SPS

Report
Kementerian Pendidikan Malaysia
Sistem Pengurusan Sekolah
sebagai penyelesaian kepada
Menangani Isu Beban Tugas Guru
dan
Pengintegrasian Satu Data Pendidikan KPM
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
SPS
2014
Cita-cita dan Harapan
Projek Rintis Sekolah Bestari
1996-2005
2006 – 2007
SSMS WSMS
Pembestarian Sekolah
mulai
2009
(12 Januari 2009)
SPS + SPK
22 modul pengurusan sekolah
disediakan di dalam SPS
Objektif:
 Mewujudkan hanya satu aplikasi pengurusan
maklumat di sekolah
 Mewujudkan hanya satu pangkalan data
Fungsi:
 Sistem yang mengautomasi dua bidang utama di
sekolah iaitu pengurusan dan pentadbiran
pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran
(PdP).
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
2
Data pendidikan sepanjang hayat
Sekolah
SPS dalam awan
1bestarinet
SPP
Pelantar PdT
Pelantar PdP
Middleware
Business Intelligence
KPM
Web
services
JPN
Web
services
PPD
Web
services
Perkhidmatan
Pengkomputeran
Awan KPM
SPS
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
Data warehouse
Dan
Data clearing
house KPM
Pangkalan data
pengajian tinggi
Pangkalan data
sektor awam lain
Aplikasi SPS
22 modul pengurusan sekolah
Digunakan di 88 sekolah bestari
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Maklumat Sekolah
Kemudahan Sekolah
Takwim Sekolah
Pentadbir Sistem
Staf
Murid
Sistem Rumah
Jadual Waktu
Asrama
Kehadiran
Kedatangan Murid
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
4
Bimbingan & Kaunseling
SPBT
Disiplin
Kurikulum
Kandungan
Program Nilam
Peperiksaan
Kokurikulum
Laporan
Utiliti
e-Cuti
Makluman dan Keputusan
1
 SPS akan menjadi aplikasi kemasukan data
unggul di sekolah
2
 SPS digunakan di semua sekolah menjelang
penghujung tahun 2013
3
 Pelaksanaan SPS adalah KPI JPN Negeri
6 modul teras SPS di gunakan di semua sekolah
SPS
Maklumat sekolah, staf dan murid di pindahkan ke
pangkalan data EMIS, SMM, APDM dan SMG
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
5
Keperluan Asas Pelaksanaan
keperluan
pelaksanaan
Terdapat empat(4) keperluan asas,
mengikut keutamaan, bagi sekolah untuk
melaksanakan SPS.
Kesanggupan serta komitmen
pengurusan sekolah untuk
melaksanakan SPS di sekolah
1
2
Sumber manusia untuk mengurus
SPS dan penglibatan semua
warga sekolah dalam
penggunaan SPS
3
4
Ketersediaan maklumat/data
yang diperlukan bagi memastikan
SPS dapat beroperasi dan
dilaksanakan secara berkesan
dalam persekitaran operasi
sekolah
Ketersediaan capaian internet di
dalam persekitaran sekolah dan
juga di luar sekolah
(untuk kegunaan di luar waktu
persekolahan)
mula menggunakan SPS
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
6
Dashboard Pemantauan SPS
Sekolah, PPD dan PKG yang
menyokong pelaksanaan
Status pelaksanaan mengikut negeri
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
Modul yang digunakan
Pelaksanaan peringkat negeri
2 Sept. 2013
7
6974
sekolah
MODUL 5 :
PENGURUSAN STAF
Menu-menu Utama
•Selenggara Maklumat Staf
•Selenggara Jawatan /Tugas/Indeks Bebanan
Kerja
•Kursus/Latihan
•Rekod Tugas Rasmi Luar Staf
•Selenggara Guru Bertugas Mingguan
•Selenggara Maklumat Asas
•Laporan
8
MODUL 5 :
PENGURUSAN STAF
Langkah-langkah mengemas kini Selenggara
Rekod Staf:
1.Klik pada menu Selenggara Rekod Staf.
2.Klik pada pautan nama penuh.
3.Kemas kini data-data yang diperlukan.
4.Klik pada butang Simpan dan Keluar.
9
Klik pada setiap elemen dan
key-in maklumat & “simpan”
10
MODUL 5 :
PENGURUSAN STAF
Langkah-langkah menambah rekod kursus/latihan:
1. Klik pada menu Kursus/Latihan
2. Klik pada butang Tambah.
3. Penuhkan ruangan yang diperlukan.
4. Klik pada butang simpan.
11
12
MODUL 5 :
PENGURUSAN STAF
Langkah-langkah menambah Senarai Tugas Rasmi
Luar:
1. Klik pada menu Senarai Tugas Rasmi Luar
2. Klik pada menu Tambah Tugas Rasmi
3. Penuhkan ruangan yang diperlukan.
4. Klik pada butang Simpan.
13
14
MODUL 6 :
PENGURUSAN MURID
Menu-menu Utama
•Selenggara Maklumat Murid
•Murid Baru
•Selenggara Maklumat Penjaga/Ibubapa
•Cetak Kad Pelajar
•Penempatan Murid Secara Manual
•Selenggara Tarikh Efektif
•Selenggara Maklumat Bayaran/Sumbangan.
•Perpindahan Murid
•Rekod Berhenti Sekolah
•Rekod Peruntukan Pra-Pendaftaran Murid
•Bantuan Tambahan/Tajaan
•Laporan
15
•Laporan Pelawat
MODUL 6 :
PENGURUSAN MURID
Langkah-langkah menambah murid:
1. Klik pada menu Selenggara Maklumat Murid.
2. Klik pada menu Tambah Murid.
3. Masukkan data-data yang diperlukan.
4. Klik pada butang Baca Dari Kad Pengenalan untuk
menyalin data dari kad pengenalan. Sila gunakan alat
pembaca kad pengenalan untuk menyalin data.
5. Klik pada butang Simpan.
16
Kata laluan:
123
17
MODUL 6 :
PENGURUSAN MURID
Langkah-langkah Penempatan murid ke kelas secara
manual:
1. Klik pada menu Penempatan Murid Secara Manual.
2. Klik pada check box yang setara dengan nama murid.
3. Klik butang Pindah Murid.
4. Pilih kelas yang sesuai .
5. Klik butang Pindah Murid.
18
19
MODUL 11:
KEDATANGAN MURID
Langkah-langkah mencatat kedatangan murid:
1. Klik menu Kedatangan Murid.
2. Pilih nama kelas.
3. Klik butang Catat Kedatangan.
4. Tanda kedatangan murid.
5. Klik butang Simpan.
20
21
Bagi
melicinkan
proses
pengambilan
kedatangan murid melalui SPS, dicadangkan
supaya pengambilan kedatangan dijadualkan
seperti berikut:
SESI PAGI
0745-0815
Tingkatan 1
0815-0845
Tingkatan 2
0845-0915
SESI PETANG
1330-1400
Tingkatan 1 +
Peralihan
Tingkatan 3
1400-1430
Tingkatan 2
0915-0945
Tingkatan 4
1500-1600
0945-1015
Tingkatan 5
Semakan
kedatangan
1015-1045
Tingkatan 6
(bawah dan atas)
1100-1200
Semakan
kedatangan
*PERINGATAN: Bagi mengelakkan sebarang masalah KPM
MEMINTA HANYA GURU KELAS SAHAJA yang mengambil
kedatangan murid.22
Siapa yang perlu dihubungi
Telefon: 019-2239261/012-4580436
(Panggilan atau SMS)
atau 0187997908/0187997909
(Panggilan shj:Isnin - Jumaat : 8am - 5pm)
e-mel: [email protected]
[email protected]
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
23
Terima Kasih
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan

similar documents