Rendezvények a hivatásturizmusban

Report
Katona Ilona
Rendezvényszervezés
2012.02.27.
Hivatásturizmus- konferenciák
Helyszín kiválasztásának kritériumai
mindig más helyszín
szervezetben van képviselő az adott
országból
a pályázó országban elismerik az adott
ágazatot
Hivatásturizmus - konferenciák
Helyszín kiválasztásának kritériumai
helykiválasztó bizottság utazása
( pályázati könyv )
a majdani partner látja, érzékeli a
szolgáltatásokat → beszámolót készít
Hivatásturizmus - konferenciák
Helyszín kiválasztásának kritériumai
desztinációt választanak, nem
konkrét helyszínt
Hivatásturizmus- konferenciák
Mi alapján döntenek?
döntő tényező a város imázsa, a helyi
lakosság vendégszeretete
Hivatásturizmus- konferenciák
Mi alapján döntenek?
1. helyszín megközelítése (légijárat, autópálya,
stb.)
2. helyszín kapacitása,technikai felszereltsége
3. elegendő mennyiségű és minőségű
parkolóhely
Hivatásturizmus- konferenciák
Mi alapján döntenek?
4. megfelelő szálláslehetőség
5. jó színvonalú és elegendő étkezési
lehetőség
6. kulturális élet milyensége
Hivatásturizmus- konferenciák
Mikor tudnak jó ajánlatot tenni?
tisztában vannak erősségeikkel és
gyengeségeikkel
ismerik a versenytársakat
tudják a megrendelő kívánalmait
tisztában vannak az előző ülések adataival
Hivatásturizmus- konferenciák
Mit várnak el a megrendelők egy konkrét kongresszusi
helyszíntől?
tapasztalt, reális és jól felkészült tárgyalópartner,
helyszíni vezető,stáb
tapasztalt technikai,szervezőszemélyzet
város, helyszín biztonsága
helyi lakosság,intézmények hozzáállása
tökéletes telekommunikáció
Hivatásturizmus- konferenciák
Helyszíni szemle után →
városokat rangsorolják, előterjesztik a
döntéshozóknak
szóbeli bemutatkozás- ki prezentál?
meggyőzés tudománya
Hivatásturizmus - konferenciák
személyi háttere
fontosabb szereplők
PCO, a konferencia szervezője
International Association of
Professional Congress Organizers
( IAPCO ) nemzetközi szervezet
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
PCO, a konferencia szervezője
Professzionális, azaz szakmailag tanult,
képzett és erre a tevékenységre
szakosodott rendezvényszervezők
nemzetközi elnevezése
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
PCO, a konferencia szervezője
Csak kongresszusi,üzleti és incentive
turizmus szervezésével foglalkozik,
általános turista programokkal nem.
Szerződéses kapcsolatban áll a
szervezetekkel, vállalatokkal.
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
PCO, a konferencia szervezője
Nem utazási iroda, de annak egy
részlege lehet.
PCO egy ülés megszervezője,
lebonyolítója, ellenőre!
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Mit kell tudnia a PCO-nak?
értse meg a megrendelő célját és
elképzeléseit ( megrendelő a tartalmi
kérdésekhez ért )
adjon tanácsokat a megrendelőnek
jól kalkuláljon – pénzügyi terv
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Mit kell tudnia a PCO-nak?
legyen rugalmas – akár a lebonyolítás
szakaszában is!
A lezárult konferenciáról készítsen
elemzést a megrendelőnek.
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Mit kell tudnia a PCO-nak?
elvárás a biztos nyelvtudás
PCO találjon szponzorokat, kössön
előnyös szerződéseket.
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
PCO főbb feladatai:
ülés szervezésének általános felelőssége
kapcsolattartás a szervezőkkel és résztvevőkkel
folyamatos levelezés szervezőkkel, résztvevőkkel,
szállítókkal, megrendelések, szerződések, stb.
nagy tömegű levelezés- előzetes programok,
jelentkezési lapok
előzetes programfüzet és jelentkezési lap
megszerkesztése
nyomdai munkálatok-előkészítés, megszervezés,
finanszírozás
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
PCO főbb feladatai:
tudományos programok koordinálása ( írásos anyagok,
filmek, diák, kiállítandó tudományos tárgyak )
főbb bizottsági ülések előkészítése,azokon való
részvétel
titkársági szolgálat- címlisták, információ,jelentkezési
lapok visszaigazolása,nyilvántartás
résztvevők regisztrálása
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
PCO főbb feladatai:
regisztrációs és információs pult működtetése
programok intézése, autókölcsönzés, pénzváltás,
egyébkérések intézése
üléshez szükséges termek felkutatása, lefoglalása,
bérlése, ezek berendezése
szállodai elszállásolás megszervezése (résztvevők,
kísérők,előadók, VIP vendégek) , előleg nyilvántartása,
rooming list (szobaelosztás) elkészítése
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
PCO főbb feladatai:
társadalmi programok adminisztrációja,egyeztetések,
ültetés,beszédek,protokoll
kísérő és hölgyprogramok megszervezése és
lebonyolítása, ha kell utazási iroda bevonásával
sajtószolgálat,sajtókapcsolatok,sajtóanyagok,
kommüniké megírása, szétküldése,sajtókonferenciák
megszervezése
állandó és szerződéses munkaerők kiválasztása és
foglalkoztatása
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
PCO főbb feladatai:
Költségvetés és elszámoláselőkalkuláció, áralku,kedvezmények
elérése, bizonylati rend betartása
A pénzeszközökkel a PCO rendelkezik !
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
a teljes előkészítést a PCO
finanszírozza→ egy nagy rendezvény
jelentős forgótőkét köt le, a bevétel
később folyik be
részvételi díjak előre, lemondási díj,
előleg a szolgáltatásokra
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Meeting Planner – az ülés megrendelője
lehet egy személy, vagy csoport, testület
a MP egy vállalat, szervezet foglalkoztatásában
áll és az a dolga, hogy a munkáltatója számára
szolgáltatásokat, „üléseket” vásároljon
MP nem döntéshozó, hanem az ülések
megrendelője
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Kongresszusi iroda - Convention bureau (CB)
összefogja egy országban, városban a
kongresszusi turizmusban érdekelt feleket,
szolgáltatókat
feladata a általa képviselt desztináció
általános
ismertetése,népszerűsítése,elfogadtatása a
hazai és külföldi megrendelők körében
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Kongresszusi iroda - Convention bureau (CB)
megpályázza a nemzetközi rendezvényeket
fogadja helykiválasztó bizottságokat
informálja a hazai és nemzetközi sajtót
egyezteti üzleti ajánlatait
népszerűsítő prezentációkat tart
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Magyar Kongresszusi Iroda (MKI)
Magyar Turizmus Zrt. keretein belül
Magyarország, mint konferencia
helyszín népszerűsítése
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Szakmai Szervezőbizottság
Tagjai: az adott szakma vezető
személyiségei
Az ülés érdemi részéért, tartalmáért
felelősök.
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Szakmai Szervezőbizottság teendői
meghatározza az ülés fajtáját
kijelöli annak idejét
megfogalmazza a fő mondanivalót
dönt a napirendről
elkészíti az ülés időbeosztását
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Szakmai Szervezőbizottság teendői
meghatározza a szekcióülések rendjét, fajtáját
kiválasztja és felkéri az előadókat
kijelöli a témafelelősöket
dönt a kísérőrendezvényekről, az üléssel egy időben
rendezett kiállításról
felkéri a fővédnököt, védnököt
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Tolmácsok
Egynyelvű nemzetközi ülések?
Szinkron tolmácsolás- fülhallgatók, tolmácsfülke
Konszekutív tolmácsolás- gondolatsor után fordítás
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Szinkron tolmácsolás
Tolmácsfülke mérete,berendezése,stb.
Húszpercenként váltják egymást-párban
dolgoznak
Technikai berendezés –hangosítás,
fejhallgató,mikrofon
Előzetes anyagátadása a tolmácsnak írásban
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Hostessek
Feladatuk:
a házigazda szerepének betöltése
apróbb ügyintézés
kapcsolatszervezés
információadás
vendég kísérése,fogadása,búcsúztatása
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Hostessek
művelt magatartás
naprakészség
jó kommunikációs képesség
kiváló nyelvtudás
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Egyéb szolgáltatók,partnerek:
légi közlekedési vállalat- a konferencia hivatalos
szállítója ( 30-50 %-os árkedvezmény is akár ! )
Szállodák - a konferencia hivatalos szállodája ,
egyágyas szobák magas egyéni vendégekre
érvényes árakkal
éttermek
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Egyéb szolgáltatók,partnerek:
autóbusz vállalkozók- transzferek, shuttle service (
ingyenes menetrendszerinti járat a szállodák és a
kiállítás, konferenciahelyszín között)
vasút – nosztalgia –tárgyaló vonatok
hajótársaságok- sajtótájékoztatók, partik
Hivatásturizmus- konferenciák
fontosabb szereplők
Egyéb szolgáltatók,partnerek:
autókölcsönzők- hivatalos, egyéni programokhoz
grafikusok, reklámszakemberek- feliratok a
helyszínen, emblémák, kiadványok
nyomdák- dokumentumok , írásos anyagok
fotósok
virágkötők,dekoratőrök
Regisztráció
Nemzeti Klaszterkonferencia
A konferenciára a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk. Jelentkezése elküldésével a
jelentkezők között regisztráljuk. Amennyiben jelentkezése után jelzi részvételi szándékának lemondását,
úgy azt március 10-ig térítésmentesen, március 10 után 10.000 Ft megfizetésével teheti meg. 1 szervezet
legfeljebb 2 főt delegálhat, a konferencián legfeljebb 100 fő részvételére van lehetőség.
Program
2012. március 27.
Pécsi Kereskedelmi Központ
09.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.10 Köszöntő
Dr. Kéri István elnök, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
10.10 – 10.30
Nemzetgazdaság stratégiai célok, tervek
Szatmáry Kristóf államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
10.30 – 10.50 Duna stratégia és a klaszterfejlesztés
Kiss Ervin főtitkár, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
10.50 – 11.10 A Nemzeti Külgazdasági Hivatal szolgáltatásai
Dobos Erzsébet elnök, HITA
11.10 – 11.30 Klaszterfejlesztési politika ma Magyarországon
Keller Péter igazgató, MAG Zrt. Klaszterfejlesztési iroda
11.30 – 11.50 GOP pályázatok és lehetőségek
Siba Ignác főosztályvezető, GOP IH
11.50 – 12.10 Európai tervezési modellek a klaszterfejlesztésben
Katona András igazgató helyettes, VÁTI
12.10-12.30 CE és SEE klaszterfejlesztési projektek
Mészáros Bence, Nemzeti Tervezési Hivatal
12.30-12.50 DDRFÜ és KDRFÜ tapasztalatok, ROP célok
Dr. Temesvári Balázs ügyvezető, KDRFÜ, Dr. Farkas Tibor ügyvezető, DDRFÜ
12.50 – 13.00 Támogatások és külpiaci aktivitást segítő eszközök
Pozsgai-Géra Honória, HITA
13.00 – 13.15 Értékelés és zárszó
Dr. Kéri István elnök, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
13.15 – 14.00 Ebéd
14.00 – 16.00 Klaszter C2C megbeszélés – Dobronyi Tamás moderátor vezetésével
Rabb Szabolcs osztályvezető, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
14.00 – 16.00 Vezetői egyeztetés a megjelenő Minisztériumok, Hivatalok, Döntéshozók és Vállalkozások vezetőivel
Dr. Síkfői Tamás titkár, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
16.00 – 16.45 Szabad beszélgetés/kávészünet
18.00 – Kulturális program
A szervező a programváltozás jogát fennatartja!
Szállás ajánlatok
Hotel Palatinus Pécs történelmi belvárosának szívében, a főtér mellett, üzletek és éttermek szomszédságában. Tökéletes
kiindulópont Pécs felfedezéséhez. Különleges hangulatú, szecessziós épület, lenyűgöző hallal és art-nouveau
remekművekkel. http://www.danubiushotels.hu/hu/szallodak/magyarorszag/pecs/hotel_palatinus
Hotel Corso
A pécsi szállodák sorában, az új, keleti kulturális városközpont szívében nyitotta meg kapuit a Corso Hotel Pécs**** 2010
májusában, mint a város legújabb és legmodernebb, négycsillagos szállodája. Tökéletes kiindulópontot jelent az üzleti
utazók és városlátogató turisták számára egyaránt.
http://corsohotel.hu/
Hotel Makár Sport & Wellness
A Hotel Makár Sport & Wellness mediterrán zöldövezetben, az egyetemi klinikák szomszédságában, a pécsi történeti
belvárostól 2200 m távolságra található. A szokásos városi szállodai szolgáltatások kibővültek, a hotelhez sportcentrum is
kapcsolódik.
http://hotelmakar.hu/
Laterum Hotel Pécs
A 220 férőhelyes három illetve négycsillagos hotel, kitűnő étteremmel, I. osztályú rendezvényteremmel, és wellness
szolgáltatással rendelkezik.
http://www.laterum.hu/
Art & Fit Hotel Kikelet Pécs
A Mecsek-hegység egyik legszebb részén, - közvetlenül Pécs belvárosa fölött, mindössze 5 percnyi autóútra a főtértől található a magyar mediterrán vidék egyik legszebb szállodája, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra és a környező
hegyekre.
http://www.hotelkikelet.hu/kiemelt.php
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és
a Magyarországi Frankofón Vezetők és Vállalkozók Klubja
valamint együttműködő partnereik:
Belgian Business Club, Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara, Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara,
Joint Venture Szövetség, Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara, Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara,
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara, Irish Hungarian
Business Circle, Swiss Business Club, Svájci- Magyar Kereskedelmi Kamara, Szlovén-Magyar Üzletemberek
Egyesülete
tisztelettel meghívják Önt a soron következő
SPEED BUSINESS MEETING
rendezvényre
Időpont & Helyszín
2012. március 19. hétfő 18:00-21:00
(Regisztráció kezdete: 17:30)
SOFITEL Budapest Chain Bridge Hotel – Bálterem
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 2.)
Program:
17:30 – 18:00: Érkezés, regisztráció
18:00 – 19:30: Speed Business Meeting
19:30 – 21:00: Állófogadás
Részvételi díj : 5 000 HUF+ÁFA/fő
Kérjük, jelentkezési szándékát a mellékelt válaszlap beküldésével jelezze 2012. március 9-ig
e-mailben: [email protected]
Az előzetes jelentkezések lemondását legkésőbb 2012. március 9-ig tudjuk elfogadni.
A határidőn túli lemondás fizetési kötelezettséget von maga után.
Fizetés módja: átutalással az MOLK számlájára:
A férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket a « firts come first served » elvén fogadjuk.
A parkolás és a ruhatár díját az ár nem tartalmazza.
Jelentkezési lap
SPEED BUSINESS MEETING
Új koncepció
2012. március 19. SOFITEL Budapest Chain Bridge Hotel – Bálterem
Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot március 9-ig küldje el e-mailben: [email protected]
ÉS NE FELEJTSEN EL ONLINE REGISZTRÁLNI
Résztvevő : 1. ……………………………………..……...
2. ……………………………………..……...
Számlázási cím: ………………………………………………….
Vállalat neve: …..……………………………………………………………..……………………………….
E-mail:……………..…………………………………………………………………………………………..
Kérjük, névjegykártyáját adja át kollégáinknak.
Parkolás egyénileg.
Részvételi díj : 5 000 HUF+ÁFA/fő
Az előzetes jelentkezések lemondását legkésőbb 2012. március 9-ig tudjuk elfogadni.
A határidőn túli lemondás fizetési kötelezettséget von maga után.
A feltételeket elfogadom:
Dátum:
……………….………………….
Aláírás: ………………………….………

similar documents