalkulator
Langkah 4:
Tukar kepada ‘Binary Mode’. Kemudian
baca skrin utk nilai Binary yang telah
ditukarkan:
BIN
= 1 01010110 2
Jom Buat Latihan
DECIMAL KE BINARY : KALKULATOR
Binary ke Decimal : Kalkulator
Tukar 11101 2 kepada binari.
Langkah 1:
Masuk dalam ‘Mode Base’. Tekan butang
seperti dibawah :
MODE
MODE
MODE
3
Binary ke Decimal : Kalkulator
Langkah 2:
Tukar kepada ‘Binary Mode’:
BIN
Binary ke Decimal : Kalkulator
Langkah 3:
Kemudian masukkan nilai dalam Binary yang
hendak ditukar kepada Decimal. Dalam kes ini,
11101
1
1
1
0
1
=
Binary ke Decimal : Kalkulator
Langkah 4:
Tukar kepada ‘Decimal Mode’. Kemudian
baca skrin utk nilai Binary yang telah
ditukarkan:
DEC
= 2910
Jom Buat Latihan
BINARY KE DECIMAL : KALKULATOR
Operasi AND dalam Boolean
• AND dalam matematik Boolean dilakukan
dengan 2 digit nombor Binary.
• Hasilnya ialah satu digit nombor Binary.
Alamakk!!! Apa dia nih??
• Berikut adalah senarai 4 input bagi operasi
AND dalam Boolean dan hasilnya:
OPERASI 1
OPERASI 2
HASIL
O
AND
O
O
O
AND
1
O
1
AND
O
O
1
AND
1
1
• Contohnya :
Dapatkan hasil AND bagi dua set nombor
Binary berikut 0110 dan 0011
• The AND operation in Binary :
Source :
http://ciscotests.org/ccna.php?part=2&page=2
• AND nilai dari kanan ke kiri.
0110
0011
0010
BINARY DAN DECIMAL
DALAM IP ADDRESS
• Dalam IP Address, nombor-nombornya
dipisahkan oleh titik.
• IP Address pada pandangan manusia adalah
dalam decimal. Manakala pada pandangan
komputer ia binary.
• Apabila subnetting ingin dilakukan, kemahiran
untuk menukarkan IP dari binary ke decimal dan
sebaliknya adalah sangat penting
• Untuk membuat pertukaran dari decimal ke
binary, pastikan pertukaran dilakukan mengikut
oktet.
Contoh :
Tukarkan 192.0.0.1 kepada nombor dalam
Binary. Jgn abaikan titik..
2 : Tukar
Langkah
yg ni 3 : Tukar la
Langkah
yg ni 4 : Tukar la yg ni
Langkah 1 : Tukar ygLangkah
ni
pulak
pulak
pulak
file:///C:/CISCO_CCNA/Exploration1_English/theme/cheetah.html?cid=0600000000&l1=e
n&l2=none&chapter=1 6.4.3.1
• Bila buat pertukaran dari binary ke decimal
pula, susun nombor binary 8 bit per oktet dan
letakkan titik diantara oktet tersebut.
• Kemudian baru buat pertukaran kepada
decimal mengikut 8 bit binary itu.
Contoh :
Tukarkan ,
1100000001010100000000000100000101
kepada nombor dalam Decimal. Kemudian
tukar ke bentuk Dotted Decimal Notation.
Contoh Pertukaran dalam IP Address
Pisahkan nombor binary mengikut 8 bit.
110000000.10101000.000000001.00000101
DAH PENING KER??? HEHEHE

similar documents