Amerika – Přírodní krajiny

Report
Amerika – Přírodní krajiny
Na území Ameriky jsou zastoupeny všechny
přírodní krajiny (vegetační pásma).
Polární pustiny
Tundra
Tajga
Smíšené a listnaté lesy
Step
Poušť a polopoušť
Monzunové subtropické a tropické lesy
Tropický deštný les
Savana
Ochrana přírody
Polární pustiny
- Zaujímají téměř celé území Grónska a
arktických ostrovů (Baffinův ostrov,..)
- Půda je zde dlouhodobě zmrzlá a v období
krátkého léta roztaje pouze na povrchu
- Flora: řasy, lišejníky, mechorosty
- žije zde velké množství živočichů, hledají
potravu většinou v moři
Tundra
- Na jih od arktických pustin
- Flora: lišejníky, nízké keříky, trsy travin, zakrslé
břízy, vrby
- Fauna: komáři, lumíci, sob, polární liška, vlk
polární, sovice sněžná, husa sněžná
Tajga
- Jižně od tunder
- Pás jehličnatých lesů
- Kanadská tajga s tajgou sibiřskou = > největší
lesní celek světa.
- Fauna: z tunder na zimu – sobi, los, medvěd,
norek, kuna, rosomák, čipmank
Smíšené a listnaté lesy
• Nalezneme na severoamerickém východě
• Zčásti už byly vykáceny
Stepi
střední část Severní Ameriky
• Zde se nazývají PRÉRIE
• dříve zde žily stáda bizonů a vidlorohů
• Po příchodu přeměněny na pole, zbytek je
chráněn (v přírodních rezervacích – bizoni,…)
Jižní Amerika
• zde se nazývají PAMPY
• Území Argentiny a část Brazilské vysočiny
• Fauna: nandu pampový
Poušť a polopoušť
V Severní Americe se rozkládají mezi pohořími
Sierra Nevada a Skalnatými horami a na jihu
vybíhají až do Mexika, lemují prakticky celé
západní pobřeží J. Ameriky
- Největší americkou pouští je Velká pánev
- Další pouště: Atacama, Mohavská poušť
Monzunové subtropické a tropické lesy
•
•
•
•
Jih USA a velká část Mexika
Východ Brazílie, Paraguayi
Flora: mangrovníky
Fauna: aligátoři, krokodýli, želvy, plameňáci,
jaguáři
Tropický deštný les
• Amazonská nížina, část Brazilské a Guyanské
vysočiny
• Fauna je zde jedna z nejbohatších na světě
- lenochod, mravenečník, opice, jaguár
- Papoušci, kolibříci
- Anakondy, krokodýli, kajmani
- Piraňa
- Hmyz (mravenci, komáři – přenáší malárii a žlutou
zimnici)
Savana
• Travnaté porosty s roztroušenými stromy a keři
• Tropické oblasti J a Stř. Ameriky s nízkým
úhrnem srážek – nazývají se zde llanos
• Střídá se zde období sucha a dešťů
• Fauna: hadi (např. chřestýši), hlodavci,
lenochodi, mravenečníci
Ochrana přírody
• Má dlouhou tradici v USA
• Je zde nejstarší národní park na světě –
Yellowstonský národní park (od 1872)
• Galapágy – žijí zde živočichové jako na jediném
místě na světě (želva sloní, tučňák Galapážský)
• Nejvýznamnější část americké přírody je
amazonský deštný les = bohužel jsou káceny a
třetina je už je vykácena, ztrácíme cenný zdroj
kyslíku i pro rostliny a živočichy

similar documents