A 2014. október 12-i önkormányzati választások aktuális kérdései

Report
Nemzetiségi önkormányzati választások
KITŰZÉS
1128/2014. NVB határozat (07.29.)
települési
• 2715 választás
• 1745 településen
területi
• 64 választás
• minden megyében (Budapest: 12, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok: 1)
országos
• minden nemzetiség
Nemzetiségi önkormányzati választások
VÁ L A S Z TÓ J O G
aktív választójog
passzív választójog
magyar vagy uniós állampolgár
bevándorolt, letelepedett, menekült
magyarországi lakcím
nagykorú
nincs közügyektől eltiltva,
gondnokolt nincs kizárva
regisztrációs kérelmét
szeptember 26-ig benyújtotta
nem tölti
szabadságvesztését,
kényszergyógykezelését
nemzetiségi névjegyzékbe véve
az ajánlóív-igénylés (A6) rögzítéséig
/
SZ5 rögzítéséig
Nemzetiségi önkormányzati választások
NEMZETISÉGI REGISZTRÁCIÓ
folyamatos
online, levélben, személyesen
könnyített adategyezőség
-
ékezet-eltérés
írásmódbeli eltérés
születési hely idegen nyelven
csak 1 utónév
név más nyelven
elbírálás aznap (köv. munkanap)
elutasítási ok pontos megjelölése
Nemzetiségi önkormányzati választások
S Z AVA Z Ó KÖ R
a település egésze egy szavazókör
minden nemzetiség ugyanazon szavazókörbe tartozik
kivétel:
Bp. XVIII. ker, Pécs, Újhartyán (3)
Békéscsaba, Bp. VIII. ker, Dabas, Győr, Esztergom, Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, Szarvas (2)
• választópolgárok nemzetiségenkénti megosztása
• lakcím alapján
Nemzetiségi önkormányzati választások
VÁ L A S Z TÁ S I B I Z O T T S Á G O K
SZSZB
• csak ha van kitűzött települési választás
• 5 választott tag + póttagok bevonása 900 vp. felett
• településen lakcím
• országgyűlési választáson választható
• nem kell nemzetiségi regisztráció
• nincs delegált tag
• megfigyelő - HVI vezetőjénél kell bejelenteni 09.26-ig, nemzetiségi regisztrált
• jelen lehet, figyelemmel kísérhet
• nem zavarhat, nem befolyásolhat
• jegyzőkönyvben rögzítheti az észrevételeit, kifogást nyújthat be
• feladatai:
• szavazás lebonyolítása
• települési választást tartó nemzetiség szavazatainak megszámlálása
• többi nemzetiség szavazatainak továbbítása
Nemzetiségi önkormányzati választások
VÁ L A S Z TÁ S I B I Z O T T S Á G O K
HVB
•
•
nincs nemzetiségi választás alapján delegált tag
feladatai:
• ha nincs egyetlen nemzetiségnek sem települési választása: a szavazás lebonyolítása,
szavazatok továbbítása
• települési választáson jelöltek nyilvántartásba vétele, szavazólap imprimálása, eredmény
megállapítása
TVB
•
•
nincs nemzetiségi választás alapján delegált tag
feladatai:
• nemzetiségi szervezetek nyilvántartásba vétele
• területi választáson listák nyilvántartásba vétele, szavazólap imprimálása, eredmény
megállapítása
• országos választás területi eredményének megállapítása
NVB
•
•
nincs nemzetiségi választás alapján delegált tag
feladatai:
• nemzetiségi szervezetek nyilvántartásba vétele
• országos választáson listák nyilvántartásba vétele, szavazólap imprimálása, eredmény
megállapítása
Nemzetiségi önkormányzati választások
NEMZETISÉGI SZERVEZET BEJELENTÉSE
TVB vagy NVB
P4
alapszabályt csatolni
• egy meghatározott nemzetiség képviselete
átvételi elismervény NVR-ből
• szervezetazonosító
TVI az illetékes törvényszéket megkeresi
• megadott adatok ellenőrzése
TVB 4 napon belül dönt
Nemzetiségi önkormányzati választások
J E L Ö LTÁ L L Í TÁ S
csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet, független nem indulhat
ajánlóív igénylése – A6
aug. 25. – HVI kiadja az ajánlóíveket + a településen regisztráltak adatbázisát
nem adja ki az ajánlóívet, ha már valahol leadott A6-ot - NVR jelzi
ajánlásgyűjtés – aug. 25 és az ajánlóív leadása közötti időszakban a
településen a nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szerepel
NVB kitűző határozatában meghatározott számú ajánlás
több jelöltet is, de egy jelöltet csak egyszer (a többi érvénytelen)
E3 + ajánlóívek - szeptember 8.
minden ajánlóívet le kell adni – bírság! (10 000 ft/ív)
HVI 3 napon belül ellenőrzi – NVB iránymutatás
HVB 4 napon belül dönt
Nemzetiségi önkormányzati választások
L I S TA Á L L Í TÁ S
MEGYEI LISTA
települési választások 10%-ában legalább 1-1 jelölt
ajánlóív igénylése – A7
aug. 25. – TVI kiadja az ajánlóíveket + a megyében regisztráltak adatbázisát
ajánlásgyűjtés – aug. 25. és az ajánlóív leadása közötti időszakban a
megyében a szavazóköri névjegyzékben szerepel
NVB kitűző határozatában meghatározott számú ajánlás
több listát is, de egy listát csak egyszer (a többi érvénytelen)
L8 + SZ5 + ajánlóívek - szeptember 9.
ha a jelölt más listához is leadott SZ5 lapot – TVB nélküle fogadja el a listát
minden ajánlóívet le kell adni – bírság! (10 000 ft/ív)
TVI 3 napon belül ellenőrzi – NVB iránymutatás
TVB 4 napon belül dönt
Nemzetiségi önkormányzati választások
L I S TA Á L L Í TÁ S
ORSZÁGOSLISTA
települési választások 10%-ában legalább 1-1 jelölt
ajánlóív igénylése – A7
aug. 25. – NVI kiadja az ajánlóíveket + az országban regisztráltak adatbázisát
ajánlásgyűjtés – aug. 25. és az ajánlóív leadása közötti időszakban a
nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szerepel
NVB kitűző határozatában meghatározott számú ajánlás
több listát is, de egy listát csak egyszer (a többi érvénytelen)
L8 + SZ5 + ajánlóívek - szeptember 9.
ha a jelölt más listához is leadott SZ5 lapot – NVB nélküle fogadja el a listát
minden ajánlóívet le kell adni – bírság! (10 000 ft/ív)
NVI 3 napon belül ellenőrzi – NVB iránymutatás
NVB 4 napon belül dönt
Nemzetiségi önkormányzati választások
VÁ L A S Z TÁ S I K A M PÁ N Y
adatszolgáltatás a névjegyzékből
•
HVI (település), TVI (megye/Bp.), NVI (ország) - INGYEN
o ajánlóívek kiadásakor: hivatalból, minden regisztráltat tartalmaz DE csak
ajánlásgyűjtéshez használható
o 09. 07. és 09. 29.: kérésre, letiltók adatait nem tartalmazza, kampányhoz
•
•
•
•
•
HVI – települési nemzetiségi jelölt (település) - 101 500,-ft
TVI – területi nemzetiségi listás jelölt (megye/Budapest) - 101 500,-ft
NVI – területi nemzetiségi listát állító nemzetiségi szervezet (megye/Budapest) - 710 500,-ft
NVI – országos nemzetiségi listás jelölt (ország) - 101 500,-ft
NVI – országos listát állító jelölő szervezet (ország) - 101 500,-ft x képviselők száma
politikai reklám
•
10.11-én minden országos listát állító jelölő szervezet reklámja max. 30 másodpercben a
közszolgálati médiában
Nemzetiségi önkormányzati választások
S Z AVA Z Á S E L Ő K É S Z Í T É S E
szavazólap jóváhagyása
•
•
•
települési - HVB
területi - TVB
országos -NVB
•
•
kétnyelvű (cigány három)
szervezet, jelölt kérésére a szervezet, jelölt neve is két nyelven
névjegyzék
•
•
nemzetiségenként külön névjegyzék
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke is külön-külön
szavazóhelyiség
•
•
•
ahol van település kitűzve (akkor is, ha elmarad): külön szavazóhelyiség
ahol nincs települési kitűzve:
o egy szavazókörös településen nincs külön szavazóhelyiség
o több szavazókörösön a HVB helyisége
berendezés = általános szabályok
Nemzetiségi önkormányzati választások
S Z AVA Z Á S
ha van települési választás kitűzve
nemzetiségi SZSZB
nemzetiségenként külön névjegyzék
SZAVAZÓLAP
zöld szavazólap (hátoldala fehér)
a települési választást tartó
nemzetiség valamennyi
szavazólapjának
különböző színű borítékok
SZSZB a borítékra ráírja a nemzetiség
megnevezését
SZAVAZÓLAP
a települési választást nem tartó
nemzetiség valamennyi
szavazólapjának
SZSZB felhívja a zöld borítékot kapó
választópolgár figyelmét a boríték
lezárására
települési választás: 3 vagy 4 szavazat; területi és országos listás választás: 1 szavazat
közös urna
jegyzőkönyv a nemzetiségi választás
adatairól (40)
Nemzetiségi önkormányzati választások
S Z AVA Z Á S
ha nincs települési választás kitűzve
több szavazókörös település
egy szavazókörös település
HVB külön „szavazóhelyiségben”
HVB a helyi önk. vál. szavazóhelyiségében
nemzetiségenként külön névjegyzék
önk. névjegyzék + nemzetiségenként
külön névjegyzék
zöld szavazólap (hátoldala fehér)
két színű szavazólap és boríték
zöld boríték
önkormányzati fehér
nemzetiségi zöld
HVB a borítékra ráírja a nemzetiség
megnevezését
HVB a zöld borítékra ráírja a nemzetiség
megnevezését
HVB felhívja a választópolgár figyelmét a
boríték lezárására
HVB felhívja a nemzetiségi választópolgár
figyelmét: színbe szín, zöld borítékot le
kell zárni
közös urna
jegyzőkönyv a nemzetiségi választás adatairól (40)
SZAVAZÓLAP
SZAVAZÓLAP
Nemzetiségi önkormányzati választások
E R E D M É N Y M E G Á L L A P Í TÁ S
nemzetiségi SZSZB
•
•
•
•
felbontja
nemzetiségenként megszámolja a
szavazatokat
o települési
o területi
o országos
jegyzőkönyv a választás adatairól (40)
nemzetiségenként jegyzőkönyv
o települési (41)
o területi (42)
o országos (43)
•
•
•
•
nem bontja fel
nemzetiségenként megszámolja a borítékokat
jegyzőkönyvet állít ki (40)
szállítóboríték
Nemzetiségi önkormányzati választások
E R E D M É N Y M E G Á L L A P Í TÁ S
HVB
•
•
•
•
nem bontja fel
nemzetiségenként megszámolja a borítékokat
jegyzőkönyvet állít ki (40)
szállítóboríték
Nemzetiségi önkormányzati választások
E R E D M É N Y M E G Á L L A P Í TÁ S
HVB
települési választás eredményének
megállapítása
nemzetiségi SZSZB jegyzőkönyve alapján
egyéni listás választás szabályai
Nemzetiségi önkormányzati választások
E R E D M É N Y M E G Á L L A P Í TÁ S
TVB
területi választás eredményének
megállapítása
nemzetiségi SZSZB-k jegyzőkönyvei + szállítóborítékokban lévő szavazatok megszámlálása
Hare formula
országos választás területi
eredményének megállapítása
nemzetiségi SZSZB-k jegyzőkönyvei + szállítóborítékokban lévő szavazatok megszámlálása
Nemzetiségi önkormányzati választások
E R E D M É N Y M E G Á L L A P Í TÁ S
NVB
országos választás eredményének
megállapítása
TVB-k jegyzőkönyvei
Hare formula

similar documents