Collage

Report
Forskellige collage
teknikker
Af
Kirsten Hyldahl Pedersen




Montage
Papir-collé
Combine painting
Assamblage
1) - Tænk på enten himmel, græs eller jord.
Riv små stykker papir (ikke større end 2 cm) ud af ugeblade og andet papirmateriale i de farver, som matcher det
emne, du tænker på (himmel, græs eller jord).
Udfyld en firkant på ca. 12x12 cm med de farvede papirstykker, så du i fladen beskriver
et lille udsnit af det valgte emne. (Det er ikke meningen, du skal lave et helt landskab).
Overvej, hvilke kvaliteter fladen har udtryksmæssigt, og hvordan den adskiller sig fra en
malet flade. Hvordan er farven og papirstykkernes former i spil i fladen?
2) -
Klip ansigter, kroppe og lemmer ud af billeder i blade og bøger. Ikke hele mennesker,
men der må gerne inddrages kropsdele fra dyr..
Konstruér af disse elementer en fabel-lignende figur eller blot en sjov, tragisk eller
uhyggelig figur.
Tænk over, hvad figuren mere præcist udtrykker, og hvad det er, der skaber dette udtryk.
3) -
I denne øvelse skal du arbejde med mønstre, teksturer og farver på en refererende
måde. Vælg først et af følgende emner: Mormor, Cirkus eller Vinter.
Du skal vælge 5-7 mindre stykker mønstret, farvet og/eller tekstureret papir, som du
mener refererer til det emne, du har valgt. Papirerne limes op mod hinanden. Du kan
evt. overveje, idet du limer papirstykkerne op, hvordan de skal limes op, så de refererer
mest muligt til dit emne – uden at det dog skal forestille noget.
4) - Find et billede af f.eks. en appelsin, et æble eller en pære. Du kan også tage udgangspunkt i en af dine egne iagttagelsestegninger af frugter.
- Nu skal du ”male” denne frugt med silkepapir. Du skal bygge den op af mindre stykker
og forsøge at skildre frugtens egenskygge ved hjælp af overlap med silkepapiret.
Øvelse i Papir collé
Her har jeg tænk på græs
og revet små stykker papir
ud af ugeblade i de farver,
som matchede mit emne
(græs).
Kvaliteter udtryksmæssigt:
Hvordan adskiller det sig
fra en malet flade:
Hvordan er farven og
papirstykkernes former i
spil i fladen:
Øvelse i Combine painting
Jeg har klippet ansigt, krop
og lemmer ud billeder i
blade. Ikke hele mennesker,
men der er også inddraget
kropsdele fra dyr. Af disse
elementer har jeg forsøgt at
konstruere en sjov figur.
Hvad udtrykker figuren og
hvad skaber dette udtryk:
Øvelse i Assemblage
I denne øvelse har jeg
arbejdet med mønstre og
farver på en refererende
måde på baggrund af
emnet vinter. Jeg har valgt
5 stykker mønstret og
farvet papir som jeg synes
referere vinter. Papirerne er
limet op mod hinanden og
placeret forskellige steder
på collagen. Jeg har
placeret elementerne
således at de udtrykker
noget enkelt, rent og smukt
i form af vinteren farver og
nuancer.
I denne øvelse har jeg fundet et
billede af en blomme og malet denne
med silkepapir. Jeg har bygget den
op af mindre stykker og forsøgt at
skildre blommens egenskygge vha.
overlap med silkepapiret.
Der arbejdes med en collage i papir-collé-teknik.
Emnet er ”Et landskab” (Et stort eller lille landskab)
Der arbejdes med udgangspunkt i fotografi. Undgå et billede med for mange
små detaljer, find et enkelt motiv.
Der arbejdes med bevidste udvalg af materialer, idet de skal referere m.h.t.
farvenuancer, teksturer, overflader, (mønstre), m.v..
Billedet bygges lagvist op ”bagfra”, idet du
- i første omgang koncentrerer dig om landskabets flader (Himmel og/eller
jord).
- dernæst sætter eventuelle figurer ind i landskabet – dem der er bagerst i
landskabet udformes først, dernæst
de forreste figurer.

Materialer:

Der arbejdes på maskinpap som bund for collagen.

Materialer til rådighed:


Forskellige former for papir: Silkepapir, plakat-papir, m.v.. Desuden kan
man rive farvet papir ud af blade og bruge forskellige hvide papirer.
Andre former for papir: Sandpapir, pergament, stanniol, m.m.. Desuden:
Eventuelle medbragte materialer – snor, garn, metalstumper m.v..
Som klæbemiddel anvendes limstifter og tapetklister.





Blokhus strand
Dybde: Sandet i
forgrunden,
horisont/dybdelinje.
Adskillelse af himmel
og hav.
Vand - og sandeffekt.
(materialernes
karakter)
Form af enkelte
papirstykker.

Forslag til emner, der kan danne udgangspunkt for arbejdet med
Papir Collé i billedkunstundervisningen:









-Form- og strukturskildringer med udgangspunkt i forskellige
emner. Det kan f.eks.
være ”Lossepladsen”, ”Rust”, ”Natur”, ”En ting, der betyder
noget for dig”
-Stemningsbilleder, f.eks. ”Min oplevelse af et sted – en by, et rum,
en skov eller
andet”
-Parafraser – med udgangspunkt i iagttagelse af et kunstværk
omsættes dette billede
til Papir Collé, ved at det ”males” med papirstykker.
-Iagttagelsesskildringer af f.eks. landskaber, opstillinger,
portrætter m.m.. Der kan
evt. arbejdes med udgangspunkt i fotografisk forlæg.
Der arbejdes med at lave en montage, hvor det dog er tilladt også at
benytte andre plane (papir)materialer end blot udklip af andre
billeder.
Emnet er ”Forsiden til et eventyr” (eller en roman).
Montagen bygges lagvist op, idet du
-som baggrund skaber et rum, som knytter sig til det valgte eventyr.
-dernæst i mellemgrunden konstruerer og sætter figurer (møbler,
træer,
mennesker, dyr m.v..) ind i rummet.
-lægger større elementer – evt. nogle figurer i større format end dem,
der optræder
i mellemgrunden - ind i billedet som forgrund. Titel og forfatter kan
evt. også
placeres her.
Materialer:
Der arbejdes på maskinpap som bund for montagen.
Materialer til rådighed:
Forskellige former for farvet papir: Silkepapir, plakat-papir, m.v.. Desuden
kan man rive farvet papir ud af blade.
Andre former for papir: Sandpapir, pergament, stanniol, tapet m.m..
Ugeblade, magasiner og aviser
Andre materialer: Fotos
Desuden: Eventuelle medbragte materialer.
Som klæbemiddel anvendes limstifter og tapetklister.



I forbindelse med
montagearbejdet har jeg
udarbejdet et bogomslag
til eventyret Askepot.
Baggrunden forestiller
prinsens slot, som er et
billede af Egeskov som jeg
har manipuleret, så det
virker mere eventyragtigt.
I forgrunden ses Askepot i
højreside og stedmoderen
og stedsøstrene i venstre
side. Mellem dem har jeg
placeret glasskoen, som er
symbol på afgørelsen af
askepots skæbne.



Stedmoderen er lavet væsentligt
større og set i frøperspektiv, for
at udtrykke hende dominans i
eventyret og i forhold til
askepots situation.
Stedmoderen og døtrene
farvemæssigt placeret således at
de falder i med baggrunden, da
de er mørkere og grønligere.
Askepots kjole falder godt ind i
lysets farve ved hængebroen og
således falder de ind i
baggrunden uden voldsom
overgang i forhold til at det er
udklip fra forskellige steder.
Det samlede udtryk er at
kommunikere det eventyrlige,
dramatiske og drømmende ud
til beskueren


I forgrunden har jeg placeret
snedronningen som den mest
fremtrædende figur og bagved
hende står Kaj, som er lidt
mindre, hvilket skal udtrykke
snedronningens overlegne
magtposition.
Jeg har valgt ikke at tilføje
”anno 2008” i titlen på plakaten,
da jeg synes at plakaten og
personerne derpå udtrykker
dette i sig selv.
•Her har jeg arbejdet med at lave
en montage-papircolle, som er en
plakat til musicalen
snedronningen anno 2008. Jeg har
dog brugt papir collé teknikken
som baggrund, da det var den
bedste måde at skabe det rum og
den dybde jeg ønskede med de
pågældende farver. Desuden var
det svært at finde en flot plan
baggrund i solnedgangens
nuancer. Jeg har brugt helt små
stykker papir i baggrunden og
større i forgrunden, for at
understøtte dybden i min
montage.
I mellemgrunden har jeg placeret
en isbjerge, en kane og Gerda der
leder efter sin bror Kaj. Disse


I forgrunden har jeg placeret
snedronningen som den mest
fremtrædende figur og bagved
hende står Kaj, som er lidt
mindre, hvilket skal udtrykke
snedronningens overlegne
magtposition.
Jeg har valgt ikke at tilføje
”anno 2008” i titlen på plakaten,
da jeg synes at plakaten og
personerne derpå udtrykker
dette i sig selv.

Forslag til emner, der kan danne udgangspunkt for
arbejdet med montage i billedkunstundervisningen:
- Drømmebilleder, - f.eks. i form af surrealistiske
skildringer.
- Illustrationer til fiktive tekster, - f.eks. digte eller eventyr.
- Fremtidsvisioner
- Reklamer
- Design af CD-covers
- Design af bog-omslag
- Plakater

similar documents