SUFISMEN

Report
+
SUFISMEN
AF: SIGURD, LOUISE OG QVIST
+
HISTORIEN

Retning inde for islam

Sufierne (de som bærer uldkappe)

Skyldes en overlevering af en tidligere slavinde , Rabi’ah alAdawiyah (død 801) fra Basra I Irak

Kærlighedens dimension

Reaktion på de ortodokse teologer – adskillelse mellem
Allah og skabelsen
+
DET CENTRALE I SUFISMEN

Kærligheden til Gud og oplevelsen af Guds kærlighed

Eftertragtede mål beruselsen – der findes ikke noget andet
end den elskede

Målet  udslettelse af ens fysiske jeg (fana) gennem årelang
indøvelse af sjælen.
+
HVAD ER EN SUFI?

En muslim, der udøver islamsik mystisk.

Sufien praktiserer sin troskab til Gud ved indviduel
hengivenhed, askese og særlige ritualer og håber på at opnå
en enhed med Gud via sin specielle praksis

Vores virkelighed (zahir) er skabt af Allah – derfor ikke en
ond verden men bedragerisk I al sin flygtighed. For at
udslette jeg’et(fana) er det nødvendigt at benytte forskellige
ritualer
+
DHIKR – SUFISMENS PRAKSIS


Dhikr er et ritual for at finde ihukommelse
Dhikr udføres for at finde og blive et med gud

Dhikr udføres ved at gentage guds navne eller trosbekendelsen
imens man bevæger sin krop rytmisk og dermed opnår en
trancemæssig tilstand og får en religiøs oplevelse.

De tyrkiske sufier har fået tilnavnet de dansende dervisher på
grund af den centrale rolle den rituelle dans spiller i deres
ihukommelse af Gud. Under dansen drejer de sig dels omkring
sig selv dels omkring deres sufimester.

http://www.youtube.com/watch?v=7hY9PkZBvOo&feature=play
er_embedded
+
DE TRE VIGTIGE TEMAER

1) Idealet om den uindskrænkede kærlighed til Gud

2) En holdning af foragt for både denne og den kommende
verden, der begge forstyrrer og bortleder
opmærksomheden fra det centrale, den trancedente (det,
som ligger uden for den menneskelige erkendelses
grænser) Gud
3) To former for kærlighed – ædruelighed og beruselse
+
KÆRLIGHEDEN TIL GUD

Kærligheden til Gud og oplevelsen af Guds kærlighed  målet
er beruselsen

Den elskende blindes fuldstændigt af Gud og oplever at der
ikke findes andet end den Elskede (Allah).

Jeg’et søger I ”det første stadie af kærlighed” nydelse af sin
genstand – udviskes

Udslettelse af ens fysiske jeg (fana)  ”selvets forsvinden” eller
”at blive ét med Gud”

Ædrueligheden  mest fortjenstfulde stadie: det bliver igen
muligt at skelne mellem Gud og menneske. Fornuft og
selvbeherskelse

similar documents