Cenzura i samocenzura - CARNet lms

Report
Cenzura i samocenzura

Cenzuru možemo definirati kao postupak nadziranja
slobode izražavanja.

Može se manifestirati u velikom broju korištenih
sredstava, brisanja nepoželjnih dijelova, mijenjanja i
falsificiranja onih dijelova koji ne odgovaraju određenoj
vlasti ili urednicima.

“Iako je formalno ukinuta u mnogim zemljama, cenzura se
javlja u prikrivenom vidu, kao oblik kontrole, i to
primjenom niza mjera:

Prethodnim prijavama

Odobrenjima

Potkupljivanjem vlasnika

Osiguravanjem utjecaja u redakcijama u kojima se vrši
autocenzura

Financijskim pritiskom davatelja reklamnih oglasa i na
mnoge druge načine

Cenzura => službena kontrola javnih publikacija, kazališnih
predstava, filmova, radio emisija i televizijskih emisija koje
mogu biti štetne po interese države, vladajuće i
privilegirane krugove.

Cenzura se javlja od najranijih vremena, a bila je vezana
većinom za politiku sa ciljem zadržavanja vladajuće klase i
kontrolom političkih stavova, ali se javljala i u brojnim
vjerskim pitanjima.

Opravdanost cenzure ?

Kada se time želi zaštiti ili spasiti život ili zdravlje žrtava i
drugih upletenih osoba

Cilj svake cenzure je određeni interes i profit

Cenzura ruši temelje svake demokratske države: prava
svakog građanina na potpune jasne i istinite informacije
Metode cenzure

Skraćivanje priloga,

Zabranjivanje priloga,

Nametanje tema,

Premještanje bitnih tema na manje uočljiva mjesta,

Diktiranje pitanja,

Cenzura u autorizaciji

Zadržavanje informacija

Marginalizacija neposlušnih
Zabranjivanje i skraćivanje priloga

Važne političke osobe su često u kontaktima sa svim
važnim urednicima i vlasnicima novina, a takve suradnje
najčešće nose interese sa obje strane.

Interes javnih osoba je da određeni sadržaji o njima ostaju
tajni, a urednici štićenjem takvih osoba najčešće dobivaju
novčani profit.

Skraćivanje određenih priloga => učestala radnja u
novinarskom poslu

Skraćivanjem određenih priloga je bitno da ideja rada
bude sačuvana.

Često se događa da upravo ključne informacije budu
izbačene pod opravdanjem skraćivanja teksta.

Tekst gubi svoj smisao i snagu, postaje nerazumljiv i
neuvjerljiv
Nametanje tema i premještanje bitnih tema
na manje uočljiva mjesta

Ovom tehnikom se služi kako bi se skrenula pozornost sa
nekih važnijih i delikatnijih tema na teme koje su manjeg
značaja.

Interes pojednih osoba

Uobičajeno je da novinar mora obaviti intervju s nekom
važnom političkom osobom na način da to izgleda kao
besplatno reklamiranje

Hijerarhija vijesti često je jedan od načina cenzure

Opravdanje je da je tema imala vrlo slab senzacionalistički
efekt.

Manje bitne vijesti dobivaju naslovnice

Hijerarhija vijesti može pretvoriti manje bitno u bitno i
obrnuto
Diktiranje pitanja

Osobe od velikog političkog i društvenog značaja često
prije davanja intervjua odrede pitanja koja im novinar
smije postaviti tokom razgovora, a koja ne smije.

Oblik je cenzure jer ne postoji sloboda novinara da
postavi sva pitanja koja želi.

Javnost ostaje zakinuta za informacije
Cenzura u autorizaciji

Osoba koja daje intervju slobodna je da izmjeni sve što se
shvaća netočno unutar samog teksta.

Urednici pristaju bez ikakvog otpora.

Događa se da se originalni tekst promijeni na način da
izgubi smisao

Važne društvene i političke osobe imaju savjetnike za
medije.
Zadržavanje informacija

Pravo javnosti na informaciju svima je jedan od temelja
svih suvremenih demokratskih društava.

Zakon na pravo o informiranju koji ukazuje ne pravo
svakog građanina da bude u svakom trenutku informiran
obavijestima koje su od značajnog javnog interesa.

Zadržavanje informacija je u suprotnosti s ovim zakonom.

Razlog zadržavanja => prolazak određenog vremena prije
objave neke vijesti kako bi se učinila što manje štetnom i
kako se osoba ne bi dovela u neugodan položaj.
Ukidanje istraživanja i marginalizacija
neposlušnih novinara

Teme od velikog značaja za javnost novinari često mogu
pronaći samo dugotrajnim i iscrpnim istraživanjem

Ako se novinar bavi iznimno delikatnim pitanjima često
ugrožava sebe

U suradnji sa urednicima veliki broj istraživanja je ukinut

Novinari često pišu više radova jer nemaju radova za
duge radove koji bi bili manje brojni

Oni koji provode istraživanja koja su opsežna često se
proglašavaju neradnicima jer ne objavljuju dovoljno često

Takva situacija dovodi do sve manjeg broja kvalitetnih
istraživanja

Odupiranjem od cenzure stavlja novinare u nezavidan
položaj

Bivaju marginalizirani

Dobivaju manje ozbiljne teme, gura ih se u poslove
manjeg značaja

Dobivaju otkaze

U Hrvatskoj gdje je mogućnost zapošljavanja ograničena
suprotstaviti se uredniku je gotovo sulud potez

similar documents