Ekstraoralne snimke u stomatologiji

Report
Ekstraoralne snimke u
stomatologiji
panoramski tomogram čeljusti
(ortopantomogram)
panoramska radiografija čeljusti
sveobuhvatan prikaz
najpovoljniji omjer količine dobivenih
informacija i izlaganja ionizirajućem zračenju
centralno mjesto u sistematskim pregledima
čeljusti i zuba
panoramska radiografija: indikacije
inicijalna pretraga novih bolesnika svih dobnih
skupina
rana dijagnostika razvojnih anomalija dentalnog
aparata
razjašnjavanje razloga nedostatka zuba
sumnja na odontogeni uzrok sinusitisa
bolesti TMJ uzrokovane malokluzijom
otekline; asimptomatske, bolne ili bolne na pritisak
panoramska radiografija: indikacije
• pretrage zbog suspektnih neodontogenih ili
odontogenih cista, tumora i sl.
• parestezija mandibularnog živca
• maksilofacijalne frakture
• predoperacijska i postoperacijska procjena
temeljni principi
film i cijev rotiraju oko dentalnih lukova u
suprotnom smjeru
eliminacija sjena ispred i iza
tomografiranog sloja
vertikalni procjep na izlazu rendgenskog
snopa, sektorsko snimanje
• Pomoću ortopan slike možemo istovremeno prikazati
donju i gornju čeljust i popratne strukture.
• Za vrijeme ekspozicije rentgenska cijev i film rotiraju
oko objekta. Kretnje rentgentske cijevi i kazete s
filmommoraju biti koordinirane.
• Ortopantomograf stvara slojevnu sliku
upotrebljavajući tri odvojena rotacijska centra,
polazeći sa stanovišta da je čeljust sastavljena od triju
bazalnih lukova, a svaki od rotacijskih centara trebao
bi biti centar jednog od tih lukova, sukladno sa
zonom slikanja suprotne strane
• Rentgenska cijev rotira iza zatiljka pacijenta, a kazeta s
filmom ispred njegova lica. Kazeta osim toga rotira i
• oko vlastite osi u smjeru kazaljke na satu, kao i
rentgenska cijev i film. Pomoću posebnog prijenosnog
mehanizma centri rotacije mijenjaju se u toku ekspozicije
automatski i kontinuirano tako što se iz prvog centra slika
lijeva polovica čeljusti, iz drugog centra frontalna regija, a
iz trećeg desna polovica čeljusti.
• Da bi se izbjegli eventualni pomaci, jer slikanje traje 1218 sekundi, glava pacijenta ima uporište u području čela i
brade.
nedostaci metode
nemogućnost optimalnog istodobnog prikaza
prednjih maksilarnih i mandibularnih segmenata
odnos udaljenosti fokus-film i objekt-film nije u
svim segmentima ujednačen, zbog čega je i faktor
uvećanja varijabilan za različite regije čeljusti
nisu moguća precizna mjerenja
problem superpozicije nije potpuno otklonjen
panoramski radiogram čeljusti
• artefakti zbog debljine sloja (najmanje 5 mm):
tangencijalni efekt i sumacija
• maksilarni sinusi, nosna šupljina, orbite i
epifariks (obostrano!) dovode do suptrakcije
rendgenske sjene
• područje mentuma - superpozicija kralježnice i
hioidne kosti
Rentgenska anatomija orofacijalnog područja
PANORAMSKA RADIOGRAFIJA ČELJUSTI
Desni temporomandibularni
zglob
Fovea
Nosna šupljina
Desni maksilarni sinus
articularis
Processus
incisura
coronoideus
Lijevi maksilarni sinus
Lijevi temporomandibularni
zglob
Fovea
articularis
Processus
Processus
condylaris
condylaris
incisura
Processus
coronoideus
Ušna resica
Ušna resica
Grana (ramus)
Canalis
mandibulae
Kut (angulus) mandibule
Grana (ramus)
Foramen
mentale
Foramen
mentale
Trup (corpus) mandibule
Canalis
mandibulae
Kut (angulus) mandibule
Rentgenska anatomija orofacijalnog područja
PANORAMSKA RADIOGRAFIJA ČELJUSTI
Dentoalveolarni lukovi
kutnjaci
pretkutnjak
sjekutići
očnjaci
pretkutnjaci
kutnjaci
Rentgenska anatomija orofacijalnog područja
PANORAMSKA RADIOGRAFIJA ČELJUSTI
SJENE PREKLAPANJA
HP- tvrdo nepce
M- stražnji dijelovi mandibule
CS- vratna kralježnice
Rentgenska anatomija orofacijalnog područja
PANORAMSKA RADIOGRAFIJA ČELJUSTI
POMICANJE BOLESNIKA ZA VRIJEME SNIMANJA
Rentgenska anatomija orofacijalnog područja
PANORAMSKA RADIOGRAFIJA ČELJUSTI
“GHOST” SJENE
Sjene artefakata od naušnica koje daju zrcalnu sliku u području
zubi
Rentgenska anatomija orofacijalnog područja
3. Snimke zubi
kruna
caklina
Poput mekih tkiva
dentin
Gustoća kosti
pulpa
korijen
Transparentna
cement
Transparentna
Periodontonalna
membrana
periost Gustoća kosti
Živci i krvne
žile
Alveolarna
kresta
Rentgenska anatomija orofacijalnog područja
4. Snimke temporomandibularnog zgloba

similar documents