Empiri

Report
Kvalitative data/ Empiri
Bevidsthed
Autencitets-reglen
Inklusions-reglen
Transparents-reglen
Sammenfatning
Bevidstheden om valget
Mulighed for/
påvirket af ….
Forforståelser
Tolkninger
Følelser
Relationer
Grundlag
Viljen til …
Misforståelser
Tanker til tanker
Autencitetsreglen
At man så vidt muligt skal basere sit display på
data i deres oprindelige form.
Hvad tænker du
om ordene
værdig ledelse?
Allan
Bo
Lise
Katja
At det er noget
med at jeg
synes at det …
En kanon god
leder der ved
hvad han taler
om og som
forstå at ..
Har aldrig mødt
en værdig
ledelse
Altså det hele
starter med, at
jeg for 2 år
siden…..
Det er virkelig
en god ide at
have disse
samtaler om
uretfærdige
forhold
Har aldrig fået
løn
Da min mor for
snart 4 år siden
tænkte på at ….
Tales der i
Det handler om
arbejdstiden om at være åben for
individuel løn
sine omgivelser
blandt
medarbejderne
?
Kan man …
Inferens……
Inklusionsreglen
At alle data der falder inden for de kategoriske
afgrænsninger, skal medtages ….. S.42
SÅ…..det er nødvendigt at fokusere og
bounde/afgrænse sin undersøgelse.
Man kan ikke være åben for alt.
Husk anomalien
Transparentsreglen
Det skal være gennemskueligt,
hvordan displayet er lavet.
Hvad tænker du
om ordene
værdig ledelse?
Allan
Bo
Lise
Katja
At det er noget
med at jeg
synes at det …
En kanon god
leder der ved
hvad han taler
om og som
forstå at ..
Har aldrig mødt
en værdig
ledelse
Altså det hele
starter med, at
jeg for 2 år
siden…..
Det er virkelig
en god ide at
have disse
samtaler om
uretfærdige
forhold
Har aldrig fået
løn
Da min mor for
snart 4 år siden
tænkte på at ….
Tales der i
Det handler om
arbejdstiden om at være åben for
individuel løn
sine omgivelser
blandt
medarbejderne
?
Kan man …
Sammenskrivning
Sammenfatning
Min konklusion
fokus – inferens
udgangspkt, diskussion, reference
Bevidstheden om valget ….
Spørgeskema
Spørgesskema ….. Samtale
 Samtale Ida og Kaj
Gruppesamtale
Oplæg ……. samtaler
Lade Astrid fortælle om hendes tanker
……..
1. valg 2. Indhentning 3. Behandling
Bateson ….
Lade Astrid fortælle…
1. Give ”nogle” emnet til refleksion
-værdiledelse
-ledelse af værdier og mennesket som værdi
2. Mødes, hvor jeg spørger ind til deres tanker og
at vi sammen laver display
3. At jeg og ”nogle” laver spørgsmål til
teamsamtaler
4. At jeg og ”nogle” sammenfatter
Display kan hjælpe med
• at prioritere og fastholde det centrale
• at afgrænse et søgefelt
• at koncentrere store datamængder og
opbevare dem
• at Identificere evt. mangler
• at udlede, begrunde, fastholde overordnede
analytiske pointer
• inferens
s. 115
Kom godt hjem

similar documents