DUM stáhnout

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
Hmyz žijící na zahradách a v sadech
Přírodopis
7. ročník
Monika Čapková, 1.12.2011, 7. ročník, přírodopis, hmyz žijící na zahradách a v
sadech
Bělásek zelný
• škůdce v zelinářských
zahradách
Rozmnožování:
• samička klade vajíčka na listy zeleniny
• po 10 dnech se líhnou malé housenky
• jsou žravé a živí se listy zeleniny
• housenky se zakuklí
• z kukel se líhnou dospělí motýli
• vývoj se opakuje vícekrát do roka
Vývoj běláska zelného
vajíčka
housenka
kukla
dospělý
jedinec
Vývoj běláska zelného
Živí se:
• dospělý motýl má sosák a živí se nektarem
nebo štávou ovoce
Slunéčko sedmitečné
Žije:
• v zahradách a sadech
• řadí se mezi brouky
• je užitečné
Živí se:
• mšicemi, housenkami a larvami škodlivého
hmyzu
• dravci v hmyzí říši i larvy jsou dravé –
spořádají velké množství mšic
Slunéčko sedmitečné
• zimu přečká zalezlé pod kameny, ve škvírách v
půdě a v dutinách stromů
• Jiné druhy – liší se počtem teček na krovkách
Slunéčko
čtrnáctitečné
Slunéčko
dvoutečné
Slunéčko
čtyřskvrnné
Vosa obecná
• hmyz s blanitými
křídly
• velmi útočná pokud
je podrážděná
Žije:
• ve složitých hnízdech, která
si staví z papírové hmoty –
tu vyrábí ze starého dřeva
• hnízda staví v dutinách
stromů nebo pod zemí
• ve velkých skupinách
Živí se:
• hmyzem, mouchami a různými housenkami
• je masožravá
• má silná kusadla a žihadlo s jedovou žlázou v
zadečku – používá ho k lovu kořisti
• má ráda i sladkou šťávu ze zralého ovoce
Proč napadají?
• bodají jen tehdy, když jsou podrážděné
• jsou užitečné, hubí mnoho škodlivého
hmyzu a jeho housenek
• bodnutí několika vos může být člověku
nebezpečné
Mšice
• žijí na různých rostlinách
• obvykle zeleně zbarvené
• některé jsou okřídlené, častěji
jsou bez křídel
Živí se :
• šťávou z rostlin
• napadají všechny
rostliny
• sáním šťávy,
rostlinu oslabují
a ta pak usychá
shrnutí
hmyz
skupina
potrava
Užitečnost
Bělásek zelný
motýl
dospělý – nektar
květů
housenky - listy
ne – housenky škodí
rostlinám
Slunéčko
sedmitečné
brouk
mšice
ano – hubí mšice
Vosa obecná
blanitá křídla
housenky a mouchy
ano – hubí škodlivý
hmyz
Mšice
blanitá křídla
šťáva rostlin
ne – škodí rostlinám
Úkoly
Popište vývoj běláska zelného
kukla
vajíčka
dospělý jedinec
housenka
Doplňte tabulku
hmyz
skupina
potrava
Užitečnost
Bělásek zelný
Slunéčko
sedmitečné
Vosa obecná
Mšice
motýl
mšice
housenky a mouchy
blanitá křídla
ano – hubí škodlivý
hmyz
ne – housenky škodí
rostlinám
šťáva rostlin
brouk
blanitá křídla
ne – škodí rostlinám
ano – hubí mšice
dospělý – nektar květů
housenky - listy
Přiřaďte k obrázkům
správné názvy
Slunéčko
čtyřskvrnné
Slunéčko
čtrnáctitečné
Slunéčko
dvoutečné
Zdroje:
Bělásek zelný - http://motyli.net/pieridae/pieris-brassicae-se.jpg
Vajíčka běláska zelného - http://2.bp.blogspot.com/I4txTs6ocTc/TbSOM5TouCI/AAAAAAAAAh4/98Hg65hiyWk/s1600/huevos+pieris+brassica
e.JPG
Housenka běláska zelného http://www.chovatelka.cz/system/files/posts/110/images/original.jpg?1317729393
Kukla běláska zelného http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Pieris.brassicae.pupa.jpg
Dospělý bělásek zelný - http://ocikvideni.cz/obrazky/motyli/IMG_7963.jpg
Housenky běláska na zelí http://www.agromanual.cz/images/atlas_skudci/belasek_zelny_housenky_rod.jpg
Kukla běláska - http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/107143.jpg
Vajíčka běláska - http://www.wordsandpictures.me.uk/imag/img279.jpg
Bělásek zelný - http://www.collectio-jav.estranky.cz/img/mid/1500/belasek-zelnysamec.jpg
Bělásek na květině - http://motyli.kolas.cz/belasci/velke/07616193.jpg
Bělásek zelný na květině http://www.livingnaturephoto.com/img/fotogalerie/motyli/0011.jpg
Slunéčko sedmitečné - http://www.skudci.com/files/slunecko-sedmitecne-2_0.jpg
Slunéčko čtrnáctitečné - http://brouci.fotobarvinek.cz/gallery/070.jpg
Slunéčko dvoutečné - http://www.biolib.cz/IMG/GAL/33730.jpg
Slunéčko čtyřskvrnné http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/065-sluneckoctyrskvrnne.jpg
Vosa obecná - http://zena-in.cz/media/2009/08/10/Vosa.jpg
Hnízdo - http://oko.yin.cz/37/vosy-stavitele-v-cernozlute-uniforme/vosi-hnizdo.jpg
Vosy na ovoci - http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/vosa-obecna-103971.jpg
Vosa s potravou - http://nd05.jxs.cz/802/625/81a77445ec_77348094_o2.jpg
Mšice http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Aphididae_(aka).jpg/258p
x-Aphididae_(aka).jpg
Mšice okřídlená - http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto09/foto_040.jpg
Mšice na listu http://www.nohelgarden.cz/img/katalog/rostliny/cinitele_na_rostline/R20CH94.jpg
Video vývoj běláska zelného http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6D75LuxeaFk
Video slunéčko sedmitečné http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-u3qIea0kxE
Vývoj běláska zelného http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/0/735/735441_f70928001c272afae23711662b58947
2/images/7x3x8x03_belasek_zelny.jpg

similar documents