Velke bitvy druhe svetove valky - Stalingrad, Kursk, Al

Report
jméno autora
Mgr. Štěpánka Kočová
název projektu
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice
číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.0495
číslo šablony
III/2 Inovace výuky pomocí ICT
předmět
Dějepis
pořadové číslo DUM
33
Anotace
Prezentace stručně přibližuje velké bitvy druhé světové války: Stalingrad, Kursk,
Al-Alamejn
Autor
Mgr. Štěpánka Kočová
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
kombinovaná
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let
Velké bitvy druhé
světové války:
Stalingrad
Kursk
Al-Alamejn
• Na jaře 1942 zaútočila německá vojska jižním
směrem, aby odřízla Moskvu od ropných
nalezišť v kavkazské oblasti (surovinové a
průmyslové základny). Jiná skupina měla za
úkol vyřadit z provozu dopravní tepnu = řeku
Volhu (hranice mezi Evropou a Asií)
• léto 1942 Němci obsadili Kavkaz – vrchol
Elbrus
• bitva o Stalingrad (léto 1942/počátek února
1943)
Bitva o Stalingrad
• dnešní Volgograd
• město pojmenované po sovětském vůdci =
Stalinovi, v té době zde bylo 460 000 obyvatel, 5
vysokých škol, 3 divadla, město se táhlo 30 km
podél Volhy
• tato bitva je považována za rozhodující moment
druhé světové války
• chyby Stalina: svou moc oslabil osudnými čistkami
především v RA = výsledkem byly ponižující
porážky na začátku konfliktu
• velení svěřeno generálu Žukovovi
• Hitler se ujal velení sám osobně, nešlo mu o
lidské životy, ale o prestiž = diktátorově
domýšlivosti bylo obětováno statisíce vojáků,
velel z 1900 km vzdáleného velitelského
stanoviště
• Hitler byl netrpělivý a nařídil vést útok dvěma
směry (na jih a východ SSSR) = oslabil se
• útok na německé straně vedl generál Paulus
• kruté boje, pouliční boje muže proti muži
• na obou stranách byli hladoví, prochladlí a
vyčerpaní vojáci
• mohutné bombardování města
• proslulí byli i odstřelovači (Vasilij Zajcev x Heinz
Thorwald)
• jeden německý voják napsal do svého deníku:
Stalingrad je peklo na zemi, útočíme každý den,
když ráno dobudeme 20 metrů, Rusové nás večer
zatlačí zpět
• krutý byl způsob zajištění kázně vojáků Rudé
armády, kteří měli zakázáno ustupovat (Stalinovo
příkaz, tzv. "Zpátky ni krok"): u Stalingradu
popravila Rudá armáda 13 500 vlastních vojáků.
• Žukov shromáždil před Stalingradem zálohy a
Němce sevřel manévrem, který připomínal kleště
• na uvězněnou armádu ve dne i v noci útočily
ruské bombardéry, děla, minomety,
raketomety, odstřelovači
• Paulus se chtěl vzdát, ale Hitler posedlý
porážkou Stalina ústup zakázal, armáda byla
bez zásob
• 31.ledna Paulus přes zákaz Hitlera kapituloval,
Hitler ho odsoudil jako zrádce (den před tím
ho povýšil do hodnosti polního maršálka)
• touto výhrou nesmírně stouplo sebevědomí
Rusů a stoupá i sovětská válečná výroba
Ruiny Stalingradu
Německé síly postupující ulicemi Stalingradu
Fontána „Děti a krokodýl“ - jedna z nejznámějších
scenérií Stalingradu, kterou můžete vidět i v různých
filmech a videohrách
Dovršení obratu na východní frontě
• bitva u Kurska červenec/srpen 1943
• Hitlerův pokus o zvrácení poměru sil
• největší tanková bitva v dějinách, definitivně
zastavila německý útok proti SSSR
• krycí název Citadele
• Rusové = dostatek času pro opevnění Kurska,
během 3 měsíců dopravilo přes půl milionu
železničních vagónů materiál
• Rusové vybudovali řadu ochranných pásem:
protitankové příkopy, minová pole, maskovaná
postavení protitankového dělostřelectva,
zakopané tanky T-34, tankové pasti,
plamenomety, dělostřelecké baterie, bylo
vykopáno na 6000km příkopů a položeno
přibližně 1500 min na jeden km čtvereční
• německé tanky panthery a tigry (výroba Porche) x
T-34
• německá armáda = 900 000 vojáků a 2 800 tanků
• Rudá armáda 2x více vojáků a 5 000 tanků
• Němci zahájili ústup a Rudá armáda přešla
k postupnému osvobozování území obsazeného nacisty
• Členové 2. SS-Panzer Division „Das Reich“ se připravují
k boji
Hořící německé tanky u Kurska
• Úspěchy spojenců v severní Africe
• bitva u Al-Alamejnu v říjnu 1942
• ovládnutí Středomoří bylo životně důležité pro
VB, Suezský průplav představoval nejkratší
námořní cestu do Indie a Austrálie x Mussoliny
chtěl dokázat, že pánem Středomoří je on
• Hitler na podporu svých jednotek poslal
generála Erwina Rommela
• britská vojska pak byla nucena přejít u
Tobrúku do obrany
• Němci měli kvalitnější zásobování než Britové
• v okamžiku, kdy Tobrúk padl se situace začala
pro Brity vyvíjet nebezpečně
• E.Rommel celou oblast obsadil, hrozilo obsazení
celého Egypta
• v srpnu 1942 byl poslán nový generál Bernard
Montgomery – jeho armádě se říkalo pouštní
krysy, on sám získal přezdívku Monty
• v této bitvě ztratil Rommel 5 900 Němců či Italů
(zabito, zraněno, zajato), 500 tanků, 400 děl
• Monty ztratil 13 000 mužů a 432 tanků
• ve srovnání s bitvou u Stalingradu byla tato jen
vedlejší bitvou, na druhé straně byla
rozhodující, protože ukončila agresi zemí OSY
ve Středomoří
• spojenci se mohli vylodit v severní Africe a
později v Itálii
Vojáci
Commonwealthu u Al
Alamejnu
Erwin Rommel
Bernard Montgomery
Zdroje:
• www.wikipedia.com
• Učebnice dějepisu pro 9. ročník základní školy,
SPN, Praha 2002

similar documents