HMYZ - 1zsdobrisprojekt.cz

Report
Přírodopis
6. ROČNÍK
HMYZ
Autorem materiálu je Mgr. Jiřina Hamzová,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz
BROUCI
HMYZ
ZNAKY HMYZU:
článkované tělo (hlava, hruď, zadeček)
 1 pár tykadel
 složené oči
 ústní ústrojí sací, lízací, kousací, bodavě sací
 2 páry křídel
 3 páry článkovaných končetin

ZNAKY BROUKŮ
1. pár křídel přeměněný v krovky
 ústní ústrojí kousací
 vývin:
vajíčko
larva
kukla
dospělec

LÝKOŽROUT SMRKOVÝ
LÝKOŽROUT SMRKOVÝ - KUKLY
CHROUST OBECNÝ
PONRAVA CHROUSTA OBECNÉHO
MANDELINKA BRAMBOROVÁ
MANDELINKA BRAMBOROVÁ
– MLADÍ JEDINCI
CHROBÁK LESNÍ
KRAJNÍK PIŽMOVÝ
ROHÁČ OBECNÝ
STŘEVLÍK ZLATÝ
TESAŘÍK OBECNÝ
ZLATOHLÁVEK ZLATÝ
SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ
POTÁPNÍK VROUBENÝ
CO JSME SI ZAPAMATOVALI?

1. Uveď 5 znaků typických pro hmyz.
 Hlava,
hruď, zadeček, 2 páry křídel, 3 páry článkovaných
končetin, ústní ústrojí lízací, 1 pár tykadel

2. Popiš vývin mandelinky bramborové.
 Vajíčko,
larva, kukla, dospělý jedinec

3. Krovky jsou ………
 Přeměněný

4. Jmenuj 2 škůdce z řádu brouci.
 Lýkožrout

1. pár křídel
smrkový, mandelinka bramborová
5. Slunéčko sedmitečné je biologickým
predátorem ………
 Mšice

5. Pro tesaříky jsou typická dlouhá ………
 Tykadla

6. Chrobák lesní je znám jako ………..
 „Hovnivál“

7. Mezi naše největší brouky patří……….
 Roháč
obecný
A/
B/
8. NAPIŠ JMÉNA TĚCHTO BROUKŮ
C/
D/
A/ Chroust obecný
 B/ Střevlík zlatý
 C/ Krajník pižmový
 D/ Zlatohlávek zlatý

ZDROJE OBRÁZKŮ:









http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Ips.typographus.jpg
//James K. Lindsey
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chroust.jpg //Roman Horník
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Engerling_%28Melolontha_
melolontha%29.jpg //Roman Horník
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colorado_potato_beetle.jpg //Scott Bauer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potato_beetle_larvae.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Geotrupidae__Anoplotrupes_stercorosus.JPG //Hectonichus
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Calosoma_sycophanta.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucanus_cervus.jpg // J.F. Gaffard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carabus_auratus_with_prey.jpg // Soebe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:XN_Stictoleptura_rubra_00.jpg // Guido
Gerding
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cetonia-aurata.jpg //Chrumps
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Lady_beetle.jpg //
User:Lovecz

similar documents