Kresimir Jusup_Cloud usluge

Report
Jeftinije, sigurnije i dostupnije –
Cloud usluge za Vaše poslovanje
Krešimir Jusup – Hrvatski Telekom
NAŠ DANAŠNJI CILJ?!
• Demistifikacija Clouda
• Upoznavanje sa Cloud uslugama
AGENDA
•
•
•
•
•
•
Što je Cloud
Zašto Cloud
Sigurnost Cloud-a
Cloud usluge Hrvatskog Telekoma
Što korisnici kažu o našem Cloudu
Pitanja i odgovori
KORISTITE
LI
CLOUD
USLUGE?
CLOUD SERVISI
ŠTO JE CLOUD?
• Cloud > oblak > Internet
• Cloud computing > računarstvo u oblaku
• Koncept koji odvaja aplikacije od fizičkog
računala koristeći klijent/server model
računarstva
ŠTO JE CLOUD?
• Tehnologije kroz prošlost
- Internet
(1990 +)
- Socijalne mreže
(2000 +)
- Cloud
(2010 +)
• Koncept koji bi trebao potpuno promijeniti
način poslovanja i funkcioniranja organizacija
ZAŠTO CLOUD?
Zato što je:
• Dostupniji
• Pristupačniji
• Skalabilniji
• Sigurniji
• Jeftiniji
• …
DOSTUPNIJI?
• Cloud usluge omogućavaju korištenje IT
usluga koje se isporučuju preko interneta
• Za pristup resursima potreban je samo
internet
• Korisnik se „priključi” na oblak i koristi resurse
koji su mu potrebni
• Korištenjem oblaka korisnici iznajmljuju
infrastrukturu i dobivaju točno one resurse
koje su tražili
PRISTUPAČNIJI?
• Cloud usluge smanjuju iznos investicija u
hardver i softver jer umanjuju potrebu za
kupovinom istih
• Korisnik resurse iznajmljuje umjesto da ih
kupuje
SKALABILNIJI?
• Korisnik iznajmljuje resurse onda kada mu
trebaju i koliko ih treba
• Nabava resursa sukladno potrebama
poslovanja u pojedinom mjesecu
SIGURNIJI?
• Sve Cloud usluge temelje se na najmodernijoj
tehnologiji i smještene su u sigurnost Data
centra Hrvatskog Telekoma
• Platforma omogućava visoku raspoloživost od
99,98%
CLOUD & SIGURNOST
• Načini na koji nas naši podaci mogu prerano i
zauvijek napustiti…
– Računalo blizu lopova
– Požar
– Poplava
– Loše vođen IT
– Kvar na disku
–…
– Izgubljen USB
– Disketa blizu magneta
– CD blizu pećnice
– Nesporazum sa bračnim partnerom
CLOUD & SIGURNOST
• Sigurnost Vaših podataka naš je posao
• Pružatelj usluga ulaže u sigurnost i zaštitu
podataka korisnika daleko više nego što to
može pojedinac i uz najbolju volju
SIGURNOST HT CLOUDA
• Cloud usluge uključuju i sigurnosnu pohranu
podataka (backup) koja se obavlja jednom
unutar svakih 24 h
• Hrvatski Telekom osigurao je potrebni
certifikat:
ISO/IEC 27001 : 2005
JEFTINIJI?
• Zamislite da sve troškove u životu plaćamo na
način na koji se plaćaju cloud usluge – po
potrošnji, točno onoliko koliko nam treba i kad
nam treba
CLOUD
RAČUNARSTVO U OBLAKU
• Cloud koncept omogućava baš to te tako
značajno mijenja način na koji tvrtke mogu
graditi svoju IT infrastrukturu i koristiti
poslovne aplikacije
RAČUNARSTVO U OBLAKU
OBLAK
• Aplikacija u oblaku
• Korisnik ne brine o održavanju aplikacija
• Nema potreba za instalacijom na lokaciji korisnika
• Korisnik ne plaća licence već korištenje usluge
• Neograničena skalabilnost
• Nema kapitalnih investicija
KLASIKA
• Korisnik je vlasnik licence
• Korisnik se brine o održavanju aplikacija
• Aplikacije se instaliraju na lokaciji korisnika
• Velike kapitalne investicije
CLOUD USLUGE
HRVATSKOG TELEKOMA
CLOUD CALL CENTAR
• Koristite funkcionalnosti „klasičnog” call
centra
• Ne kupujte hardver
• Ne plaćajte licence
• Call centar od sada i na računalu, mobitelu,
kućnom telefonu…
CLOUD STORAGE
• Mjesto za pohranu dokumenta
• Pristup dokumentima bilo kada, sa bilo koje
lokacije i bilo kojeg uređaja
• Tehnička podrška na hrvatskom jeziku 24/7
CLOUD SERVER
• Korištenje virtualnih servera smještenih u HT
Data centru – Hrvatski hosting 
• Povezivanje virtualnih servera prema
internetu velikim brzinama
• Brza nadogradnja kapaciteta ovisno o
potrebama
• Dostupnost 99,98% & backup podataka
CLOUD EXCHANGE MAIL
• Profesionalno rješenje za e-poštu, bazirano na
MS Exchange tehnologiji
• Bez investiranja u opremu i održavanje
• Naplata u fiksnim mjesečnim iznosima prema
broju aktivnih pretinaca (mailboxova)
SIGURNOST UREĐAJA
• Primjer Android Sony Xperia Z3 uređaja
√
SISTEMSKU SIGURNOST
√
• Secure boot chain – Software integrity
• Runtime Integrity Check
√
√
SIGURNOST POHRANE
√
• Do 256 bit-na AES enkripcija
• Šifriranje SD kartice
• Pojačano s hardware enkripcijskim ključem
SIGURNOST UREĐAJA
• Zaštita lonzinkom, pinom ili uzorkom
• S udaljenosti pronalaženje, zaključavanje
• Ili brisanje podataka
MREŽNU SIGURNOST
•
•
•
•
Internet security protocols – SSL/TLS
VPN security protocols and API – L2TP/IPsec
WiFi security protocols – WPA2/802.1X
Zaštita email – S/MIME
DIGITALNI CERTIFIKATI
• X.509 standard
• Exchange ActiveSync (EAS), WiFi, VPN
pretraživači i ostale aplikacije 3-strane
CLOUD NADZOR VOZILA
• Nadzor voznog parka
• Omogućuje da u svakom trenutku znate gdje
su vaša vozila, kamo i kojom brzinom se kreću
• Omogućuje detaljne izvještaje o korištenju
vozila
• Smanjenje troškova voznog parka
• Pristup usluzi sa bilo kojeg uređaja
OSTATAK CLOUDA
•
•
•
•
•
•
•
•
Cloud Fax
Cloud Računalo
Cloud Data centar
Cloud Pravni propisi
Cloud Upravljanje mobilnim uređajima
Cloud Ljudski resursi
Office 365
…
PRIMJERI IZ PRAKSE
POTREBE KORISNIKA:
• Zamjena postojećeg e-mail sustava
sa novijom inačicom
• Pouzdana lako dostupna usluga,
upravljiva s jednog mjesta
• Efikasno upravljanje troškovima
• Fokus na primarnu djelatnost
• Bez velikih investicija
• Podrška krajnjem korisniku
„Usluga Cloud Exchange Mail
omogućila nam je da na
jednostavan način upravljamo
velikim brojem korisničkih računa te
nam je omogućila znatne uštede po
pitanju nabavke novih servera
odnosno održavanja i nadogradnje
postojećih. Usluga Cloud Exchange
Mail olakšala je i unaprijedila internu
i eksternu mail komunikaciju jer
pristup mailovima moguć sa bilo
kojeg mobilnog uređaja i računala
pa smo bitno skratili i vrijeme odziva
na upite postojećih i potencijalnih
klijenata. Također, kao velika
prednost usluge pokazala nam se i
lokalna korisnička podrška koja nam
je na raspolaganju 24 sata dnevno”
PRIMJERI IZ PRAKSE
POTREBE KORISNIKA:
• Jedinstveni sustav za upravljanje
zaposlenicima
• Obračun plaća, putnih naloga i
godišnjih odmora
• Usklađenost sa Hrvatskom
legislativom
• Potpuna automatizacija bez ručnih
operacija
„Kada koristite cloud, imate
apsolutnu podršku izvana i sigurni
ste da će se svaka zakonska
promjena na vrijeme vidjeti u vašem
sustavu i to vam sasvim sigurno
donosi veliku uštedu. Prepustiti
brigu o administraciji rješenja HT-u
je mnogo jednostavnije i isplativije
nego voditi brigu o čestim
promjenama uvjeta poslovanja u
Hrvatskoj”
PRIMJERI IZ PRAKSE
POTREBE KORISNIKA:
• Brza nadogradnja kapaciteta ovisno
o potrebama
• Za potrebe novog projekta trebaju
novi server kao razvojnu okolinu
• Dostupnost poslužitelja je od
iznimne važnosti
• Želi smanjiti troškove održavanja
• Ne želi kapitalna ulaganja
„Uslugu Cloud Server koristimo kao
adekvatno rješenje i temelj koji nam
omogućuje nesmetan razvoj naših
poslovnih rješenja. Također, usluga
Cloud Server omogućila nam je i
ostvarenje značajnih ušteda u
poslovanju, jer resurse servera
prilagođavamo našim stvarnim
potrebama”
PRIMJERI IZ PRAKSE
POTREBE KORISNIKA:
• Optimalno korištenje voznog parka
• Povećanje efikasnosti i smanjenje
troškova voznog parka
• Praćenje lokacije vozila i vozača
• Izvještaji i samo administracija
• Bez nabavke vlastitih poslužitelja i
softverskog rješenja
„Sada, nakon nekoliko godina
korištenja ove usluge, sa sigurnošću
mogu potvrditi da nam je Cloud
Nadzor vozila znatno smanjio
troškove i ubrzao proces dostave i
samim tim učvrstio konkurentnost
na tržištu uslužnih djelatnosti.
Također, analize i praćenje vozila su
sad jednostavni i svakodnevno nam
omogućavaju najbolji način trošenja
resursa i organizacije posla”
HT CLOUD
• Ključne prednosti
Podaci smješteni u HR
Sigurnost
Kontrolirani troškovi
Tehnička podrška 24/4
Skalabilnost
Automatsko ažuriranje
Dostupnost
Backup podataka
Visoka dostupnost sustava
HT CLOUD
•
•
•
•
Iskoristite besplatni probni period
Registrirajte se na ICT Marketplace-u
Aktivirajte uslugu
Koristite uslugu 30 dana bez naplate!
CLOUD PITANJA?
Hvala na pažnji!

similar documents