Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Systém savců 3
Přírodopis
VY_32_INOVACE_352 - 18. sada, Př 5
ANOTACE
Materiál seznamuje žáky s výskytem, zástupci a typickými znaky hmyzožravců a
letounů, obsahuje opakování předchozí látky.
Druh učebního materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žák charakterizuje hmyzožravce a letouny, jmenuje příklady zástupců a uvede, kde
žijí. Zodpoví kvízové otázky.
Pro koho je materiál určen
Žáci, základní škola, 8. ročník, předmět přírodopis
Autor
Mgr. Monika Chudárková
Datum vzniku
15.9.2012
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Systém savců 3
• hmyzožravci
•
letouni
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
OPAKOVÁNÍ: (kliknutím odstraň nesprávné odpovědi)
Kde žijí vejcorodí?
Jižní Amerika
Afrika
Austrálie
Nová Guinea
Kde žijí vačnatci?
Madagaskar
Jižní Amerika
Austrálie
Indie
Čím se nejvíce liší vačnatci od ostatních savců?
mláďata se
rodí z vajec
mláďata se rodí
málo vyvinutá
mláďata
nekojí
nemají prsní
bradavky
Kolik mláďat má klokan ve vaku?
obvykle dvě,
různého stáří
obvykle tři,
stejně stará
vždy jen jedno
mládě
rodí se dvě,
slabší zahyne
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
podsada
osiníky
hmatové
chlupy
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
pesíky
vlníky
Hmyzožravci:
 krtek
 ježek
 rejsek (náš
nejmenší savec,
jen 3g)
a další
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Hmyzožravci:
 velký počet zubů málo odlišených
 loví hmyz
 zimní spánek (klesá tep, dech, teplota…)
ježek
západní
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Letouni:
 netopýři, vrápenci (hmyzožraví)
 kaloni (tropy, býložravci)
 aktivně létají, přední končetiny přeměněny
v blanitá křídla
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Letouni:
 noční aktivita, orientace
echolokací - odražené
ultrazvukové vlny
 netopýři vysílají tlamou
a přijímají uchem,
vrápenci vysílají i
přijímají nosem
 všechny naše druhy
silně až kriticky
ohrožené
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
OPAKOVÁNÍ: (kliknutím odstraň nesprávné odpovědi)
Které tělesné funkce se zpomalují při zimním spánku?
trávení
dýchání
činnost srdce
oběh krve
Kteří z uvedených živočichů se neživí hmyzem?
rejsci
kaloni
krtci
netopýři
Který lidský vynález byl inspirován orientací letounů?
telefon
radar
radiopřijímač
fotoaparát
Který jiný živočich krom letounů využívá acholokaci?
delfín
žralok
vlaštovka
velryba
sladce spí
loví v jeskyni
Jak přečkávají netopýři zimu?
odlétají na jih
sledují televizi
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Použité zdroje:
Snímek 2
[cit. 2013-04-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Myotis.jpg/258px-Myotis.jpg
Snímek 5
[cit. 2013-04-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Talpa_europaea_MHNT.jpg/258pxTalpa_europaea_MHNT.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Common_Shrew.jpg/250pxCommon_Shrew.jpg
Snímek 6
[cit. 2013-04-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Erinaceus_europaeus_%28Marek_S
zczepanek%29.jpg/255px-Erinaceus_europaeus_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
Snímek 7
[cit. 2013-04-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Big-eared-townsendfledermaus.jpg/258px-Big-eared-townsend-fledermaus.jpg
Snímek 8
[cit. 2013-04-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Rhinolophus_hipposideros2008092
2.jpg/377px-Rhinolophus_hipposideros20080922.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

similar documents