Teorija ir uždaviniai

Report
Cikliniai skaičiavimai
CIKLAS FOR antra pamoka
PAMOKOS UŽDAVINYS

Mokiniai, pakartoję ciklo for aprašą ir su
mokytoju aptarę uždavinio sprendimo būdą,
savarankiškai išspręs pirmą uždavinį. Pirmi
atlikę darbą padės kitiems užbaigti programos
rašymą. Kartu su mokytoju, komentarų pagalba
aprašys kiekvieną programos eilutę. Klasėje
pradės ir namie savarankiškai užbaigs antrą
uždavinį.
CIKLO FOR KARTOJIMAS

Ciklą sudaro antraštė ir jame nurodyti veiksmai:

antraštėje yra 3 parametrai:
veiksmų kartojimo intervalo pradžia;
 veiksmų kartojimo intervalo pabaiga;
 koks intervalo didėjimo (mažėjimo) žingsnis.


veiksmai yra 3 (todėl patalpinti į riestinius skliaustus):
teksto išvedim;
 kintamojo perskaitymo;
 bendros varžos skaičiavimo.

UŽDUOTIS

Elektros grandinę sudaro n lygiagrečiai
sujungtų laidininkų, kurių varžos yra r1, r2, ...,
rn omų. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų
grandinės varžą r.
Pasitikrinimui. Kai n = 4, o r1 = 2, r2 = 4, r3 = 1, r4 =
4, turi būti spausdinama: Elektros grandinės varža r =
0.50 omų.
Priminimas. Lygiagrečiai sujungtų laidininkų skaičiavimui reikalinga formulė: 1/R = 1/r1 + 1/r2 +...+ 1/rn.
PAGALBA

Atsakymo apipavidalinimui naudokite
komandas: setw(), fixed ir setprecision(). Kad
jos veiktų įterpkite failą iomanip.
NAMŲ DARBAI


Keliamieji metai turi 366 dienas, paprastieji – 365.
Keliamaisiais vadinami metai, kurie be liekanos
dalijasi iš 4. Šimtmečių metai keliamaisiais laikomi
tuomet, kai jie be liekanos dalijasi iš 400. Parašykite
programą, kuri ekrane parodytų keliamuosius metus
laikotarpio, kuris prasideda m-aisiais, o baigiasi naisiais metais.
Pasitikrinimui. Kai m = 1898, o n = 1910, turi būti
spausdinama:
Keliamieji metai yra 1904, 1908.
SUDĖTINGESNIS UŽDAVINYS




Gaminant daugiagyslį kabelį, kiekvienas jo laidininkas dengiamas
izoliacijos apvalkalu. Gautos gyslos grupuojamos ir dengiamos kitu
izoliacijos apvalkalu. Taip daroma tol, kol visos gyslos apvelkamos
bendru išoriniu apvalkalu. Kuo daugiau izoliacijos apvalkalų, tuo
kabelis geriau apsaugotas nuo išorinių aplinkos veiksnių. Tačiau
viena atskira gysla negali turėti keletos izoliacijos sluoksnių.
Parenkite programą, kuri apskaičiuotų didžiausią galimą apvalkalų
kabelyje skaičių.
Pirmoje ir vienintelėje failo eilutėje nurodytas laidininkų skaičius n
(1 <= n <= 109).
Vienintelėje failo rezultatų eilutėje įrašytas didžiausias galimas
izoliacijos apvalkalų skaičius.
Pasitikrinimui: kai gyslos 5, tai galimi sluoksniai 9.

similar documents