Lataa: 7. Sähköisiä kokeiluja tunnilla ja kokeessa

Report
Johanna Parvinen (maa)
Jarno Latva (maa, fy)





sähköinen kirja Pitkä eMatematiikka (e oppi)
omat tietokoneet tai tabletit
Opiskelijat etenevät omaan tahtiin kirjan
esimerkkien, videoiden ja tutkimustehtävien
avulla, tehtävälista oppimispäiväkirjassa,
opettaja kiertää ja auttaa luokassa, myös
yhteisiä opetustuokioita
opiskelijoilla TI-Nspire CAS tietokoneohjelmisto
polku itsearvioinnin apuna
http://polku.opetus.tv







Toteutettiin TI-Nspire CAS Navigator NCtietokoneohjelmiston avulla
Opiskelijat opettajan kanssa samassa
lähiverkossa
Opettaja lähetti tehtävät suoraan ohjelmasta
käsin
Tehtävät monivalintaa, täydentämistä ja
laskemista, perustehtäviä ja soveltavia
Testin loputtua opettaja haki vastaukset omalle
koneelle ja tallensi ne portfolioon
Kone tarkisti tehtävät opettajan asettamien
ohjeiden mukaan
Opiskelijat saivat heti tietää testin tulokset

Jokaisella on oma käyttäjätunnus ja salasana
jolla kirjautuu luokkaan
Testissä oli 10 kysymystä, aikaa n. 45 min
Monivalintakysymyksiä
Tuottamistehtäviä
Useat tehtävät jaettu oli kahteen
vierekkäiseen ruutuun, jolloin laskut ja
kuvaajat pystyi piirtämään samalle
sivulle kuin vastasi


Lopuksi opettajan ohjelmisto keräsi
vastaukset
Vastaukset tallentuivat portfolioon








Kokeen teki 25 opiskelijaa
Keskiarvo oli 50/100
Osa opiskelijoista piti sähköisestä kokeesta ja kokivat sen
helppona, osa piti sitä hankalana ja outona ja jännittivät
uutta koemuotoa etukäteen
Opiskelijat tottuneet perinteiseen kokeeseen 9 vuoden
ajan
TI-Nspiren -ohjelmiston käyttö koettiin helpoksi ja tutuksi
Ne opiskelijat, joilla oli tabletti lainasivat koulun konetta,
suurimmalla osalla oli oma kone
Opiskelijoille vielä toinen kokeen osio koeviikolla, jossa
ilman laskinta tehtävä osio (kaksiosainen yo koe kevät
2016)
Sähköinen YO -koe matematiikassa 2019









Kurssikoe sähköisenä Fonterissa
Aikaa kokeen tekemiseen 3 h, koetila auki 4 h
Kaikki tehtävät monivalintakysymyksiä
Kokeen tehtävät jaettu kahteen sivuun,
perustehtävät ja soveltavammat
Jokaisen tehtävän maksimipistemäärä on 2
pistettä
Jokaisessa tehtävässä viisi vastausvaihtoehtoa
Molemmissa sivuissa on 26 tehtävää, joista kone
arpoo opiskelijalle 8 kpl
Yhteensä opiskelija tekee 8+8=16 tehtävää
Vastausvaihtoehdot jokaisella myös eri
järjestyksessä






Kokeessa samaan aikaan 95 opiskelijaa,
kaikki maa6 kurssilaiset (3 ryhmää) samaan
aikaan
Opiskelijat voivat tehdä kokeen missä
haluavat
Opiskelijoilla myös kaikki apuvälineet
käytössä, kirja, netti, vihko, kaverit?
Koemuoto toteutettu kolme kertaa
Palaute ollut positiivista sekä opettajilta että
oppilailta
Kurssin arvioinnissa lisäksi
tilastotutkimustehtävä, jossa sähköinen
palautus Fronterin palautuskansioon ja vihko


Opiskelijoiden vastaukset tallentuvat
portfolioon
Opiskelijat näkevät pistemääränsä
prosentteina heti


91 opiskelijaa teki kokeen
Keskiarvo 19 p, kuvaa hyvin perinteisen
kokeen jakaumaa
Socrative Fy1 kokeessa
Opiskelija liittyy opettajan ”huoneeseen”
tietokoneella, älypuhelimella, tabletilla
jne.
www.b.socrative.com
Student join room
Huoneen nimi: jal
Testi aktivoidaan ja opiskelija vastaa
omaan tahtiin
Lopuksi opiskeilja lähettää vastaukset:
finish quiz
Socrative Fy1 kokeessa
Kun kaikki ovat vastanneet, ohjelma
tekee suoraan koonnin tuloksista.
Tulokset saadaan sekä
luokkakohtaisesti (Excel) tai
opiskelijakohtaisesti (pdf)
Socrative Fy1 kokeessa
Ruudunkaappaus excel-koonnista
Käyttökokemuksia
Fysiikan tunneilla ollut käytössä aiheen esittelyssä.
Opiskelijat äänestävät ensin alkuperäisten mielikuviensa perusteella.
Äänestyksen aikana tulokset eivät ole näkyvissä. Ohjaa liikaa
äänestyskäyttäytymistä.
Esitän ensimmäiset tulokset. Yleensä kaikki vaihtoehdot saavat kannatusta.
Seuraa keskustelua aiheesta ja mahdollinen uusi äänestys.
Koetaan hyväksi tavaksi johdatella uuteen asiaan.
Anonyymisti kaikki uskaltavat antaa mielipiteensä.

similar documents