Dr. Toldi Ottó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Report
A tiszta szén technológia alkalmazásának hazai esélyei
Dr. Toldi Ottó
főosztályvezető helyettes
Energiaügyért Felelős Államtitkárság
OMBKE Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók, 2013. november 7.
Tartalom
I.
Bevezetetés
- Globális folyamatok
- Hazai és európai helyzetkép
II. Tiszta szén technológiával az újraiparosításért
- Hazai fosszilis készletek „újra felfedezése”
- Mi az a tiszta szén technológia?
- Mit tervezünk?
2
Fosszilis energiahordozók: még nem kell aggódnunk
● A hagyományos fosszilis energiahordozók kitermelési
hozamcsúcsai már nincsenek messze,
olaj - 2010-2020 között
szén -100-150 év múlva
földgáz -120-150 év múlva
235urán - 100-120 év múlva
238urán - 10000-60000 év múlva
● de a nem-konvencionális, a mélytengeri és az eddig nem
kutatott területek (pl. Kelet-Szibéria) tartalékai átírhatják a
vész-forgatókönyveket.
3
Globális villamos energiamix 2011
Forrás: IEA
4
Global electricity generation by source between
2010 and 2035
5
CO2 kvótarendszer a világban
6
Wholesale electricity prices and cost components by region
7
Cost components of household electricity prices in some
EU countries
8
Az EU-ban drága a földgáz
Az EU orosz földgázimporttól való függőségi helyzetének eredményeként a földgáz
nagykereskedelmi ára 2011-ben 4-5-ször magasabb volt az USA áraknál.
• Japán LNG
• Német piaci ár
• Brit piaci ár
• Henry Hub - USA
Forrás: IEA, German Customs, Japanese Customs, McCloskey
9
A 2003-as csúcsadathoz képest 40%-kal csökkent a
lakossági gázfogyasztás 2011-re
10
Az USA EU-ba irányuló szénexportja 2007-2012 között
US szénexport az
EU-ba
US (Henry HUB)
piaci gázár
EU (német)
piaci gázár
11
Az EU CO2 kvótakereskedelme lefagyott
12
„Viszik a lignitet, mint a cukrot”
„A Mátrai Erőmű Zrt. (MERT) visontai és bükkábrányi bányája 2008ban együtt még csak 46 ezer tonna lignitet adott el a lakosságnak,
2011-ben már 200 ezer tonnát, 2012-re 300 ezer tonnát tervezett, de
túlteljesítette 25 ezer tonnával, ami összejöhet ebben az évben is. (A
terv 300 ezer tonna.) Valaska József vezérigazgató 2015r-e már 500
ezer tonnát valószínűsített .”
A növekmény 2008 és 2012 között
8-szoros
13
Hol tart Magyarország az európai és a nemzeti stratégiai
dokumentumok tükrében?
ÜHG célérték: 2020-ig 20%-os csökkentés
- Az 1990-es bázisévhez képest 33%-kal csökkent az ÜHG
kibocsátásunk, mellyel az élenjárók közé tartozunk nem csak az EU-ban,
hanem globális szinten is.
Megújuló energia: 2020-ig a részarány 14,6%-ra növelése
- Megújuló energia részesedése a primerenergia mixben a 2009-es
7,4%-ról 9,3%-ra emelkedett 2011-re.
Primerenergia felhasználás: 2020-ig 10%-os csökkentés
- 2005-2012 között 9,7%-kal csökkent a primerenergia felhasználásunk.
Forrás: EUSTAT 2008
14
Az egy főre jutó primerenergia igény és energiafogyasztásunk 3540%-kal alacsonyabb, mint a cseheké, a dánoké vagy a németeké
Egy főre jutó primerenergia igény (toe – tonna olajegyenérték)
1999
2009
Magyarország
2,413
2,346
Cseh Köztársaság
3,601
3,803
Dánia
3,742
3,532
Németország
3,794
3,643
Egy főre jutó végső energiafogyasztás (toe – tonna olajegyenérték)
1999
2009
Magyarország Cseh Köztársaság
1,599
2,315
1,640
2,333
Dánia
2,805
2,690
Németország
2,685
2,599
Forrás: EUSTAT 2008
15
Az EU CO2 kibocsátása szén, lignit és tőzeg égetéséből
A három legnagyobb kibocsátó (Németország, Lengyelország és Nagy
Britannia) a teljes kibocsátás 57%-át adja. Magyarország kibocsátása
11,6 millió tonna = 1%
- Az egy főre jutó német kibocsátás
a magyar 3,4-szerese
- Az egy főre jutó lengyel kibocsátás
a magyar 4,6-szerese
1,18 milliárd tonna
CO2
- Az egy főre jutó brit kibocsátás a
magyar 5,2-szerese
- Az egy főre jutó cseh kibocsátás a
magyar 6-szorosa
Forrás: IEA 2008
16
Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási
és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv
A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011 (X. 14) OGY határozat
(a továbbiakban OGY határozat) 4. pont m. alpontja felkéri a
Kormányt, hogy gondoskodjon az energetikailag hasznosítható hazai
ásványvagyon felkutatásáról és a stratégiai készletgazdálkodás
feltételeinek biztosításáról, valamint a hazai szénbányászati
szakmakultúra fennmaradásának feltételeiről – ennek megfelelően
dolgozzon
ki
cselekvési
tervet
a
hazai
ásványvagyon
készletgazdálkodásáról és hasznosításáról.
17
Az ÁCsT leszögezi, hogy hazánk fosszilis
energiahordozókban nem szegény ország
Szén- és lignitkészletünk, a nemkonvencionális szénhidrogén tartalékaink, valamint a geotermális potenciálunk növekvő hasznosítása hosszú
távon is jelentősen növelheti hazánk
ellátásbiztonságát
és
lényegesen
csökkentheti import függőségünket.
18
ÁCsT túlmegy a Nemzeti Energiastratégia
ajánlásain a szénbányászat kérdésében
„Abban az esetben, ha a gazdaságot
destabilizáló
földgáz
ár-turbulenciák
általánossá válnak, újból előtérbe kell
kerülnie a szénimport növelésének és a
CCS / tiszta szén technológiákon keresztüli
szénfelhasználásnak. Ugyanilyen módon a
hazai stratégiai szén- és lignit vagyon
felhasználása is realitás. Ez egyben a IEA
Review of the Energy Policy of Hungary 2010
– Preliminary Findings and Recommendations
című tanulmány egyik legfontosabb ajánlása.”
/Nemzeti Energiastratégia 2030, 126.old/
19
„Szociális szénbányák, közműtörvény - Orbán
Viktor tervei”
Energiainfo 2013.09.20.
„Ráadásul - bár a kormányon belül is vita
van róla - a szénbányászatot a jövő
szempontjából fontos területnek tartom, és
szeretném, ha legalább a szociális szénellátást biztosító újabb, kisebb bányák
nyílnának meg. Erről tárgyalások zajlanak,
készülődünk itt is egy váratlan tettre" fogalmazott.
http://energiainfo.hu/cikk/szocialis_szenbanyak_kozm
utorveny_orban_viktor_tervei.30602.html
20
Mit értünk a tiszta szén technológia alatt?
Az ÁCsT-ben felvázolt komplex szénhasznosító ipari park
A pilot projekt elemei:
- Felszíni szénelgázosítás modern zárt gázosító
kazánokban 55% fölötti hatékonysággal ;
- Alacsony CO2 kibocsátású technológia,
amelyet kén/CO2 leválasztás és tárolás egészít ki;
Hasznosítás:
-Energetikai – import földgáz kiváltás szintézisgázzal, motorhajtóanyag
(benzin, dizel), H2, ipari energiatárolás a Raisz-féle szabadalom alapján ;
-
Vegyipari – metanol, ammónia, urea és műanyag-alapanyag gyártás;
Természet és környezetvédelmi kockázatok:
- Ipari-bányászati rozsdaövezetek, valaha volt ember gazdasági tevékenység
által zavart és szennyezett területek;
21
Összefoglalás
Gazdaságpolitikai környezet:
Politikai szándék :
Megvalósíthatóság:
Társadalmi fogadtatás:
☺
☺
?
?
22
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]
23

similar documents