Prezentáció - Oktatási Hivatal

Report
Thaisz Miklós
Főosztályvezető
Köznevelés-fejlesztési Főosztály
„A pedagógus nem lehet elkeseredett,
megtorpant ember, mert a
pedagógusnak egyetlen karizmája van: a
jövőbe vetett hit optimizmusa.”
(Karácsony Sándor)
Az Oktatási Hivatal a 2012/2013-as tanévben
kutatók, szakértők, intézményvezetők, gyakorló
pedagógusok közreműködésével, a nemzetközi és
hazai jó gyakorlatok figyelembevételével kidolgozta
a pedagógus minősítés és a tanfelügyelet
eszközrendszerének alapjait.
A tanfelügyelet bevezetése
 A tanfelügyeleti eszközök intézményi tesztelése 2013.
március és 2013. május között valósult meg 52 intézmény,
100 szakértő és mintegy 800 pedagógus bevonásával.
 A tapasztalatok alapján továbbfejlesztett tanfelügyeleti
eszközöket 2013. november 19-én fogadta el emberi
erőforrások minisztere.
 Az általános iskolák számára készült Tanfelügyeleti
kézikönyv 2013. december 12-én került fel az Oktatási
Hivatal honlapjára, hat további szakterület kézikönyve
pedig 2014. március 19-én került nyilvánosságra.
A pedagógus minősítési rendszer bevezetése
 A pedagógus minősítés alapdokumentuma, az Útmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány 2013
decemberében látott napvilágot.
 2014 márciusában megjelennek az Útmutató szaktárgyakra és
szakterületekre érvényes kiegészítések.
 2014-ben több ezer próbaminősítési eljárást szervez az OH
 2014. december 31-ig 5 000 szakértő képzése valósul meg
A minősítési rendszer bevezetése
 Első körben a 14 év szakmai gyakorlattal és
szakvizsgával rendelkező pedagógusok vehetnek
részt a folyamatban. Ők egyszerűsített eljárással
kerülhetnek Pedagógus II. fokozatba 2015. január
1-től, ha 2014. április 30-ig a feltételeknek
megfelelően feltöltik e-portfóliójukat a 2014.
február 6-én megnyitott elektronikus felületre.
 Második körben azok jelentkezhetnek a 2015. évi
minősítésre, akik megfelelnek a 2015. évi minősítési
tervbe kerülés „különös feltételeinek”
Jelentkezés a 2015. évi minősítési eljárásra
 Államtitkár Asszony február 28-án közzétette a 2015.
évre vonatkozó minősítési eljárások szervezésének központi
szabályait, a minősítési tervbe történő felvétel különös
feltételeit, valamint a minősítési keretszámot
 Államtitkár Asszony 30 000 főben határozta meg a 2015.
évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámot
 A pedagógusok 2014. április 30-áig kezdeményezhetik
minősítésüket az intézményvezetőnél, megjelölve a
minősítés során elérni kívánt fokozatot, tanár esetén a
jelentkezés tanévében legmagasabb óraszámban tanított
tantárgyat
 Minősítő vizsga esetén a jelentkezést az intézményvezető
adatrögzítése helyettesíti azzal, hogy ez esetben is meg kell
jelölni a gyakornok által a jelentkezés tanévében legmagasabb
óraszámban tanított tantárgyat
 Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május
10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai
rendszerben.
Az
intézményvezető
a
pedagógus
jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg
 A miniszter az OH javaslata alapján elkészített
minősítési tervben minden év június 20-áig dönt a 2015ben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő
pedagógusokról
 A miniszter a döntésről legkésőbb június 30-áig az OH
által működtetett informatikai rendszer útján értesíti a
pedagógust és az intézményvezetőt
 Az e-portfóliót azonban a Korm. rendelet módosítása
értelmében nem a jelentkezési határidőig kell feltölteni,
hanem 2014. november 30-ig.
A
2013. 09.01-12.31. között jogviszonyt létesített
Gyakornokoknak kötelező jelentkezniük a 2015. évi eljárásra
 A 2015. évi minősítési eljárásba az alábbi feltételeknek
megfelelő
Pedagógus
I.
besorolású
pedagógusok
jelentkezhetnek:
 pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai
gyakorlattal vagy
 legalább 30 év szakmai gyakorlattal
rendelkező pedagógusok
 Az eljárás keretében lefolytatott minősítő vizsgán, minősítési
eljárásban „megfelelt" minősítést szerző pedagógusokat 2016.
január 1-jétől Pedagógus I. illetve Pedagógus II. fokozatba
sorolják be.
A 2015. évi minősítésre jelentkezés módja
 2014.
március közepén az OH valamennyi köznevelési
intézménynek eljuttatja a jelentkezési lap nyomtatványt. A
jelentkezési lapot aláírva 2014. április 30-ig kell benyújtani az
intézményvezetőnek, aki a jelentkezési lapon aláírásával
igazolja, hogy a pedagógus az eljárásba bejelentkezett
 A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető a KIR személyi
nyilvántartásában rögzíti a jelentkezéseket. A jelentkezéseket az
intézményvezető a KIR-ben 2014. május 10-éig véglegesíti. (A
KIR
személyi
nyilvántartásában
a
jelentkezések
adminisztrálására szolgáló felület megnyitásáról a későbbiekben
az OH valamennyi köznevelési intézményt tájékoztatni fogja.)
 A KIR-ben a jelentkezéseket csak akkor lehet véglegesíteni, ha a
pedagógus valamennyi rögzített adata pontos és hiánytalan. A
KIR
személyi
nyilvántartásban
szereplő
adatok
valódiságáért,
helyességéért,
pontosságáért
az
intézményvezető felel.
Válaszok a gyakran ismételt kérdésekre
 A 2014. április 30-ig esedékes portfólió-feltöltésért és a 2015.






évi minősítésekre való jelentkezésért nem kell díjat fizetni
Aki „egyszerűsített portfóliót” tölt fel 2014. április 30-ig,
bekerül 2015. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba
Az „Útmutató” sablonjainak a használata nem kötelező
A 2015. évi minősítési eljárásra való jelentkezés nem kötelező
A 2015. évi minősítési tervbe nem kerülhet bele az, aki április
30-ig feltöltötte a portfólióját
2015-ben már „rendes” minősítési eljárások lesznek
Annak, aki gyakornokként jelentkezett a TÁMOP 3.1.5.
próbaminősítő vizsgára és minősítő vizsgát köteles tenni 2015ben, jelentkeznie kell a 2015-ös minősítő vizsgára
Köszönöm a figyelmüket!
Thaisz Miklós

similar documents