Pemantauan

Report
PENJAMINAN KUALITI PBS
PEMANTAUAN
MENGENALPASTI MASALAH
PELAKSANAAN PBS OLEH GURU
MEMBANTU MENYELESAIKAN
MASALAH PELAKSANAAN PBS
DI SEKOLAH
MENGELAKKAN BERLAKUNYA
PENYELEWENGAN DAN
KETIDAKATURAN DALAM
PELAKSANAAN PBS
MENYEDIAKAN LAPORAN
PELAKSAAN PBS UNTUK TUJUAN
PENAMBAHBAIKAN
PEMANTAUAN LUARAN
PEMANTAUAN
DALAMAN
PEMANTAUAN PERTAMA
PEMANTAUAN KEDUA
FEBRUARI HINGGA MAC
JULAI HINGGA OGOS
(PEMATUHAN PROSEDUR PBS)
(PEMATUHAN PROSEDUR PBS)
PEMANTAUAN
LUARAN
SEKOLAH YANG MENERIMA
PRESTASI
BAND 1 DAN BAND 2
(MEMBIMBING SEKOLAH)
SEKOLAH YANG MENERIMA
BAND 3 DAN 4
(MENGESAHKAN PRESTASI)
PENGETUA/
GURU BESAR
GURU
CEMERLANG
GURU
PENOLONG
KANAN
GURU KANAN
MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA
JURULATIH
UTAMA
PENTAKSIRAN
GURU YANG
DILANTIK OLEH
PENGETUA/GURU
BESAR
PEGAWAI LEMBAGA
PEPERIKSAAN
JEMAAH NAZIR
DAN JAMINAN
KUALITI
PEGAWAI JABATAN
PELAJARAN NEGERI
PEGAWAI PEJABAT
PELAJARAN
DAERAH
PEGAWAI DARI
BAHAGIAN LAIN
KPM
PETUGAS YANG
DILANTIK DAN
DIBERI TAULIAH
OLEH LEMBAGA
PEPERIKSAAN
• Menyediakan Jadual Pemantauan
• Menghantar Surat Arahan dan Jadual Pelaksanaan PBS ke JPN
• Menyediakan Instrumen Pemantauan
• Menghantar Surat Siaran Arahan dan Jadual Pemantauan ke JPN
• Menerima Surat Siaran dari Lembaga Peperiksaan
• Menyediakan Jadual Pemantauan di peringkat negeri
• Menghantar surat siaran dan Jadual Pemantauan ke PPD
• Menerima Surat Siaran dari Jabatan Pelajaran Negeri
• Menyediakan Jadual Pemantauan di peringkat daerah
• Menghantar Surat Siaran dan Jadual Pemantauan ke sekolah
• Menerima Surat Siaran dari Pejabat Pelajaran Daerah
• Menyediakan Jadual Pemantauan di peringkat sekolah
• Menyerahkan Jadual Pemantauan kepada Guru Pemantau
Pengetua/ Guru Besar
memaklumkan aktiviti dan
jadual pemantauan kepada
guru
Guru Pemantau
menyemak Fail Induk/
Fail Showcase/ Fail
Perkembangan Murid /
dokumen dan evidens
PEMANTAUAN
DALAMAN
Guru Pemantau mengisi
instrumen pemantauan
dan menyerahkan laporan
pemantauan kepada
Pengetua/ Guru Besar
Pengetua/ Guru Besar
mengambil tindakan atas
laporan Guru Pemantau
serta laporan
pemantauan
LP/JPN/PPD memaklumkan
aktiviti dan jadual
pemantauan kepada sekolah
Pemantau menyemak Fail
Induk/ Fail Showcase/ Fail
Perkembangan Murid /dokumen
dan evidens
PEMANTAUAN
LUARAN
Pemantau mengisi instrumen
pemantauan dan
memaklumkan dapatan
pemantauan kepada Pengetua/
Guru Besar secara lisan dan
bertulis
Pemantau memberi bimbingan
kepada sekolah serta laporan
pemantauan
• Menerima analisis dan laporan pemantauan dari pemantau
dalaman atau pemantau luaran
• Menganalisis data pemantauan dan membuat rumusan bagi semua
guru
• Menyediakan laporan pemantauan pelaksanaan PBS
• Melaporkan dapatan pemantauan ke Pejabat Pelajaran Daerah
• Mengambil tindakan bagi tujuan penambahbaikan pelaksanaan
PBS
• Menerima analisis dan laporan pemantauan dalaman sekolah
daripada Pengetua/ Guru Besar
• Menganalisis data pemantauan dalaman dan membuat rumusan
bagi semua sekolah
• Menyediakan laporan pemantauan pelaksanaan PBS
• Melaporkan dapatan pemantauan ke Jabatan Pelajaran Negeri
• Memantau dan membimbing sekolah yang menerima Band 1 dan
Band 2
• Menerima analisis dan laporan pemantauan di peringkat daerah
dari PPD
• Menganalisis data pemantauan dan membuat rumusan bagi semua
daerah
• Menyediakan laporan pemantauan pelaksanaan PBS
• Melaporkan dapatan pemantauan kepada Pengarah Peperiksaan
• Memantau dan membimbing sekolah yang menerima Band 1 dan
Band 2
• Menerima analisis dan laporan pemantauan di peringkat negeri
dari JPN
• Menganalisis data pemantauan dan membuat rumusan bagi
16 buah negeri
• Menyediakan laporan pemantauan pelaksanaan PBS
• Melaporkan dapatan pemantauan kepada TKPPM/KPPM
• Memaklumkan dapatan dan komen ke bahagian yang
bertanggungjawab untuk tindakan susulan
LAPORAN
PEMANTAUAN
SOP PEMANTAUAN
( Prosedur
Standard Operasi )
INSTRUMEN PEMANTAUAN
LAPORAN PEMANTAUAN
SOP PEMANTAUAN
(PROSEDUR STANDARD OPERASI)
INSTRUMEN PEMANTAUAN

similar documents