Ucaptama Pengarah

Report
KECEMERLANGAN
PENDIDIKAN NEGERI
PAHANG
Oleh :
ROSDI BIN ISMAIL, SMP
Pengarah Pendidikan
Pahang
WARGA PENDIDIKAN
NEGERI PAHANG
POSITIF MELAKSANAKAN
PERANAN KITA SEBAGAI
PEMIMPIN PENDIDIKAN
memahami
menghayati
menyokong
menjelaskan
menyebarluas
melaksanakan
PERANAN 1
Membudayakan Kerja
Cemerlang untuk mencapai
Visi dan Misi
Kementerian Pelajaran
Malaysia
VISI
KEJAYAAN PAHANG
AGENDA PENTADBIRAN
KERAJAAN
1.
RANCANGAN
MALAYSIA KE-10
MODEL BARU
EKONOMI
TRANSFORMASI
KERAJAAN
4 Tiang
Utama
4 Nilai
Asas Pelengkap
Negara maju dan berpendapatan tinggi
Pertumbuhan ekonomi yang sihat dan
mampan
1MALAYSIA
8
1.
2.
2020
Kepantasan bertindak dan membuat
keputusan
2. Kreativiti dan Inovasi
3. Nilai untuk wang
4. Integriti
PERANAN 2
Menyambut dan Melaksanakan
Hasrat KPPM dengan Sistem
Penyampaian yang Berkesan
KSSR
KSSM
MBMMBI
1M1S
PBS
TRANSFORMASI
PENDIDIKAN
VOKASIONAL
SUB NKRA
TEACH
FOR
MALAYSIA
PERANAN 3
Bekerja dengan cemerlang untuk
mencapai motto
‘ PAHANG Top 3 ’
PAHANG Top 3
PENDIDIKAN PAHANG
Maju dengan terancang:
 Kecemerlangan Akademik
 Kecemerlangan Pengurusan
 Kecemerlangan Sukan dan Kokurikulum
 Kecemerlangan Bina Insan
 Kecemerlangan 3K
Prinsip Kerja
PENGARAH
SKT
dan
KPI
PAHANG Top
3
Matlamat
Perancangan
Strategik
Fokus
PPP
2014
Ikut buku
jangan ikut aku,
Beri nasihat
yang betul
Kembali kepada
asas
PRINSIP KERJA PENGARAH
Bertindak
pantas, buat
dengan betul
Mengutamakan
fungsi
Kekalkan formula
kejayaan
FOKUS PENGARAH 2014
AGENDA TRANSFORMASI PENDIDIKAN
PAHANG
WARGA ORGANISASI
MAJLIS PERMUAFAKATAN
SISTEM
PENGURUSAN
KEMUDAHAN
PENDIDIKAN
PENTAKSIRAN
PENILAIAN
INSAN BERKUALITI
SUMBER MANUSIA
Matlamat
Strategik
Tunggak
Kecemerlangan
KEPIMPINAN
6
Transformasi
Pendidikan
FOKUS PERANCANGAN STRATEGIK
JPNP 2013 - 2015
Sistem Pengurusan
Yang Cekap Berkesan
dan Berinovasi
Membentuk
Barisan
Kempimpinan
Yang
Berintegeriti
MATLAMAT
STRATEGIK
Kemudahan
Pendidikan
Yang
Berkualiti
Mencapai
Kecemerlangan
Dalam
Pentaksiran
dan Penilaian
Sumber Manusia Yang
berkualiti, Berilmu
Pengetahuan dan
Bersahsiah
Malahirkan Insan
yang berkualiti
bagi memenuhi
keperluan
global
(Matlamat Strategik JPN Pahang 2013 – 2015
Warga pendidik perlu menghayati, mengamal dan
melaksanakan
Sasaran Kerja Tahunan ( SKT ) dan
Petunjuk Prestasi Utama ( KPI )
Pengarah
KRA DAN KPI
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
 Matlamat Strategik mewakili enam bidang
utama yang juga merupakan Bidang
Keberhasilan Utama (KRA) Jabatan Pendidikan
Pahang.
 Sebanyak 15 Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
untuk kesemua enam KRA tersebut telah
dikenalpasti.
.
KRA DAN KPI
PENGARAH PENDIDIKAN PAHANG
KRA 1 : Membentuk Barisan Kempimpinan Yang
Berintegeriti
KPI 1 :
KPI 2 :
100 % Pengetua dan Guru Besar
melaksanakan amalan Kepimpinan
Intruksional di sekolah
60% Pengetua dan Guru Besar
didedahkan dengan Kepimpinan Teragih
(Distributed Leadership)
KRA DAN KPI
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
KRA 2 :
KPI 3 :
KPI 4 :
Sumber Manusia Yang berkualiti,
Berilmu Pengetahuan dan
Bersahsiah
Semua guru telah dipantau dan
memperolehi Skor Pemastian Standard
SKPM2 melebihi 70%
Mengagih bekalan guru yang
mencukupi dan mengikut opsyen
KRA DAN KPI
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
KRA 3 : Melahirkan Insan yang berkualiti bagi
memenuhi keperluan global
KPI 5 : Mencapai tahap 98 % menguasai 3M di sekolahsekolah
KPI 6 : Memastikan 87 % murid-murid di negeri Pahang
telah melalui pendidikan Prasekolah sebelum
memasuki Tahun 1
KPI 7 : Memastikan 100% pelajar SPM mencapai gred
minimum ‘C’ dalam Penilaian Kokurikulum Sekolah
Menengah
KPI 8 : Kes disiplin pelajar dapat dikurangkan di bawah
paras 0.01%
KRA DAN KPI
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
KRA 3 : Melahirkan Insan yang berkualiti bagi
memanuhi keperluan global
KPI 9 :
Pahang Memastikan 100 % murid mengikut
program 1M1S
KRA DAN KPI
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
KRA 4 : Mencapai prestasi Cemerlang
dalam Pentaksiran dan Penilaian
KPI 10 :
Meningkatkan prestasi peperiksaan
awam mengikut peningkatan yang
telah ditetapkan
KPI 11:
Skor Komposit Sekolah 90% SR
berada di Band 3 100% SM berada di
Band 5 dan ke atas.
KRA DAN KPI
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
KRA 5 : Kemudahan Pendidikan Yang
Berkualiti
KPI 12 :
Semua sekolah dan asrama mempunyai
kemudahan bilik darjah, sukan dan
penginapan yang mencukupi, selesa dan
lengkap dengan kemudahan asas
(perabot, peralatan, kemudahan
padang permainan dan utiliti)
KRA DAN KPI
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
KRA 6 : Sistem Pengurusan Yang Cekap
Berkesan dan Berinovasi
KPI 13 : 100 % sekolah di negeri Pahang
memperolehi Sijil Audit Tanpa
Berteguran dalam pengurusan
kewangan
KPI 14 : Semua sekolah menghasilkan
sekurang-kurangnya satu inovasi
KPI 15 : 99 % aduan pelanggan dapat
diselesaikan mengikut prosedur yang
ditetapkan
PERANAN 4
Peka terhadap peranan dan
tanggung jawab sebagai pemimpin
pendidikan negeri dan daerah
Melaksanakan Program-Program
Kecemerlangan Pendidikan
Program Kecemerlangan Akademik
 Pembugaran Headcount
 Audit Akademik
 ADaPP
 Kajian Pembelajaran
 Thinking Classroom
 Pembugaran Kelas Peralihan
 Dan lain-lain lagi
Trend UPSR
2010-2014
PRESTASI UPSR
2010
2011
2012
2013
2014
% LULUS
69.02
70.05
71.57
70.05
%A
12.88
11.36
11.30
11.14
GPS
2.1974 2.1962 2.1919 2.1774
72.50
12.90
2.11
Trend PMR /PT 3
2010-2014
PRESTASI PMR
2010
2011
2012
2013
% LULUS
69.07 70.43 69.41 71.51
%A
6.88 7.68
6.12
7.58
GPS
2.66
2.64
2.58
2.65
2014
PT 3
Trend SPM
2010-2014
PRESTASI SPM
2010
2011
2012
2013
2014
% SIJIL
92.04
92.52
93.24
86.02
88.60
%A
1.64
1.85
2.18
1.92
2.20
GPS
5.04
4.86
4.89
4.84
4.69
Trend STPM
2019-2014
PRESTASI STPM
2010
2011
2012
2013
2014
93.46
93.82
96.47
97.71
99.79
%A
0.50
0.41
1.19
0.88
1.22
PNGK
2.26
2.27
2.43
2.61
2.69
% SIJIL
KADAR SALAHLAKU MURID
TAHUN
2009
2010
2011
2012
2013
% KADAR SALAH LAKU
SM
SR
0.008
0
0.04
0.01
0.54
0.09
4.94
1.37
3.22
0.73
PERANAN 5
Semua pemimpin
pendidikan perlu buat
penambahbaikan dan
pemantapan terhadap
kecemerlangan kepimpinan
HAKIKAT KEPIMPINAN
INSTRUKSIONAL…
“We no longer believe that one administrator can
serve as the instructional leader for an entire school
without the substantial participation of other educators”
(Elmore, 2000; Lambert, 1998; Lambert et.al.,1995)
“Hari di mana seorang pengetua sebagai pemimpin
instruksional secara bersendirian telah berakhir.
Kita tidak lagi percaya bahawa seorang pentadbir
boleh berkhidmat sebagai pemimpin instruksional
untuk seluruh sekolah tanpa penglibatan yang kuat
dan teguh dari para pendidik lain ”
Instructional Leadership
Transformational Leadership
Pengarah Turun Padang
Pengurusan
Berkualiti
Sekolah Berprestasi
Tinggi (SBT)
(Perancangan Strategik JPNP 2013-2015)
BILANGAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
(SKK) NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR
DAERAH
MENENGAH
1
CAMERON HIGHLANDS
BENTONG
2
BERA
1
JERANTUT
2
KUANTAN
4
1
4
1
1
PEKAN
ROMPIN
1
2
LIPIS
MARAN
RENDAH
1
2
3
RAUB
TEMERLOH
2
3
JUMLAH
13
18
Sekolah Berprestasi Tinggi Pahang
Bil.
Nama Sekolah
Kohort
1
SK(P) METHODIST
2
2
SK SERI BIRAM
2
3
SBPI PEKAN
2
4
SM SAINS TENGKU ABDULLAH
2
5
SK ASSUNTA CONVENT
4
6
SBPI KUANTAN
5
7
SM SAINS SULTAN AHMAD
SHAH
5
8
SK CONVENT TANAH RATA
6
Doa
YA ALLAH
semoga usaha yang ikhlas ini
sentiasa diberkatiAllah dan
pendidikan Pahang terus maju
ke hadapan dalam redhaNya
4
2
Guru
Pemimpin Sekolah
Kualiti Sekolah
Kurikulum dan Penilaian/Pentaksiran
Kemampuan Berbilang Bahasa
(multilingual proficiency)
Peluang Pasca Sekolah
Peranan Ibubapa dan Komuniti
Keberkesanan Penggunaan Sumber
Sistem Penyampaian

similar documents