Napóleon

Report
- Mi az abszolutizmus?
- Miért robban ki a francia forradalom?
- Melyik társadalmi réteghez tartozott
a képen látható ember?
- Mi kedvezett Napóleonnak a
a Direktórium korában?
-1769-ben született Korzikán
- Autuni és Brienne-le-Chateau
katonaiskoláiban tanult
-A forradalom idején a
touloni győzelmekor
figyeltek fel rá.
-1795-ben leverte a royalisták
lázadását.
BONAPARTE NAPÓLEON (1799 – 1815)
Korzikai családból származott, de francia
katonai nevelésben részesült. A forradalom
idején figyeltek fel hadvezéri tehetségére,
amikor többször is győzelemre vezette a
francia köztársaság csapatait. A Direktórium
korában elfoglalta Észak-Itáliát és
Egyiptomot, ezáltal nagy népszerűségre tett
szert.
-1799-ben Első Konzul címen
Franciaország vezetője lett.
-Ebben az időszakban tette le
a modern állam alapjait:
- Banque de France
- Prefektúra-rendszer
- Konkordátum
- Becsületrend
- Code Napoléon
- új iskolahálózat
A császárság korában
egész Európa Napóleon
hadjáratainak
színtere lett.
A nép nevében
S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?...
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?
Petőfi Sándor
1814-ben Napóleon
első lemondása
Elba szigetén kapott
saját királyságot
1815. március 1-én
visszatért Franciaországba
1815. június 18-án
Napóleon végleges
vereséget szenvedett.
Napóleon 1821-ben bekövetkezett haláláig Szent Ilona szigetén
élt brit felügyelet alatt.
Népszerűségét kihasználva Napóleon 1799-ben
megszerezte a hatalmat, első konzul címen vezette
Franciaországot. 1804-ben császár lett. 1812-ig sok
sikeres csatát vívott, de ebben az évben az oroszországi
hadjárata kudarccal végződött. Legyengült, és elvesztette
népszerűségét. Ausztria, Oroszország, Nagy-Britannia
kétszer is legyőzték, 1815-ben a waterlooi csatában
végleges vereséget szenvedett. Ezután száműzetésben élt
1821-ig Szent Ilona szigetén.
Napóleon nagyon fontos reformokat vezetett be, mint pl.
új iskolahálózat, Polgári Törvénykönyv (az állampolgárok
jogaival és kötelességeivel), prefektúrák, stb. Ezzel
megalapozta a modern államot, amelyet a XIX. század
második felében több nemzet is követ. Hadjáratai által a
francia forradalmi eszmék egész Európában elterjedtek.

similar documents