SZJA és ART változások 2014. január 1.

Report
Adóváltozások 2014
Dr. Orbán Ildikó
Személyi jövedelemadó 2014.
Dr. Orbán Ildikó
Külföldi vendégművész
H: 2014.01.01
• Zenész, énekes, színész, segédszínész, statiszta,
bábművész, táncművész, cirkuszi és hasonló
előadóművész
• Feltételek
– Nem kifizetőtől származó jövedelem
– Adókötelezettség egyezmény alapján, vagy annak
hiányában Magyarországon terheli
– Tb szempontból nem belföldi
– Bármely 12 hónapban kevesebb mint 183 napot
tartózkodik Magyarországon
Külföldi vendégművész adózása
• Választása alapján
–
–
–
–
30 %-a költséghányad
külön adózó – nincs családi kedvezmény
Bevétel része a költségtérítés, szállásköltség is
Nem önálló tevékenységnél napi arányosítással
megállapítható a bevétel
– Végleges távozás előtt angol-magyar nyelvű egyszerűsített
bevallás (adóazonosító nem kell)
– Mentes bármely 12 hónap max. 200 ezer forint bevétele ,
• Ha nem választja, általános szabályok szerint vall be
Nevelőszülő jogviszonya
H: 2014.01.01
• A nevelőszülői jogviszonyt foglalkoztatotti
jogviszonnyá minősítik (gyermekvédelmi tv)
• táppénz, nyugdíj stb. jár
• Bérjövedelemnek minősül
• Igénybe vehetik a családi kedvezményt is
Ingatlanértékesítés
H: 2014.01.01
• Nem lakásokra vonatkozó vagyoni értékű jog
eladásánál is van időmúlás szabály
• A jog megszerzésének évét követő 6. évtől
évente 10-10 százalékkal csökkenthető a
jövedelem
• 15. évtől nincs adókötelezettség
Egyéni vállalkozó
• Szünetelő egyéni vállalkozónak e minőségében
nincs bevallási kötelezettsége – H: 2013.
adóévről beadott bevallásra is
• Kisvállalkozói kedvezményre jogosító vagyoni
értékű jogok köre kibővül a szoftvertermékkel
H: 2014.01.01
Bérbeadás költségelszámolása
H: 2014.01.01
• A fizetendő 14 % eho költségként nem számolható el
• Adóalap emelkedik 14 százalékkal – adóterhelés 2,24
százalékkal nő
Példa:
2013
2014
Bevétel
1000
1000
Eho költség 14 %
140
Más költségek
200
200
Adóalap
660
800
Adó 16 %
105,6
128
Különbözet
22,4
Országgyűlési képviselő
(következő országgyűlés megalakulásától)
• Jogállása változik
– Eddig önálló tevékenység
– Most nem önálló tevékenység
– Javadalmazásukról szóló tv. is változik
Bérjövedelem megszerzésének
időpontja
H: 2014-ről beadott bevallásra
• Munkaviszonyból származó bérjövedelem
• 2014 évről beadott bevallásban először
• 2014 évi bérjövedelem a 2015. január 10-ig
kifizetett jövedelem
Bevallási szabályok - adónyilatkozat
• Egész évben szünetelő egyéni vállalkozó adhat
adónyilatkozatot – nem kell nagy bevallás
• Aki nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot tesz, nem
adhat adónyilatkozatot, de kérhet munkáltatói
elszámolást is
Családi adóalap kedvezmény
• Családi kedvezmény adóalap kedvezmény
• Egy-két gyerek után 62 500 Ft/gyerek
• Három vagy több gyerek 206 250 Ft/gyerek
• Családi kedvezmény elsősorban személyi
jövedelemadóból érvényesíthető
• Ha van igénybe nem vett kedvezmény a személyi
jövedelemadóban, akkor családi
járulékkedvezmény
Családi kedvezmény
• Felváltva gondozott gyerekek
• Mindkét szülő 50-50 százalék családi pótlékra
jogosult
– a gyermek mindkét szülőnél, és a szülő házastársánál
kedvezményezett eltartottnak minősül.
– a szülő (házastárs) a családi kedvezmény 50 százaléka
érvényesíthető.
– Szülő a fél-részt megoszthatja házastársával,
élettársával
• A szülők a családi kedvezmény közös
érvényesítésére egymás között nem jogosultak
Családi járulékkedvezmény
• Ha az adóból nincs fedezet, akkor a
fizetendő egyéni járulék csökkenthető
• Miből érvényesíthető (levonási sorrend)
– Biztosított által fizetendő természetbeni
egészségbiztosítási járulék (4%)
– Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%)
– Nyugdíjjárulék (10 %)
CsJK
• Ki veheti igénybe?
– Biztosított családi kedvezményre jogosult
– Közös igénybe vételre jogosult biztosítottak közösen
– A jogosulttal együtt élő házastárs, élettárs biztosított
megosztással
• Mértéke:
– Szja-ból ténylegesen nem érvényesítet összeg 16
százaléka
– Biztosított jogosult és biztosított házastárs, élettárs
egymásra tekintettel
– Csak egyszeresen
Kedvezmény érvényesítésének
sorrendje
1. Családi adóalap kedvezmény meghatározása
2. Ténylegesen érvényesített családi kedvezmény
levonása
1. Összevonva a több jogosult által érvényesített
családi adóalapkedvezmény
2. Összevonva a megosztással érvényesített
kedvezménnyel
3. Különbözet 16 százaléka a lehetséges
járulékkedvezmény
4. Tényleges járulékkedvezmény meghatározása
Nyilatkozat a családi kedvezményhez
• Az eddigieken túl:
– az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett
eltartottnak.
• + Bevallásban, munkáltató elszámolásban ha
– több jogosulttal való közös érvényesítése, vagy
– adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény
megosztása
• a másik fél
– adóazonosító jele
– hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt,
vagy
– a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak hány
jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt.
• A jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal történő
megosztás nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a
családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették.”
CsJK példa
1 kereső 3 gyerek
•
•
•
•
•
Havibér
Gyerekek után járó kedv.
Fizetendő szja
Érvényesített CsK
CsJK (618 750 – 400 000)x0,16
– Természetbeni eg.bizt.jár (max.4 %)
– Pénzbeli eg.bizt.jár (max.3%)
– Nyugdíjjárulék (max.10 %)
400 000 Ft
618 750 Ft
0 Ft
400 000 Ft
35 000 Ft-ból
16 000 Ft
12 000 Ft
7 000 Ft
• Fizetendő járulék
33 000 Ft
• Havi nettó jövedelem növekedés 35 000 Ft
Járulékkedvezmény havi összegének
megállapítása
• Adóelőleget megállapító munkáltató
• Adott hónapra kiszámított járulékkedvezményt érvényesíti
• Bevallásban be kell vallani
• Nem kell visszafizetni, ha végül van szjafizetési kötelezettség
• Jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt 12 %
különbözeti bírsággal növelten kell
visszafizetni
Családi járulékkedvezmény hatása
• A családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a
járulékkötelezettséget, amelyet
– az Szja tv. szerint adómentes vagy bevételnek nem minősülő
járulékalap után kell megfizetni (kivéve szakszervezet részére az
adóévben levont, befizetett tagdíj összegét).
– Egyéni és társas vállalkozó esetén a családi járulékkedvezményt
a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a
személyes közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig lehet
érvényesíteni.
•
A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított
társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások
összegét.
Családi járulékkedvezmény adóelőleg
megállapításánál
• A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének
megállapítására, ha adóelőleg megállapító munkáltatónak minősül
• havi összege a családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti havi
összege és a tárgyhavi szja adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív –
16 százaléka, de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő
– a) természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási
járulék, és
– b) nyugdíjjárulék
• Levonási sorrend:
– természetbeni egészségbiztosítási járulék
– ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem elég pénzbeli
egészségbiztosítási járulék
– ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem elég,
nyugdíjjárulék
• Nem kötelező kérni
• Csak a jogosultak kérhetik (év közben járulékkedvezmény megosztás nincs)
Havi
járulék- anya
kedvezmény számítása
Két kereső, 3 gyerek
apa
családi
Havi kereset
118 000
400 000
550 000
Gyerekkedvezmény
309 375
309 375
618 750
adóalap 118 000
309 375
427 375
Járulék kedvezmény alap 191 375
0
191 375
Lehetséges
járulék 30 620
kedvezmény (16 %)
0
30 620
Tényleges
kedvezmény
0
20 060
Érvényesített
kedvezmény
járulék 20 060
Nem
érvényesített
kedvezmény
10 560
Felelősségi szabályok
• Jogosulatlanul érvényesített járulék
kedvezmény
– az igénybe vett családi járulékkedvezményt
– 12 százalék különbözeti bírságot
– az adóbevallás benyújtására előírt határidőig meg
kell fizetni.
• Nem kell különbözeti bírságot fizetni, ha a
befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot nem
haladja meg.
Járulékkedvezmény adóbevallásban
• Járulékkedvezményt az éves bevallásban be
kell vallani
– családi járulékkedvezmény alapját,
– Megállapított összegét,
– Érvényesített összegét
• Ha a családi járulékkedvezmény megállapított
összege több, mint az érvényesített
különbözet az adóbevallásban, munkáltató
elszámolásban igényelhető
Egyéni vállalkozó, társas vállalkozó
őstermelő
• Egyéni vállalkozó járulékkedvezményt nem érvényesíthet a havi
minimális járulékalap után
• Kedvezmény csak a tényleges kivét, illetve tagi jövedelem után
érvényesíthető
• Példa:
–
–
–
–
vállalkozó kivét
90 ezer forint
7 százalékos egészségbiztosítási járulék minimálbér 150 százaléka után
10 százalék nyugdíjjárulék a minimálbér után
járulékkedvezménnyel csak a 90 ezer forintos kivétre eső járulék
erejéig élhet
• Őstermelő, ha a járulékait a minimálbér alapul vételével fizető
érvényesítheti a kedvezményt
• EVA –a egyéni vállalkozó a minimális járulékfizetés igénybe veheti
CSJK egyéni vállalkozó, őstermelő
• biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a családi
járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét saját maga állapítja
meg.
• A biztosított egyéni vállalkozó a havi, a mezőgazdasági őstermelő a
negyedéves családi járulékkedvezményét úgy érvényesíti, hogy az annak
megfelelő összeget
– természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagy
– ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a
járulékkedvezményre pénzbeli egészségbiztosítási járulékként, vagy
– ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes
fedezetet a járulékkedvezményre nyugdíjjárulékként
nem fizeti meg az állami adóhatóságnak.
• családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét a járulékokról
szóló bevallásában vallja be.
• egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt érvényesítése kedvéért
vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét
havonta állapítja meg és vallja be
Önkéntes pénztár - célzott támogatás
H: 2013. 01.01.
• Célzott támogatásként nyújtott szolgáltatás béren
kívüli juttatás, ha
– Évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak
létszáma és minimálbér szorzatát
– 500 ezer forintos értékhatárba nem számít be
– Értékhatárt meghaladó rész egyes meghatározott
juttatás
• Célzott támogatás szolgáltatás adómentes
• 2013.január 01 – 2013. május 18. közötti juttatásra munkáltató
választhatja az új szabályt – 2013. május hónapra kell
bevallani a közterhet
Nem munkaviszonyra tekintettel
juttatott célzott támogatói adomány
Példa:
Adomány:
Bevétel (jóváírt összeg)
Szja alap: (1000 x 0,78)
Szja: (780 x 0,16)
Rendelkezés: (1000x02)
Eho alap: (1000 x 0,78)
Eho: (780x0,27)
Tényleges terhelés:
(124,8+210,6-200)
Összterhelés:
1050
1000
780
124,8
200
780
210,6
135,4
13,54
Önkéntes pénztári rendelkező
nyilatkozat
• legfeljebb 150 ezer forintig egységesen, ebben
– Befizetett összeg és egyéb jövedelem 20 százaléka
– egészségpénztár, önsegélyező pénztárba
• elkülönített és az adóévben a lekötéstől számítva
legalább 24 hónapra lekötött számlakövetelésként
kimutatott összeg 10 százaléka a lekötés adóévében,
• prevenciós szolgáltatás ellenértékeként a pénztár által
az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka,
Nyugdíjbiztosítás
Nyugdíjbiztosítás olyan életbiztosítás, ahol biztosítói teljesítés
– a biztosított halála, vagy a
– nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy
– egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása
váltja ki, illetve
– Elérési szolgáltatás nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor
válik esedékessé, feltéve,
• hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre
tekintettel történő teljesítéséig legalább 10 év eltelik
• (kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra
való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése
nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a
folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított
haláláig nyújtják)
Valamennyi feltételnek fenn kell állnia
Rendelkezési jog
• Csak a nyugdíjbiztosítás szerződője
– Befizetett biztosítási díj
– Más magánszemély által fizetett, adómentes díj
után
– Kifizetőnek nem minősülő más, nem
magánszemély által fizetett, összevont adóalapban
adóköteles díj
• A megjelölt biztosítóhoz teljesít az adóhatóság
Nyugdíjbiztosítás kedvezménye
• 2013. december 31-ét követően kötött
nyugdíjbiztosítási szerződésre, vagy
• 2014. január 1. előtt kötött, módosított
szerződésre nem lehet
• Csak magánszemély szerződő esetén
• Befizetett összeg 20 %-a, maximum 130 000 Ft
visszajár
• Adózó által megjelölt biztosítóhoz kérhető
• Belföldi és EGT-államban letelepedett biztosítóval
megkötött szerződésre
Kedvezmény visszafizetése
• Visszafizetési okok:
– Nyugdíjbiztosítás szolgáltatás nélkül szűnik meg
– Szerződés módosul, és a nyugdíjbiztosítás
feltételeinek már nem felel meg
• Az igénybe vett kedvezményt 20 százalékkal
növelten kell visszafizetni
Kedvezmény visszafizetése
• A visszafizetési kötelezettséget a biztosító
állapítja meg, és a fizetendő adót levonja a
szolgáltatásból
• Ha az adó nem vonható le hiánytalanul,
biztosító igazolása alapján a magánszemély
bevallja és megfizeti
Nyugdíjbiztosítás kedvezménye
külföldi biztosítónál
• Biztosítónak vállalnia kell, hogy a magyar
szabályok szerint adatszolgáltatást teljesít
• A visszautalt összeget a nyugdíjbiztosítási
szerződésen írja jóvá a biztosító
• Rendelkezés és szankciós visszafizetés
önadózással
Rendelkező nyilatkozatok korlátozása
• Összes kedvezmény 280 ezer Ft/év
– Önkéntes pénztári kedvezmény (150 ezer Ft/év)
– NyESZ-R kedvezmény (100/130 ezer Ft/év
– Nyugdíjbiztosítási kedvezmény (130 ezer Ft/év)
• Ha a teljes összeg nem utalható ki, az egyes
rendelkezések arányában utalnak
• Ha utóbb önellenőrzés, vagy utólagos
adómegállapítás miatt az adó nem nyújt
fedezetet, az adóhatóság azt határozattal írja elő
Kultúra utalvány
• Kulturális szolgáltatás adómentes
– muzeális intézmény és művészeti létesítmény
(kiállítóhely)
– kiállítására,
– színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti
előadásra,
– közművelődési tevékenységet folytató szervezet
által nyújtott kulturális szolgáltatás
• Éves szinten 50 ezer forint egy kifizetőtől
Adómentességek
H: 2014.01.01
• Nemzet Művésze díj - havi életjáradék (legkisebb
öregségi nyugdíj 23-szorosa)
• Uniós pályázat keretében nyújtott szolgáltatások
– akkor is, ha egyébként adóköteles
• Hajdú-Bét Zrt., Novofarm Rt., Pápa Hús Kft.
Élőállat beszállítóinak fizetett kártalanítás – 2013ban is
– egyéni vállalkozó, őstermelő esetén agrár csekély
összegű támogatásnak minősül
– Minden más kártalanítás adóköteles
Termőföld
• Nem minősül termőföldnek a halastó
– H: 2013. december 15.
• Termőföld értékesítésének jövedelméből
jövedelemkorlát nélkül adómentes évi 200 ezer
forint.
• Birtok-összevonási cél fogalma
– Ügyletet megelőzően vevő tulajdonában lévő föld és a
vásárolt föld szomszédossá válik
– Akkor is ha több ügyletben, de éven belül
– Szomszéd akkor is, ha út, árok csatorna választja el
Sportbelépők adómentessége
• Kifizetői juttatás
• Értékhatár nincs
• Sporttörvény szerinti sportesemény:
sportszervezet, szakszövetség, sportági
szövetség szervezésében
• Belépőjegy, bérlet
• A számla a juttató cég nevére szól
Kockázati biztosítás
H: 2014.01.01
• Kockázati biztosítás – ha a biztosító a
biztosítási esemény bekövetkeztekor térít, de
– Nem kockázati biztosítás, ha a szolgáltatás nem
több, mint a befizetett díj és hozama
– Díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés
nem a díjfizetőt illeti meg
– Ha a szerződés futama alatt szerzi meg a jogot a
magánszemély, akkor visszamenőleg nem
kockázati biztosításról van szó → minden addigi díj
adókötelessé válik
Kockázati biztosítás adómentessége
• Más személybe értendő a
– Belföldi kifizető
– Külföldi, kifizetőnek nem minősülő, nem
magánszemélyek
• Továbbra is a minimálbér 30 %-áig, de
• nem lehet díjvisszatérítés
Hiteladósokat segítő szabályok
H: 2014.01.01
• Pénzkölcsönből eredő követelés elengedése
adómentes, ha
– Diszkrimináció mentes
– Független felek között történik
• Kamatmentes kölcsön adómentes, ha
– Célja a fizetésképtelen adós fizetőképességének
helyreállítása, megőrizze
Lakáscélú munkáltatói támogatás
H: 2014.01.01
• Adómentesen adható
– Hitelintézettől
– Korábbi munkáltatótól
felvett lakáscélú hitel visszafizetésére,
törlesztésére
• Továbbra is
– Pénzintézeten keresztül
– Vételár, építési költség 30 százalékáig
– Lakás a méltányolható lakásigény mértékét ne haladja
meg.
ART VÁLTOZÁSOK – 2014.
Dr. Orbán Ildikó
KIUTALÁS, TÚLFIZETÉS 24.§, 37.§, 43.§
• Túlfizetés fogalma:
– Eddig: ellentmondás a túlfizetés és elévülés szabályai között.
Adótartozásnál nagyobb összegű befizetés (visszaigénylő
bevallás, átvezetés, jóváíró határozat nem)
– Új: adófizetési kötelezettséget meghaladó összeg a
folyószámlán = évültetés helyett minden átvezethető a
tartozásokra
• Túlfizetés (költségvetési támogatás mellett) kiutalása csak
azonosító jel birtokában igényelhető (pl. törölt adószám esetén
nem)
• Kényszertörlés alatt állók esetében is lehet a túlfizetést
hivatalból átvezetni
• Ellenőrzés befejezését és lefolytatását akadályozó ok
befolyásolja a kiutalás időpontját
• Csoportos áfa-alany tagok közötti átvezetés: tagok erre
irányuló előzetes megállapodása alapján. Adóhatóságnak be
kell mutatni.
Elektronikus fizetési rendszer (EFER)
• Cél: különböző adónemen lévő kötelezettség
összevontan, egy összegben utalható
A befizetés felosztása automatikusan, az
adózó rendelkezése alapján történik.
• Szereplők
– Internetbankkal rendelkező adózó
– A rendszerhez csatlakozott számlavezető bank
– Központi elszámoló rendszer
EFER használatának feltételei
• az adózó a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
• ügyfélkapu regisztráció
• a ‘T180 számú adatlapon vagy a 01-A lapon valamennyi elektronikusan
intézhető adóügy intézésére, vagy a 01-B lapon az „l” pontban, az
Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül
átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés összeállításához
adott adózói meghatalmazást
• az adózó csak a NAV által meghatározott adónemű számlákat vonhatja
össze (melléklet egy klikkelésre),
• az adózónak az internet bank használatához van szerződése a
pénzforgalmi számláját vezető pénzintézettel;
• az adózó pénzforgalmi számláját az EFER-hez csatlakozott pénzintézet
vezeti (jelenleg csak az OTP);
EFER használatának folyamata
1. eBev felületen megbízást adni, jóváhagyni
2. A végösszegre adott megbízás megjelenik az
adózó számlavezető bankjánál
3. Internetes felületen a megbízást jóvá kell
hagyni
4. Az átutalás megtörténik
5. A beérkezett pénzt az adóhatóság a eBev
felületet megadott megbízás szerint felosztja
Számlázó program bejelentése
(tervezett H: 2014. 07.01.)
• Számlázó programot a beszerzést, vagy használatbavételt
követő 30 napon belül kell bejelenteni
–
–
–
–
nevét, azonosítóját;
fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
értékesítőjének nevét, adószámát;
beszerzésének vagy – saját fejlesztésű program használata
esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
• Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó
program adatait, és kivonás időpontját 30 napon belül
bejelenteni.
• A bejelentett program nem lehet demo verziójú vagy
tesztüzemben működtetett
Számlázó program kellékei
(tervezet H: 2015. július 1)
• A számlázó programnak „adóhatósági ellenőrzési
adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie,
melynek elindításával adatexport végezhető
– a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával
meghatározható időszakban kibocsátott, illetve
– kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható
sorszámtartományba tartozó számlákra.
• Az adatexport eredményéről űrlapkitöltési funkciót kell
biztosítani. (H: 2015. július 1.)
• Próbaszámlázás - Az adóhatóság a számla kiállításának
folyamatát úgy is ellenőrizheti, hogy felügyelete alatt a
számla kiállítója – próbajelleggel – bocsát ki számlát. (H:
2014. 07.01.)
BEVALLÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
• Tao-bevallást helyettesítő nyilatkozat benyújtási
határideje: május 31. (eddig február 25.)
• Kijavítás iránti kérelem: adót, adóalapot nem érintő
választás pótlására, módosítására
• Bevallást esedékesség előtt is lehet önellenőrizni:
befizetésre, kiutalásra az általános szabályok vonatkoznak
• Adónyilatkozat: családi kedvezménnyel nem csökkentett
összevont adóalap és külön adózó jövedelmek együttes
összegét tartalmazza + ez szerepel a
jövedelemigazolásban is
• Minden illeték-re vonatkozó bevallás önellenőrizhető
(tranzakciós, bírósági eljárási illeték utólagos
elszámolása)
ELLENŐRZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
• Megbízólevél elektronikus kézbesítése: H. 2014.07.01
– Ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer a
kézhezvételt igazolta
– Elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt
elhelyezésétől számított 5. napot követő munkanapon
beáll a kézbesítési vélelem
• Adózók által használt szoftverek, informatikai
rendszerek ellenőrizhetősége (logikai ellenőrzés)
– Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésnél is
– Folyamatban lévő ellenőrzésekre is alkalmazni kell
• Iratanyag bevonása: maximum 60 nap helyett az
ellenőrzés befejezéséig
VÉGREHAJTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
• Végrehajtható okirat: bírósági eljárási illeték tárgyában
küldött bírósági értesítés, megkeresés – eddig fizetési
meghagyást adott ki az adóhatóság
• Végrehajtási kifogás elkésettsége: első fok érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja
• Végrehajtás hatálya kiterjeszthető a foglalást követően
végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre
értesítéssel (nem kell új eljárást indítani)
• Érvényes licit legkisebb összege: 1.000 Ft, 100.000 Ftnál nagyobb kikiáltási ár esetén 5.000 Ft
• Végrehajtás szünetel: adótartozás érvényesítése
érdekében harmadik személlyel szemben indított
polgári peres eljárás alatt
VÉGREHAJTÁSI CSELEKMÉNYEK
• Ingó árverés: második sikertelen elektronikus
árverést követő 30 nap elteltével ismételhető (6
hónap helyett)
• Helyszíni eljárás:
– Munkanapon 6-22 óra között
– Igazgató írásos engedélye alapján bármikor
– Szállítás alatt álló ingóság engedély nélkül bármikor
(kivéve: postára feladott pénz, küldemény,
közforgalmú fuvarozónak fuvarozásra átadott dolog)
• Kamat inkasszó esetén: jogosulatlan
beszedéstől (nem az önkéntes befizetéstől)
számítódik
EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
• Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési
kötelezettség törlése hivatalból: külföldön
tartózkodás, halál esetén
• Irat címzése meghatalmazottnak: adózó neve +
meghatalmazott neve és minősége
• Elévülés nyugszik: büntetőeljárás kezdő
időpontjától a jogerős befejezés napjáig
• Külföldi illetőségigazolás nyelve: angol, annak
magyar szakfordítása, más idegen nyelven készült
okirat magyar szakfordítása (angol példány magyar
szakfordításának másolata helyett)
MULASZTÁSOK
• Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt:
volt vezető tisztségviselő is bírságolható, ha ő
mulasztott
• Adószám felfüggesztés: egy éven túl mulasztó
adószámát felfüggesztő határozat jogerőre
emelkedését követő 180 nap elteltével töröljük
• Adóregisztráció: tag az egyszemélyes gazdasági
társaság tagja is
• Feltöltés: figyelmen kívül kell hagyni esedékesség
napján – mérleg fordulónapján alkalmazott
árfolyam különbségét
PÉNZTÁRGÉPPEL KAPCSOLATOS
MULASZTÁSOK
• Üzemeltetéssel kapcsolatos szabályok megsértése:
–
–
–
–
500 ezer/10 millió Ft mulasztási bírság
Üzletzárás 12 nyitvatartási napra
Ismételt mulasztás: 30, további 60 nyitvatartási nap
Üzlethelyiség nélkül:
• bírság mellett 200 ezer/500 ezer Ft bírság
• Ismételt mulasztásnál kötelező kiszabni
• 500 ezer/1 millió Ft bírság:
–
–
–
–
–
Forgalmazási engedély nélküli forgalmazás,
Visszavonás utáni továbbforgalmazás,
Engedélyezettől eltérő pénztárgép forgalmazása,
Szervízeléssel kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegése
Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegése
ADATSZOLGÁLTATÁS, ADÓTITOK
• Idegenrendészeti hatóság:
– Adóhatóságnak: adózó elérhetősége, azonosítási adatai,
jövedelmi, vagyoni viszonyairól
– Adóhatóság: idegenrendészeti feladatok ellátásához
kapcsolódó adatokról
• Közjegyző: örökös kérelmére, örökös tájékoztatása
érdekében az elhunyt kiadmányozás napján
nyilvántartott adótartozásáról/túlfizetéséről
• KEK KH: gépjármű vagyonszerzési illeték
kiszabásához szükséges okmányok másolati
példáját kiadja
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents