Ventilation

Report
Ventilation
Bestemmelse af luftmængder og
kanalstørrelser
Krav til ventilation i boliger.
• Kravene til boligventilation er, at der skal
tilføres tilstrækkelig friskluft til at holde
boligen sund.
• Kravene til boligventilation kan findes i BR10,
hvor det nødvendige luftskifte er angiver.
Endvidere er angivet at der skal være
udsugning fra toilet og køkken. Eller naturlig
ventilation.
Ventilation i boliger
• Kravene er følgende:
• Udluftning 0,5 h¯¹ i hele boligen. Dette svarer
til 0,30 l/s/m² ved en normal rumhøjde,
hvilket vil sige 2,5 m.
• Mekanisk udsugning fra køkken 20 l/s.
• Mekanisk udsugning fra toilet og bad 15 l/s.
• Mekanisk udsugning fra toilet, grovkøkken,
kælderrum 10 l/s.
Ventilationsprincip
• Princippet i boligventilationen kan enten være
naturlig ventilation, mekanisk ventilation eller
en blanding af disse.
• Ved naturlig ventilation foregår ventilationen
via aftrækskanaler og med mulighed for at
åbne vinduerne.
• Det kan være mekanisk ventilation med
udsugning fra køkken og bad.
Komponenter som indgår i bolig
ventilation
• Komponenter, der indgår i ventilationsanlæg
kan findes beskrevet i kapitel 30 i SBI 196. på
Exhaustos hjemmeside findes et helt system til
boligventilation.
Naturlig ventilation
Ved naturlig ventilation forstås, at der
ventileres via åbninger i klimaskærmen.
Der anbringes udeluftventiler i vægge, hvor
luften kan tilføres, og åbninger i loftet, hvor
luften via kanaler føres op over taget. Derved
kan termiske drivkræfter og vindkræfter skabe
et luftskifte i bygningen.
I praksis suppleres med vinduesventilation.
Mekanisk udsugning
Mekanisk udsugning adskiller sig fra naturlig
ventilation ved, at udsugningen foregår
mekanisk ved hjælp af en ventilator.
Balanceret ventilation
Med balanceret ventilation forstås, at der med
ventilationsanlæg både indblæses og udsuges
luft. Der vælges som regel ikke præcis samme
volumenstrøm af luft for indblæsning og
udsugning i alle rum. Det skyldes ønsket om
styring af luftstrømme til eller fra rummet
udefra eller fra andre rum. En sådan styring
har dog mindre betydning, hvis rummene har
større åbninger til hinanden, fx åbne døre.
Nødvendige luftmængder
Nødvendige luftmængder
Beregning af areal
• Areal af kanal:
• A = Volumenstrøm/hastighed
• Kanalens diameter kan beregnes ud fra arealet:
• D = kanaldiameter
Eller Lindabs regnestok kan benyttes,
Idet kanalhastighederne er:
Tilslutningskanal: 2-3 m/s
Fordelingskanal: 2-4 m/s
Fordelingsskanal: 4-6 m/s
Hovedskanal: 6-9 m/s
Kanalhastigheder
Udformning af kanalsystem
Pladsbehov
I skakterne og under nedhængt loft skal der
gøres plads til:
– Ventilation
– Afløb
– Vand
– Varme
– El
Husk at installationerne skal kunne serviceres
og vedligeholdes.

similar documents