zobacz - gimnazjum 6

Report
*
Ankieta została przeprowadzona na zajęciach
szkolnych
*
W ankiecie wzięli udział uczniowie klas
pierwszych
*
Kwestionariusz ankiety zawierał 9 pytań o
charakterze mieszanym : otwartym i zamkniętym
*
Celem ankiety było uzyskanie informacji od
uczniów na temat ich regularnego odżywiania się
*
68.00%
70.00%
60.00% 56.00%
60.00%
50.00%
60.00%
50.00%
45.00% 43.00%
36.00%
40.00%
Tak
Nie
26.00%
30.00%
20.00%
45.00%
20.00%
16.00%
13.00%
8.00%
7.00%
10.00%
5.00%
0.00%
IA
IB
*
IC
ID
IE
IF
IG
IH
40.00%
40.00%
35.00%
35.00%
30.00%
25.00%
31.00%
24.00%
26.00%
25%
21.00%
20.00%
15.00%
12.00%
12.00%
8.00%
10.00%
5.00%
3.00%
4.00%
IB
IC
4.00%
10.00%
4.00%
4.00%
0.00%
IA
*
ID
IE
IF
IG
IH
Tak
Nie
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
47.00%
40.00%
36.00%
50.00%
40.00% 36.00%
30.00%
54.00% 56.00%
50.00%
28.00%
21.00%
20.00%
16.00% 17.00%
10.00%
10.00%
Tak
Nie
31.00%
5.00%
0.00%
IA
IB
*
IC
ID
IE
IF
IG
IH
95.00%
100.00% 92.00%
85.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
8.00%
10.00%
0.00%
0.00%
IA
IB
*
100%
91.00% 92.00%
83.00%
85.00%
Tak
Nie
16.00%
4.00%
IC
8.00%
8.00%
IF
IG
15.00%
0.00%
ID
IE
IH
95.00%
100%
100.00%
91.00%
90.00%
90.00%
78.00%
78.00%
75.00%
80.00% 72.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
28.00%
30.00%
21.00%
21.00%
17.00%
20.00%
10.00%
8.00%
4.00%
10.00%
0.00%
IA
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
*
Tak
Nie
95.00%
100%
100.00%
92.00%
88.00%
86.00%
90.00%
81.00%
80.00%
72.00% 73.00%
70.00%
60.00%
50.00%
36.00%
40.00%
30.00%
30.00%
17.00%
17.00% 18.00%
20.00% 16.00%
8.00%
10.00%
0.00%
0.00%
IA
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
*
W szkole
W domu
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
45.00%
43.00%
41.00%
44.00%
35.00%
40.00%
50.00%
Jednodaniowy
Dwudaniowy
34.00%
27.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
IA
IB
*
IC
ID
IE
IF
IG
IH
* Naleśniki
* Pierogi ruskie
* Spaghetti
* Kotlet schabowy
* Frytki
*
* Ryba
* Flaki
* Fasolka po bretońsku
* Ryż z truskawkami
* Ryż z jogurtem
*
* Na pytanie dotyczące jedzenia śniadania w
domu przed wyjściem do szkoły większość osób
odpowiedziała pozytywnie ,jednak w klasie I G
36% uczniów udzieliło negatywnej odpowiedzi.
* W kolejnym pytaniu odnoszącym się do
jedzenia śniadania w szkole znaczna większość
odpowiedziała : tak ,ale w klasach : I A oraz I E
po 12% uczniów udzieliło negatywnej
odpowiedzi.
*
* Jeśli chodzi o spożywanie drugiego śniadania w
szkole, należy stwierdzić ,że przeważająca
większość uczniów je drugie śniadanie w szkole
. Jedynie w klasach : I A,I G i I C młodzież nie
je drugiego śniadania w szkole.
* Regularnie spożywa obiady 88% badanej
młodzieży, natomiast w klasie I B 85% i IE 83%
je regularnie obiady.
*
* Większość badanych uczniów spożywa obiady w
domu . Jedynie % uczniów je obiady w szkole.
* Większość badanych uczniów je regularnie
kolację, natomiast w klasach :
*I A
*I B
*I F
28 %
21 %
21 % nie je kolacji w ogóle.
*
* Należy stwierdzić ,że większość młodzieży
odżywia się regularnie.
* Niepokojąca jest sytuacja w klasie I G, w
której duży procent uczniów nie odżywia się
regularnie .
* I G 36% młodzieży nie je śniadania przed
wyjściem do szkoły , a 31 % nie je drugiego
śniadania w szkole i 10 % nie je kolacji
*
* I A ,gdzie 16 % uczniów nie je śniadania ani w
domu, ani później w szkole ,12 % nie je
drugiego śniadania ,a 28 % nie je kolacji.
* I E 20% nie je śniadania ani w domu ,12 % w
szkole i 16% nie je obiadów.
* I B 21%
nie je kolacji.
*
* W związku z tym należy:
* Zapoznać rodziców i uczniów wyżej wymienionych
klas z wynikami ankiety orz omówić z uczniami na
lekcjach biologii, a z rodzicami na zebraniach ,
dlaczego należy regularnie odżywiać się i jakie
mogą być konsekwencje nieodpowiedniego
odżywiania się
* Poinformować rodziców o konieczności zadbania o
regularne i zdrowe odżywianie się ich dzieci
*
* Agata Anioł
* Joanna Jasińska
*

similar documents