nacinske-recenice

Report
NAČINSKE REČENICE
Primeri:
 Maša je na periferiji trčkarala kao što trčkara
neki razigrano dete.
 Prekršaj je teži nego što je devojčica mislila.
 Kondukter radi kao što propisi nalažu.
 Devojčica voli Mašu kao što deca vole svoje
ljubimce.
 Rečenice koje označavaju način radnje ne
mogu da stoje samostalno – njihovo značenje
vezuje se za glavnu rečenicu.
Definicija:
Zavisne rečenice koje kazuju način vršenja
radnje glavne rečenice nazivamo
načinskim rečenicama.
 Načinske rečenice koje iskazuju jednakost
počinju veznicima kao i kao što. Veznici su
često u suodnosu (korelaciji) sa prilozima
tako, ovako, onako.
 Npr. Kondukter se poneo tako kao što bi se
poneo svaki drugi kondukter.
 Načinske rečenice koje iskazuju nejednakost
u odnosu na glavnu rečenicu vezuju se za nju
najčešće veznikom nego, nego što.
 Načinske rečenice najčešće dolaze iza glavnih
rečenica. U slučajevima kada je njihov
redosled obrnut, odvajaju se zapetom.
 Npr. Vozač je vozio brže nego što je smeo.
Pravili su:

similar documents