Sjednocení Itálie

Report
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 21. 2. 2013
Cílový ročník: 8.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO

Vzdělávací obor: Dějepis

Tematický okruh: Novověk

Téma: Sjednocení Itálie

Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva,
jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.

Jazyk:čeština

Očekávaný výstup: Žák popíše politickou situaci na Apeninském poloostrově
v polovině 19. století a uvede hlavní osobnosti, které se zasloužily o
sjednocení Itálie.

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Druh učebního materiálu: prezentace

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň

Typická věková skupina: 13 - 14
1.
2.
3.
4.
Kdo ovládal severní část Itálie?
Z jakých částí se skládalo tzv.
Sardinské království?
Ve které části Itálie se nacházel
církevní stát?
Na jihu Itálie se nacházelo
království?
1. Rakousko
3. Střed Itálie
2. Piemont a Sardinie
4. Království Obojí Sicílie
Po revoluci 1848 –
1849 Itálie zůstala
rozdrobená
překážka dalšímu
rozvoji.
1.
) Sever
ovládán Rakouskem
+ Sardinie a Piemont – vyspělý,
průmyslový, domácí dynastie
 2) Střed – Církevní stát
 3) Jih - Neapolsko, Sicílie
(zaostalý, agrární)
1
O
sjednocení se zasloužili:
 Ministerský
předseda
Sardinského
království.
 Snažil se
osvobodit
severní Itálii od
Rakouska.
2.
V
jižní Itálii revoluční lidové hnutí.
 Vedl boje proti
Rakousku a Francii.
 Dobyl jih Itálie –
spojeny se Sardinským
královstvím, tím
sjednocena většina
Itálie.
3.
 První
král.
italský
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Jak vypadala Itálie kolem poloviny 19.
století?
Jaké byly rozdíly mezi italským severem a
jihem?
Kdo byl významnou postavou sjednocení
severu Itálie?
Který slavný revolucionář sjednotil jižní Itálii
a dovršil sjednocení celé Itálie?
Kdo se stal prvním italským králem?
1.
2.
3.
4.
5.
Rozdrobená, sever ovládalo Rakousko, střed
= papežský stát, na jihu království obojí
Sicílie (vliv Francie), jediná domácí
dynastie – Sardinské království.
Sever = průmysl, jih = zemědělství.
Camilio Cavour (ministerský předseda
sardinského království).
Giuseppe Garibaldi.
Viktor Emanuel II.
Monografie

Hlavačka, M. Dějepis pro 8. ročník základní školy. 2. vydání. Praha: SPNpedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2005. ISBN 80-7235-299-7. s. 77-78

Mandelová, H., et al. Novověk II. – dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá
gymnázia. Dotisk 1. vydání. Praha: Kartografie, 1998. ISBN 80-7011-470-3
Obrázky
1.
Obrázek 1.: Mozzan. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Italy1816cs.png
2.
Obrázek 2.: File Upload Bot (Eloquence). [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Hayez_041.jpg?uselang=cs
3.
Obrázek 3.: Hellisp. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giuseppe_Garibaldi_(1866).jpg
4.
Obrázek 4.: Captain panda. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VictorEm.JPG

similar documents