Malarstwo * kreacja zamiast iluzji rzeczywisto*ci

Report
Malarstwo –
kreacja zamiast iluzji rzeczywistości
Renesans
Odkrycie perspektywy centralnej (trójwymiarowej)
Leonardo da Vinci Ostatnia wieczerza
Barok
Zastosowanie światłocienia, iluzja ruchu i przestrzeni
Caravaggio Wróżenie z ręki
Realizm
Dążenie do wiernego, rzetelnego, zgodnego z bezpośrednią
obserwacją przedstawienia rzeczywistości
Gustave Coubert Kamieniarze
Impresjonizm
Próba utrwalenia wrażenia, malowanie w plenerze
Claude Monet Impresja. Wschód słońca
Współczesne malarstwo
• Dzieła abstrakcyjne – rzeczywiste obiekty
zastąpione są barwnymi plamami.
• Malarstwo figuratywne – przedstawianie
realnych obiektów, ale w formie
zdeformowanej albo przedstawienie świata
tak, jak jest on rejestrowany przez obiektyw
aparatu fotograficznego czy łączenie i
przetwarzanie motywów z wcześniejszych
epok w celu uzyskania nowych znaczeń.
Abstrakcjonizm
Sztuka niefiguratywna
• Abstrakcja - w sztukach plastycznych: taka realizacja
dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech
ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować
natury.
• Autorzy stosują różne środki wyrazu, dzięki którym
"coś przedstawiają". Sztuka abstrakcyjna jest
nazywana sztuką niefiguratywną. Jest to sztuka
bardzo różnorodna, w której występują odrębne
nurty, czasem związane z jednym tylko artystą
Treść dzieła abstrakcyjnego
• W warstwie wizualnej przedstawia to, co widać jako
linie, plamy i punkty, które można opisać, zmierzyć i
sfotografować
• W warstwie znaczeniowej może mieścić się wszystko.
Zarówno emocje, jak i koncepcje filozoficzne, zabawa
formą i rozwiązywanie własnych problemów autora,
o których nie chce (nie może, nie potrafi) mówić
wprost.
Prekursorem abstrakcjonizmu był Wassily Kandinsky.
Akwarela (Numer 13) 1913
Jackson Pollock
Amerykański malarz
(1912 – 1956)
Stosował wymyśloną
przez siebie technikę
drippingu, czyli
ściekania.
Istota metody twórczej
Pollocka było
rejestrowanie emocji
bez udziału rozumu.
Georges Matieu (1921 – 2012)
przedstawiciel europejskiej odmiany abstrakcjonizmu – nurtu
rozwijającego się w latach 50. XX wieku, określanego informel („bez
formy”, „Bezprzedmiotowy”) lub taszyzm (fr. le tache ”plama”)
Kazimierz
Malewicz
(1879 – 1935)
rosyjski malarz
i teoretyk
sztuki,
pochodzenia
polskiego
Suprematyzm nr 58

similar documents