5.2. Posebnosti navodnjavanja kišenjem

Report
z
Tema 1C POSEBNOSTI NAVODNJAVANJA
KIŠENJEM: A) SAMOHODNI VUČENI
RASPRSKIVAČ -TIFON
Dr.sc. Marko Josipović1,
Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić2,
Dr.sc. Monika Marković2,
Dr.sc. Hrvoje Plavšić1
1Poljoprivredni
institut Osijek, Južno predgrađe 17, Osijek, 31103
J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Svačićeva 1d,
Osijek, 31000
2Sveučilište
z
UDRUGA
KORISNIKA
SUSTAVA ZA
NAVODNJAVANJE
OPATOVAC
UDRUGA
KORISNIKA ZA
NAVODNJAVANJE
TOMPOJEVCI
OPĆINA
ODŽAK
z
Metode i načini navodnjavanja
• Brojni načini navodnjavanja koji su se razvili tijekom vremena mogu
se svrstati u četiri metode:
•
- površinsko navodnjavanje;
•
- podzemno navodnjavanje;
•
- navodnjavanje kišenjem;
•
- lokalizirano navodnjavanje.
3
z
Navodnjavanje kišenjem
z
• Navodnjavanje kišenjem je metoda koja se počela uvoditi s
razvojem učinkovitih strojeva i crpki, te rasprskivača, početkom
dvadesetoga stoljeća.
• Naprednija tehnička oprema omogućila je dovođenje vode na
navodnjavanu površinu simulirajući prirodnu kišu.
• Voda je u sustavu kišenja pod tlakom te izlazeći kroz mlaznicu prska
tlo i/ili biljke.
z
Navodnjavanje kišenjem ili umjetno kišenje
je način dodavanja vode nekoj kulturi da se ona raspodjeljuje po
površini terena u obliku kišnih kapi, oponašanjem prirodne kiše.
•
Voda se zahvaća na izvorištu crpkama i pod tlakom (7 i više bara) se kroz
sustav cjevovoda dovodi do proizvodnih poljoprivrednih površina gdje se
pomoću rasprskivača raspodjeljuje u kapljicama po navodnjavanoj površini.
•
Umjetno kišenje danas zauzima velike površine u poljoprivrednoj proizvodnji i
po zastupljenosti je odmah iza sustava površinskog navodnjavanja.
z
Navodnjavanje kišenjem ili umjetno kišenje
•
Kišenje ima tendenciju brzoga širenja te će uskoro biti najrasprostranjeniji
način navodnjavanja.
•
Širi se na novim površinama, ali sve više zamjenjuje površinske i klasične
načine navodnjavanja pri modernizaciji tehnologije sustava i povećava udjel u
strukturi navodnjavanih površina.
•
Ovaj je način navodnjavanja vrlo povoljan za kulturnu biljku i njeno stanište jer
se navodnjavanje približava prirodnim prilikama tj. oborinama.
z
Navodnjavanje kišenjem ili umjetno kišenje
•
Sve vrste kultura se mogu navodnjavati umjetnom kišom od ratarskih,
krmnih, voćarskih, povrćarskih te vinograda i kultura u staklenicima i
plastenicima.
•
Može se primijeniti na ravnim i nagnutim terenima,
•
Pri navodnjavanju na zemjištima sa nagibom, potrebno je uskladiti intenzitet
navodnjavanja sa infiltracijskim svojstvima.
•
Ne zahtjeva posebnu pripremu terena, učinkovito koristi vodu koja se može
točno dozirati u norme i obroke navodnjavanja prema uzgajanoj kulturi, a tlo
je manje izloženo pogoršanju fizikalnih svojstava.
z
Navodnjavanje kišenjem ili umjetno kišenje
•
Pored niza prednosti ovaj način navodnjavanja ima i svoje nedostatke.
•
•
•
•
•
Cijene uređaja i suvremene opreme su vrlo visoke,
pogonski troškovi (gorivo, električna energija) su također znatni,
neravnomjerna je raspodjela vode pri jakom vjetru,
javljaju se gubici vode isparavanjem,
intenzivnija pojava biljnih bolesti.
z
Prema načinu izgradnje i korištenja elemenata te organizacije rada,
sustavi za navodnjavanje kišenjem mogu biti:
• - nepokretni ili stabilni;
• - polupokretni ili polustabilni;
• - pokretni ili prijenosni;
• - samopokretni ili samohodni.
z
RASPRSKIVAČI – vrlo bitan dio sustava kišenja
Rasprskivača ima raznih vrsta i tipova,
Izbor rasprskivača zavisi od kulture, infiltracijske sposobnosti tla te topografije
terena.
Za osjetljivije kulture, kao što su povrće i cvijeće, upotrebljavaju se rasprskivači s
malim i finim kapljicama, dok se krmni i većina ratarskih usjeva mogu
navodnjavati rasprskačima grubljih (većih) kapi.
Jako je važno da se uskladi intenzitet kišenja rasprskivača sa infiltracijskom
sposobnosti tla, kako ne bi došlo do zamočvarenja površinskog sloja tla.
z
• RASPRSKIVAČI
•
•
•
Rasprskivači se na polju koje se navodnjava prijenosnim sustavima
postavljaju po određenom rasporedu da bi se postiglo ujednačeno kišenje po
cijeloj površini terena.
Pravilnim postavljanjem rasprskivača na kišnim krilima i razmacima između
njih postiže se međusobno preklapanje smočenih površina da bi se izbjegla
nekišena mjesta.
Djelomično preklapanje smočenih površina dva ili više rasprskivača doprinosi
ujednačenom kišenju, jer količina vode koju daje rasprskivač opada sa
udaljenošću od njegovog središta.
z
•
S obzirom na to da je sve manje raspoložive radne snage koja je postala i
vrlo skupom, poljoprivrednici i proizvođači opreme za navodnjavanje težili su
novim rješenjima, kao što su samohodni uređaji za navodnjavanje kišenjem.
•
Njihovom primjenom se smanjilo učešće ljudskoga rada i troškova na
minimum, a postignuto je efikasnije navodnjavanje.
•
Postoje različite tehničke izvedbe samo pokretnih uređaja, a suština svih je
da se nakon postavljanja na oranici sami pokreću i obavljaju kišenje.
•
Neki od samohodnih uređaja su automatizirani i programirani, tako da
potpuno bez prisutnosti čovjeka izvode sve radne operacije na parceli.
z
Samohodni sustavi za navodnjavanje kišenjem
•
•
•
Prema tehničkoj izvedbi i konstrukciji, načinu kretanja i automatiziranosti
rada, razlikuju se sljedeći tipovi samohodnih uređaja:
- samohodna bočna kišna krila;
- samohodne kružne prskalice;
• - samohodni sektorski rasprskivači;
•
- samohodni automatizirani uređaji za linijsko ili kružno kretanje.
z
Samohodni sektorski rasprskivači („Tifon“ sustavi)
z
Slika 1.1. Samohodni vučeni rasprskivač (Tifon) s
kišnim krilom, navodnjavanje pokusa
Slika 1.2. Samohodni vučeni rasprskivač (Tifon) s
kišnim krilom, navodnjavanje sjemenskog
kukuruza
z
•
Samohodni sektorski rasprskivači („Tifon“ sustavi) sastoje se od
velikoga vitla (koluta) s namotanim plastičnim crijevom i jednog rasprskivača
velikoga intenziteta i dometa.
•
Rasprskivač se nalazi na pomičnom postolju („skije“) i kiši samo određeni
sektor površine, a ne cijeli krug, što mu omogućava kretanje unazad i po
suhom tlu.
•
Radi s velikim tlakom vode (od 6 do 8 bara) te troši znatne količine energije
tijekom eksploatacije.
•
Na početku navodnjavanja postolje s rasprskivačem se odvlači na suprotni
kraj parcele pomoću traktora.
z
•
Samohodni sektorski rasprskivači („Tifon“ sustavi)
Tijekom rada veliko vitlo se lagano okreće, namata crijevo koje istovremeno
povlači rasprskivač.
•
Pokretanje vitla vrši voda iz sustava pod tlakom.
•
Samohodni sektorski rasprskivači se sve više primjenjuju za navodnjavanje
gotovo svih poljoprivrednih kultura.
•
Naročito su pogodni za kulture šireg sklopa, kao što su kukuruz, voćnjaci,
vinogradi i rasadnici.
•
Zbog svoje pokretljivosti, praktičnosti i dobrog učinka na kulture, masovno se
primjenjuju u nas, ali i u cijeloj Europi.
z
•
Samohodni sektorski rasprskivači („Tifon“ sustavi)
Prednosti primjene samohodnoga vučenoga rasprskivača
-
Laka i brza pokretljivost,
Jedan djelatnik može upravjati sa nekoiko tifona,
Praktična primjena i dobar učinak,
Primjena na širokom spektru kultura,
Vrlo je rasprostranjen u Europi i ostalom dijelu svijeta
z
Samohodni sektorski rasprskivači („Tifon“ sustavi)
Nedostatci samohodnoga vučenoga rasprskivača
-
Vrlo veliki intenzitet kišenja
Potreban relativno veliki tlak
Potrošnja velike količine energije
Povećani gubitci vode
Velika potrošnja vode u kratkome vremenu
Krupnoća kapljica prevelika za neke kulture, rane faze razvijanja povrća
Narušavanje strukture tla, uslijed krupnoće kapljica i visine padanja
z
Samohodni sektorski rasprskivači („Tifon“ sustavi)
Mogući kvarovi na samohodnom vučenom rasprskivaču:
- Pri razvlačenju kolica sa rasprskivačem se može „iskinuti” PE cijev sa
kolotura – paziti na označene linije pri razmatanju PE cijevi,
- Začepljenje srednjeg otvora rasprskivača uslijed nečiste vode i
prestanak rada rasprskivača, te rasprskivač ne navodnjava predviđenu
površinu već navodnjava gotovo na mjestu – odvrnuti mlaznicu i izvaditi
nečistoće,
- Neravnomjerno namatanje PE cijevi na kolotur – položaj tifona po visini
i pravcu nije dobar – provjeriti pravilno postavljanje - uputa
- Moguća oštećenja tifona pri ne poštivanju brzine vučenja, odnosno
premještanja tifona na drugu površinu
z
z

similar documents