Document

Report
SISTEM KUALITI
PENDIDIKAN
MALAYSIA
(SKPM)
NURUL NAJIHAH BINTI OMAR
PISMP BM G1
PENGENALAN
Adaptasi inovasi.
Pembangunan dalam sistem pendidikan
negara.
2003 - Berjaya dibangunkan oleh Jemaah
Nazir Jaminan Kualiti (JNJK).
Diperakui / diiktiraf sebagai Piawai
Pendidikan Kebangsaan (Sekolah)
TUJUAN
Sukatan aras tahap kecemerlangan kepada
sekolah.
Taraf atau standard pengajaran yang
memusat. (Akta Pendidikan 1996 – Sub
seksyen 117 dinyatakan eksplisit)
Pengaplikasian sendiri sistem pemastian
standart kualiti oleh sekolah tanpa nazir.
Fokus pemantapan profesionalalisme
tenaga pendidik.
Mencetuskan kesedaran memelihara kualiti
pendidikan di sekolah.
Memperkasa sekolah (globalisasi)
Dasar besar negara
 Pembangunan modal insan
 Wawasan 2020
Kecekapan pengurusan sekolah
(peningkatan tahap pencapaian murid)
Motivasi dan komitmen sekolah dalam
penjagaan kualiti pendidikan.
Budaya mementingkan kualiti (pengurusan
pendidikan di sekolah)
Sekolah yakin pemastian kualiti (tindakan
diuruskan sendiri)
Gagasan profesional lebih daripada
gagasan administratif.
JNJK hubungan terus dengan sekolah.
(memantau status perlaksanaan PKS
secara lebih rapi).
Pakatan strategik peringkat JPN dan PPD
(Promosi dan pengumpulan keputusan PKS).

similar documents