Mes džiaugiamės kiekvienu savo mokiniu, nes Jums ir mums jie

Report
Telšių rajono Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla
Mes džiaugiamės kiekvienu savo mokiniu, nes Jums ir
mums jie svarbūs...
Mūsų mokiniai šiais mokslo metais aktyviai dalyvavo:
• olimpiadose: biologijos, chemijos, fizikos, geografijos,
matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos, dailės.
• rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose: rašinių,
meninio skaitymo, skaitovų anglų kalba, rusų kalbos poezijos,
etnopopietėje „Skrynios paslaptys“, „Europa ir ES“, „Finansinio
raštingumo“, piešinių, fotografijos darbų, rusų kalbos
popietėje;
• mokykliniuose renginiuose: Rudeninių puokščių paroda,
Velykinių puokščių ir margučių paroda, Tolerancijos diena,
Širdelių diena, valstybinių švenčių minėjimai, Rudeninė ir
pavasarinė aplinkos tvarkymo akcija, Kaziuko mugė, „Savaitė –
be patyčių“, „Aš atsargus kelyje“, „Pirmosios pagalbos
varžybos“, Mokinių diena, Mokytojų diena, karjeros
renginiuose ir dar daugelyje kitų renginių.
Mes didžiuojamės savo mokiniais, aktyviai dalyvaujančiais
olimpiadose, varžybose, konkursuose...
Ypač šiais mokiniais,
užėmusiais prizines vietas:
 Mykolas Popovs (1 klasė) respublikiniame matematikos konkurse „Kengūra
2014 m.“ pateko į 10 geriausiųjų Telšių rajono savivaldybėje sąrašą ir užėmė
III-ą vietą.
 Aistė Panovaitė (2 klasė) respublikiniame matematikos konkurse „Kengūra
2014 m.“ pateko į 10 geriausiųjų Telšių rajono savivaldybėje sąrašą ir užėmė
I-ą vietą.
 Dominykas Čirvinskas (2 klasė) respublikiniame matematikos konkurse
„Kengūra 2014 m.“ pateko į 10 geriausiųjų Telšių rajono savivaldybėje sąrašą
ir užėmė III-ą vietą.
 Gabrielė Liškutė (6 klasė) apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą Telšių
rajono mokinių kalėdinių atvirukų parodoje: „Įžiebkime Kalėdų žvaigždelę“.
 Karolina Vičiutė (6 klasė) apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą
rajoniniame mokinių piešinių konkurse „Mano svajonių profesija“
 Gražvydas Baltrimas (7 klasė) respublikiniame matematikos konkurse
„Olympis 2014“ apdovanotas III laispnio diplomu.
Viktorija Jaudžemytė (7 klasė) rajoninio ir respublikinio fotografijos
darbų ciklo „Vanduo ir jo panaudojimas – 2014“ žemesniųjų klasių
grupėje nugalėtoja, užėmusi I-ą vietą.
Jurgita Liškutė (7 klasė) rajoniniame mokinių piešinių konkurse „Mano
svajonių profesija“ užėmė III-ą vietą.
Gerda Jančauskaitė (7 klasė) apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą
rajoniniame mokinių piešinių konkurse „Mano svajonių profesija“
Gustas Ložys (8 klasė) apdovanotas padėkos raštu už dalyvavimą
respublikiniame rašinių konkurse (Vilniuje, Lietuvos Respublikos seime);
respublikiniame matematikos konkurse „Olympis 2014“ apdovanotas III
laispnio diplomu; rajoniniame mokinių piešinių konkurse „Mano
svajonių profesija“ užėmė III-ą vietą.
Laimonas Pabijonavičius (8 klasė) respublikiniame matematikos
konkurse „Olympis 2014“ apdovanotas III laispnio diplomu.
Emilija Zubavičiūtė ( 8 klasė) apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą
Telšių rajono mokinių kalėdinių atvirukų parodoje: „Įžiebkime Kalėdų
žvaigždelę“.
Donata Mikalauskaitė (9 klasė) apdovanota padėkos
raštu ir atminimo dovanėlėmis už dalyvavimą
Generalinės miškų urėdijos organizuotame foto konkurse
„Paukščiai grįžta namo“ (Vilniuje).
Monika Budaitė (10 klasė) apdovanota padėkos raštu už
dalyvavimą Telšių rajono mokinių kalėdinių atvirukų
parodoje: „Įžiebkime Kalėdų žvaigždelę“.
Dainora Petrauskaitė (11 klasė) apdovanota padėkos
raštu už dalyvavimą Telšių rajono mokinių kalėdinių
atvirukų parodoje: „Įžiebkime Kalėdų žvaigždelę“.
Surengė mokykloje personalinę parodą su purškiamos
emalės eksperimentiniais darbais.
Irmina Meškauskaitė (11 klasė) Telšių rajono 9-12 klasių
skaitovų anglų kalba konkurse užėmė III-ą vietą.
Deimantė Rimgailaitė (11 klasė) rajoninėje fotografijos
parodoje „Mano svajonių profesija“ užėmė II-ą vietą.
Didžiuojamės ir kitais mokiniais, aktyviai
dalyvaujančiais įvairiose olimpiadose,
konkursuose, bet neužėmusiais prizinių vietų
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Feliksas Rimgaila (1 klasė)
Kamilius Kačinskas (2 klasė)
Mantvydas Čiuta (3 klasė)
Darija Mikuckytė (3 klasė)
Gabija Štulpinaitė (3 klasė)
Emilija Kėžaitė (4 klasė)
Imantas Kačinskas (4 klasė)
Gabija Radavičiutė ( 4 klasė)
Vilius Palekas (4klasė)
Monika Baltrimaitė (5 klasė)
Emilis Jančauskas (5 klasė)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Justinas Alšauskas (7klasė)
Deimantas Jančauskas (8 klasė)
Rita Bagočiūtė (8 klasė)
Goda Rapalytė (8 klasė)
Monika Liškutė (8 klasė)
Gabrielė Viskontaitė (9 klasė)
Vilius Viskontas (9 klasė)
Kristina Jaudžemytė (10 klasė)
Rytis Rimgaila (10 klasė)
Mantas Burba (11 klasė)
Mindaugas Jaudžemis (11klasė)
Rita Šmukštaitė (11 klasė)
Gabrielė Rekašiutė (11 klasė)

similar documents