Kanonforløb - htxqy10kanon

Report
Kanonforløb
2qy
I danskfagets læreplan står der at I skal
læse …
• fiktionslitteratur, herunder roman, drama, novelle,
lyrik, folkeviser, ræsonnerende prosa, herunder essays
og andre meningstekststyper.
• Mindst en tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig
Holberg, Adam Oehlenschäger, N.F.S. Grundtvig, Steen
Steensen Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik
Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen,
Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg.
• Danske tekster i historisk, og internationalt perspektiv.
Tænkeopgave
• Overvej hvorfor det er vigtigt
• at læse historiske tekster
• at læse tekster af bestemte forfattere (kanontanken)
• at se teksterne i et internationalt perspektiv
De danske kanonforfattere
• Falder inden for de samme perioder som I lige
har arbejdet med i Making the modern world,
nemlig oplysningstiden og den industrielle
revolution, Det 19. århundrede og
industrisamfundet, samt Moderne tid.
• Dvs. samme historie, men nu set gennem
litteraturens briller
Oplysningstiden og den industrielle
revolution
Ludvig
Holberg
1684-1754
Det 19. århundrede og
industrisamfundet
• Del 1: Romantikken (1800-1870)
N.F.S.
Grundtvig
1783-1872
H.C.
Andersen
1805-1875
Adam
Oehlenschläger
1779-1850
St. St. Blicher
1782-1848
Det 19. århundrede og
industrisamfundet
• Del 2: det moderne gennembrud (1870-1900)
Herman Bang 1857-1912
Henrik
Pontoppidan
1857-1943
Det 19. århundrede og
industrisamfundet
• Del 3: Det folkelige gennembrud (1900-1917)
Martin Andersen Nexø
1869-1954
Johannes V. Jensen
1873-1950
Det moderne samfund
• Del 1: Mellemkrigstid 1917-1939
Tom
Kristensen
1893-1974
Karen Blixen
1885-1962
Det moderne samfund
• Del 2: Modernisme
(Efterkrigstid)
Martin A. Hansen 1909-1955
Det moderne samfund
• Del 3: Modernisme (60’erne)
Klaus Rifbjerg 1931
Peter Seeberg 1925-1999
Wiki-spaces
• Arbejdsformen for arbejdet med de enkelte
forfattere vil variere, men fælles for dem alle
er at vi vil bruge net-tjenesten Wiki-spaces til
at udarbejde nogle fællesdokumenter om de
enkelte forfattere
• I vil på skift (to sammen) få ansvaret for at
skrive et opsamlende referat om de forskellige
forfattere, så vi efterhånden får udarbejdet en
fælles vidensbank.
Sådan gør I?
• Gå ind på hjemmesiden
http://wikispaces.com
• Vælg ”Wikies for individuals and groups”.
• Opret dig som bruger
• Skriv ”htxqy10” i feltet ”Add a wiki to this list”
• Tilmeld jer wiki’en. Jeg skal godkende jer som
brugere.

similar documents