IPS - Molde - Fylkesmannen.no

Report
IPS Molde
Individual Placement and Support
Prosjektavtale etablert mellom Helse Møre og Romsdal ved
Ambulant rehabiliteringsteam og NAV Molde. Prosjektet
utvides til å omfatte enhet ved Knausen DPS døgn - våren
2014.
Prosjekteier NAV leder Anne Jorunn Vågen.
Prosjektleder Anita Johnsen – rådgiver ved NAV Molde
Oppstart: 15.10.12.
Forlenget prosjektperiode frem til 15.10.14.
Evaluert i henhold til IPS – standard hvert halvår.
IPS Molde har nå status som 1 av 8 piloter i Norge – et
samarbeid mellom Arbeids- og Helsedirektoratet.
Hjelpeapparatet sier at
mennesker med psykiske
helseproblemer har liten
mulighet til å komme i
jobb
Arbeidsgivere tror at
mennesker med psykiske
helseproblemer ikke kan
jobbe – derfor ansetter
de dem ikke
Mennesker med
psykiske
helseproblemer tror de
ikke kan jobbe, og gir
derfor opp forsøket på
å få jobb
Veldig få mennesker med
psykiske helseproblemer
jobber
IPS – Molde
1. Alle som ønsker det kan få IPS – tjenesten, ingen
inngangskriterier
2. Integrering av arbeid og psykisk helsebehandling
3. Målet er en vanlig jobb.
4. Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning i overgang fra
trygd/stønad til arbeid.
5. Jobbsøkingen starter med en gang og senest etter en måned.
6. Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både
arbeidstaker og arbeidsgiver.
7. Jobbsøk skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter.
8. Systematisk jobbutvikling: Jobbspesialisten bygger nettverk av
arbeidsgivere ut fra brukernes yrkesønsker og utvikler
systematisk relasjoner med lokale arbeidsgiver
IPS – Molde
Integrering i arbeidslivet
IPS-programmene hjelper deltakere med å finne vanlig
lønnet jobb og dermed oppnår en integrering i
arbeidsliv og samfunn.
Integrert i psykisk helse
IPS – tjenesten integrerer arbeid og psykisk
helsetjenester slik at deltakeren får helhetlig
oppfølging. Behandlingen vil primært rette seg mot
symptomer i arbeidshverdagen og styrt av brukerens
behov.
IPS – Molde
Prosessen i IPS- programmet
1. Innledende kontakt og samarbeidsavtale
Engasjement: bli kjent, avklare, finne styrker med mer.
2. Yrkesplanlegging og karriereveiledning
Jobbprofil, CV, søknad med mer.
3. Jobbsøk:
Finne/søke en passende jobb, trene på jobbintervju, gjennomføre
jobbintervju,
4. Samarbeid med arbeidsgiver
Få jobb: få bruker og arbeidsgiver til å finne hverandre/ engasjement:
5. Opplæring og oppfølging på eller utenom arbeidsplassen
Brukeren vil ha et team rundt seg som har mange kvaliteter, roller og
ressurser med seg og som jobber på brukerens premisser. Teamets rolle er
støtte brukeren på en slik måte at de fremmer målet om lønnet arbeid på en
profesjonell måte.
IPS – Molde
• Inspirere og motivere mennesker til arbeid
• Ønske om arbeid er inntakskriteriet for individuell
jobbstøtte
• Målgruppen for individuell jobbstøtte; de som følges
opp ved ambulant rehabiliteringsteam
• Vektlegger at helse og arbeid ”går sammen”
uavhengig av diagnose, rus og sosiale utfordringer
• Jobbspesialisten (NAV) er en del av ambulant
rehabiliteringsteam (Helse Møre og Romsdal)

similar documents