Konflikter i Midtøsten

Report
Konflikter i Midtøsten
Hvilken betydning har konfliktene i Midtøsten hatt for
verden?
Hvor er Midtøsten?
Hva har du hørt om Midtøsten på
nyhetene i det siste?
Hva vet du om konfliktene i
Midtøsten?













Palestina – det hellige land – både for kristne, jøder og muslimer.
Palestina var landet til jødene helt til de ble erobret av romerne.
Diaspora – jødene ble drevet ut av landet og bosatte seg i andre
land.
Kristendommen den dominerende religion i romerriket.
700-tallet – Palestina erobret av muslimske styrker. Små grupper
jøder og kristne bodde i landet.
Korstog – de kristne ville gjenerobre landet.
Økt jødisk innvandring på 18-1900-tallet.
Tanken om et eget jødisk land tok form – Theodor Herzl –
sionister.
Storbritannia overtar styringen i Palestina etter 1.vk
1947 – landet skulle deles i en jødisk og en palestinsk stat.
Araberne var negative til dette.
1948 – staten Israel opprettet.
Arabiske land gikk til angrep på Israel – Israel vant og hadde
også erobret nye landområder.
Israel var omgitt av fiender og måtte bygge opp et sterkt forsvar.
Landet har verneplikt for alle, også for kvinner.
Israel – Palestina - konflikten










Supermaktene ofte innblandet i konfliktene mellom Israel
og araberne.
Gamal Nasser ny leder i Egypt – samle Midtøsten til kamp
mot Israel.
Konflikt om Suez-kanalen  Egypt fikk kontroll til slutt.
USA og USSR redde for storkrig.
Seksdagerskrigen ( Egypt hindret Israel adgang til
Rødehavet)
Jom Kippur-krigen
Oljekrise
PLO- Yasir Arafat
Israel angriper Libanon
Osloavtalen
fundamentalisme
Midtøsten under den kalde krigen
Tilbake
Mange misfornøyd med lederne i landene i
Midtøsten.
 Fattigdom, korrupsjon, lite motstand mot
Israel og Vesten
 Religion samlet folket.

Kamp mot vestlig innflytelse







Sjahen i Iran ville omforme Iran
etter vestlig mønster.
SAVAK – sjahens hemmelige politi
som arresterte alle motstandere.
1979 –revolusjon
Sjahen avsatt og den sterkt
religiøse ayatollah Khomeini kom til
makten.
Alle måtte leve etter islamsk lov –
sharia
Alkoholforbud, fastetider, menn og
kvinner adskilt.
Oppfordret til hellig krig
mot de som motarbeidet islam
Islamsk revolusjon i Iran





1990 – Irak angriper
Kuwait
Irak mente de hadde rett
på Kuwaits rike
oljeressurser.
USA slo angrepet tilbake.
Provoserte araberne – USA
grep bare inn når egne
interesser var truet.
Saddam Hussein prøvde å
samle arabiske land i
kampen mot Vesten og
USA  ble populær i den
arabiske verden.
Golfkrigen







11.september 2001 – New
York
11.mars 2004 - Madrid
7. juli 2005 – London
Terrorangrep som Al Qaida
har tatt ansvar for.
Al Qaida: terroristnettverk
av islamske
fundamentalister.
Ledet av Osama bin Laden
som lever i skjul.
Al Qaida har erklært hellig
krig mot USA og deres
allierte.
Al Qaida og Osama bin Laden






Første gang USA hadde blitt
angrepet på egen jord siden
Pearl Harbour.
Erklærte krig mot terror.
USA, med støtte fra FN,
invaderte Afghanistan i 2001.
Ville fjerne talibanstyret i landet.
Nato-styrker fremdeles i landet.
2003 – USA angrep Irak fordi de
mente at landet hadde
masseødeleggelsesvåpen –
Saddam Hussein fjernet.
Mange muslimer reagerte med
sinne på angrepet 11.september
– alle muslimer ble syndebukker.
Jordan, Egypt og Saudi-Arabia
fordømte angrepene.
Konsekvenser av 11.september

similar documents