Az előadás prezentációja

Report
Richter Gedeon életútja és
életműve
(1872-1944)
A magyar gyógyszeripar a századfordulón

Halálozási arány (ezer főre számolva)
–
–

Példa a járványok visszaszorítására - kolera:
–
–
–

1881-1890 közt 32,3
1901-1910 közt 25,7
1872/73: kb. 200.000 halott
1895: 1225 halott
1910: 225 halott
1876. évi XIV. törvénycikk (Közegészségügyi törvény)
–
124-138. paragrafusok
Richter Gedeon első évei


1872. szept. 23. Ecséd
Gyöngyös: ferences gimnázium
–




Mersits (Mezsich) patika
1893: Kolozsvári Tudományegyetem Gyógyszerészeti
Intézete
1894-1895: Budapesti Tudományegyetem
Gyógyszerész-segéd Szolnokon, Miskolcon,
Beregszászon és Ótátrafüreden
1897-1901: külföldi tanulmányút
A Richter gyár első évei


{Magyar Központi Gyógyszerészeti és Művegyészeti
Részvénytársaság (1868-1877)}
1901. dec. 10. – 1902. jan. 14.
–




Üllői út 105.; Sas patika
1902: Tonogen Suprarenale – Richter
1906: Cserkesz utca 63. szám alatti 3.525 m2-es telek
Francia-angol mintájú organoterápiás
gyógykészítmények
A német minta „versenye”
Betanított szakmunkások
A professzionális gyár

Kutatók és szakmunkások megbecsültsége
–



Nemzetközi kapcsolatok elsőbbsége
„Marketing” (1902, 1922) – vidéki gyógyszertárak
Sikeres gyógyszerek
–
–
–

1941: Richter Nyugdíjpénztár
Hyperol (1911)
Kalmopyrin (1912)
Inzulin-injekció (1923/1926)
1920-as évek útjai:
–
pluriglanduláris gyógymód
Családi vállalkozásból nagyvállalat

1923. júl. 23. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
–
–
–
–


Richter Gedeon elnök-vezérigazgató
Alaptőke: 50.000 db 1000 koronás részvény (50 millió korona)
1927: 10.000 db 50 pengős részvény (500.000 pengő)
1938: 10.000 db 100 pengős részvény (1.000.000 pengő)
1924-től 1934-ig osztalékot nem fizettek, a nyereséget
tartalékalap növelésére forgatták vissza
1923-tól 1938-ig egyetlen igazgatósági gyűlés sem
volt, csak évi rendes közgyűlés zárszámadással
A siker útján I.: Exportorientált szemlélet




1927: Országos Közegészségügyi Intézet (OKI)
Telekfelvásárlások
Globális kereskedelmi és képviseleti láncolat kiépítése
és működtetése
Külföldi képviseletek:
–

Olaszo. (1908), Németo., Hollandia (1910), Oroszo., Svédo.,
Dánia, Svájc (1912)
Utazó ügynökök: 1927-től Európán kívül is
–
Egyesült Államok, Kanada, Latin-Amerika, Egyiptom, Kína,
Japán, India, Holland-India, Ausztrália és Fülöp-szigetek.
A siker útján II.: Úttörők a kutatásban


1930-as évek: két külön laboratórium: kémiai és biológiai
kutatások
Hormon- és vitaminterápia, szintetikus gyógyszergyártás:
–


Neotonocain injekció, Dilurgen vízhajtó
1939/40-től: vérkészítmények fejlesztése,
szteroidhormonok és szterinek gyógyszerészeti
felhasználása
1939-43-as időszak: dinamikus gyárfejlődés
Képek az üzemekből I.
Képek az üzemekből II.
Képek az üzemekből III.
A Richter család és vállalat a II. világháború alatt






1939: Richter Gedeon „csak” igazgatósági tag és
vezérigazgató
1941: fia, Richter László felesége nevére kezdik átíratni a
családi részvényeket (alaptőke: 1.4 millió pengő)
1942: lemondatták minden tisztségéről, kitiltották a
gyárból, az igazgatótanácsot is átszervezték.
1944. máj.: új igazgatótanács, vöröskeresztes menlevél
Richter László kimenekítése Törökországba
Richter Gedeont a Munkácsy utcai vöröskeresztes
házból elhurcolták el, december 31-én a Dunába lőtték.
Köszönöm a
figyelmet!

similar documents