Introduktion til Erhvervscase

Report
Introduktion til erhvervscase
Studieområdet del 2
• Studieområdet er flerfaglige forløb på hhx
– SO1 kendes fra første år
– SO2 på andet år = erhvervscase
– SO3 på tredje år = Det Internationale Område
• Målsætning
– Øge din bevidsthed om fagenes forskellighed og
samspil
– Skal gøre dig klar til videregående uddannelse
Ikke fag, men metode
• Bruge metoder du allerede kender fra
virksomhedsøkonomi og afsætning
• Du skal selv finde ud af, hvornår du skal
bruge den ene og anden metode
• Du skal vise forståelse for sammenhæng
mellem fagene
• Arbejder i grupper på 3-4 elever
Arbejd som konsulent
• I erhvervscase arbejder du som konsulent
• Ser virksomheden udefra
– Finder selv informationer
– Interviews med nøglemedarbejdere
Eksamen uden spørgsmål
• Ingen spørgsmål til erhvervscase
• Du definerer selv sammen med din gruppe
hvilke forhold, du vil beskæftige jer med
– Synopsis på 3-5 sider
• Der skal inddrages teori fra begge fag
• Så du bestemmer selv, hvad du vil op i
– Præsentation på 5-7 minutter
– Eksamen i alt 24 minutter
Casemetoden
• Casemetoden går ud på, at du sammen med din gruppe skal
bearbejde de informationer, du finder, med teorien fra fagene
• Du skal sammen med din gruppe
identificere virksomhedens udfordringer
ud fra
– Informationer du selv finder
– Videointerviews med
nøglemedarbejdere
• Til udfordringerne skal der udarbejdes
handlingsalternativer
Casebaseret projektarbejde

similar documents