IPS * Individual Placement and Support

Report
IPS – INDIVIDUAL PLACEMENT
AND SUPPORT
Jönköping
IPS - JÖNKÖPING
Arbete med stöd ger en möjlighet att nå, få och
behålla ett arbete
 Deltagaren får individuellt stöd av en
arbetsspecialist
 Manualer och utbildningsmaterial

IPS - JÖNKÖPING
Principerna:

Anställning på reguljära arbetsmarknaden

Personens egen vilja att arbeta

Arbetssökandet inleds inom en månad

Personens preferenser och val är viktiga

IPS är integrerat med den psykiatriska
mottagningen

Tillgång till stöd utan avbrott

Ekonomisk vägledning

Arbetsgivarkontakter
IPS - JÖNKÖPING
Framgångsfaktorer:
 Stödet inriktas mot deltagarnas egna mål.
 Arbetsspecialisterna bedömer eller skattar inte
deltagarna.
 Arbetsspecialisterna arbetar för att snabbt nå
resultat i enlighet med deltagarnas önskemål,
utan omväg via olika trappstegsprövningar.
 Det finns ett begränsat antal deltagare per
arbetsspecialist.
 Arbetsspecialisterna är tillgängliga för
deltagarna.
IPS - JÖNKÖPING
Framgångsfaktorer forts.:
Metodtrohet
 Utbildning
 Handledning
 Samverkan

IPS - JÖNKÖPING
Utmaningar:
 -att få med övriga samverkansparter såsom
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
arbetsgivarna i det nya synsätt som präglar IPSmodellen. IPS-modellen introducerar deltagaren
som en person som själv bestämmer vilka
arbetsuppgifter som hon är motiverad till.
 Under projekttiden har det visat sig att det finns
deltagare som tvekar och tackar nej till
anställning eftersom de är rädda att förlora
stödet från arbetsspecialisten, eller är osäkra på
hur deras inkomst påverkas på sikt?
IPS - JÖNKÖPING
Samverkan med psykiatrisk öppenvård – hur når
vi teamen?
 Att få tillgång till stöd under en obegränsad tid
(eller så länge som personen själv önskar/anser
att han/hon behöver det)
 Metodhandledning
 De arbetsgivare/arbetsplatser som samverkats
med under projektet uppskattar
arbetsspecialisterna och ser dem som bra
samarbetspartners – hur utvecklar man
samverkan med det lokala/regionala
näringslivet? Hur blir vi en aktör att räkna med?
Marknadsföring av metoden/kommunen


similar documents